Δωρεές

Οι δωρεές του Ιδρύματος έχουν αγγίξει πάνω από 85.000 ηλικιωμένους ωφελούμενους.  Εξερευνήστε τα έργα που έχουμε υποστηρίξει από το 2012.

48 Δωρεές

Δε Βρέθηκαν Δωρεές

Δοκιμάστε διαφορετικό φίλτρο ή αναζήτηση

Δε Βρέθηκαν Δωρεές

Δοκιμάστε διαφορετικό φίλτρο ή αναζήτηση

Testimonial

The TIMA Charitable Foundation has been with us from our very first steps. They’ve supported  meaningful initiatives that continue to have a positive impact on the daily lives of hundreds of seniors and people living with dementia, throughout Greece.”

Notis Paraskevopoulos, Seveneleven