Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών

Υποστήριξη Προγράμματος

Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών αποτελεί τον ενωτικό φορέα όλων των Σωματείων των εκπατρισμένων Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης.
Αποδέκτης
Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών
http://www.conpolis.eu
Τίτλος Δωρεάς
Υποστήριξη Προγράμματος
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2022
Υποστήριξη Προγράμματος
2019
Υποστήριξη Προγράμματος
2016
Υποστήριξη Προγράμματος

Σκοπός της είναι η αναζωογόνηση της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Κωνσταντινουπολιτών και η αλληλεγγύη μεταξύ των Κωνσταντινουπολιτών. 98% των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης είναι εκπατρισμένοι. Το 90% κατοικεί στην Ελλάδα και το υπόλοιπο 8% σε όλο τον κόσμο.

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος» δημιουργήθηκε το Φεβρουάριο του 2014 ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου αριθμού άπορων Κωνσταντινουπολιτών. Επίσης, λόγω της κρίσης στην Ελλάδα, το Νοέμβριο του 2012, 500 ηλικιωμένοι Κωνσταντινουπολίτες έχασαν τη σύνταξή τους. Κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας του Προγράμματος Αλληλεγγύης, η Ομοσπονδία προσέφερε αγαθά και υπηρεσίες σε 130 οικογένειες. 80% των επωφελούμενων οικογενειών έχουν έναν ηλικιωμένο συγγενή που διαμένει μαζί τους.

Υποστήριξη Προγράμματος

 

Η δωρεά αφορά στην επέκταση του Προγράμματος Αλληλεγγύης για να συμπεριληφθούν ηλικιωμένοι. Η επέκταση θα καλύψει τρόφιμα, φάρμακα καθώς και ιατρικό εξοπλισμό.

Σκοπός της είναι η αναζωογόνηση της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Κωνσταντινουπολιτών και η αλληλεγγύη μεταξύ των Κωνσταντινουπολιτών. 98% των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης είναι εκπατρισμένοι. Το 90% κατοικεί στην Ελλάδα και το υπόλοιπο 8% σε όλο τον κόσμο.

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος» δημιουργήθηκε το Φεβρουάριο του 2014 ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου αριθμού άπορων Κωνσταντινουπολιτών. Επίσης, λόγω της κρίσης στην Ελλάδα, το Νοέμβριο του 2012, 500 ηλικιωμένοι Κωνσταντινουπολίτες έχασαν τη σύνταξή τους. Κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας του Προγράμματος Αλληλεγγύης, η Ομοσπονδία προσέφερε αγαθά και υπηρεσίες σε 130 οικογένειες. 80% των επωφελούμενων οικογενειών έχουν έναν ηλικιωμένο συγγενή που διαμένει μαζί τους.

Υποστήριξη Προγράμματος

 

Η δωρεά αφορά στην επέκταση του Προγράμματος Αλληλεγγύης για να συμπεριληφθούν ηλικιωμένοι. Η επέκταση θα καλύψει τρόφιμα, φάρμακα καθώς και ιατρικό εξοπλισμό.

Αποδέκτης
Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών
http://www.conpolis.eu
Τίτλος Δωρεάς
Υποστήριξη Προγράμματος
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2022
Υποστήριξη Προγράμματος
2019
Υποστήριξη Προγράμματος
2016
Υποστήριξη Προγράμματος

Σκοπός της είναι η αναζωογόνηση της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Κωνσταντινουπολιτών και η αλληλεγγύη μεταξύ των Κωνσταντινουπολιτών. 98% των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης είναι εκπατρισμένοι. Το 90% κατοικεί στην Ελλάδα και το υπόλοιπο 8% σε όλο τον κόσμο.

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος» δημιουργήθηκε το Φεβρουάριο του 2014 ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου αριθμού άπορων Κωνσταντινουπολιτών. Επίσης, λόγω της κρίσης στην Ελλάδα, το Νοέμβριο του 2012, 500 ηλικιωμένοι Κωνσταντινουπολίτες έχασαν τη σύνταξή τους. Κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας του Προγράμματος Αλληλεγγύης, η Ομοσπονδία προσέφερε αγαθά και υπηρεσίες σε 130 οικογένειες. 80% των επωφελούμενων οικογενειών έχουν έναν ηλικιωμένο συγγενή που διαμένει μαζί τους.

Υποστήριξη Προγράμματος

 

Η δωρεά αφορά στην επέκταση του Προγράμματος Αλληλεγγύης για να συμπεριληφθούν ηλικιωμένοι. Η επέκταση θα καλύψει τρόφιμα, φάρμακα καθώς και ιατρικό εξοπλισμό.

Σκοπός της είναι η αναζωογόνηση της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Κωνσταντινουπολιτών και η αλληλεγγύη μεταξύ των Κωνσταντινουπολιτών. 98% των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης είναι εκπατρισμένοι. Το 90% κατοικεί στην Ελλάδα και το υπόλοιπο 8% σε όλο τον κόσμο.

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος» δημιουργήθηκε το Φεβρουάριο του 2014 ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου αριθμού άπορων Κωνσταντινουπολιτών. Επίσης, λόγω της κρίσης στην Ελλάδα, το Νοέμβριο του 2012, 500 ηλικιωμένοι Κωνσταντινουπολίτες έχασαν τη σύνταξή τους. Κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας του Προγράμματος Αλληλεγγύης, η Ομοσπονδία προσέφερε αγαθά και υπηρεσίες σε 130 οικογένειες. 80% των επωφελούμενων οικογενειών έχουν έναν ηλικιωμένο συγγενή που διαμένει μαζί τους.

Υποστήριξη Προγράμματος

 

Η δωρεά αφορά στην επέκταση του Προγράμματος Αλληλεγγύης για να συμπεριληφθούν ηλικιωμένοι. Η επέκταση θα καλύψει τρόφιμα, φάρμακα καθώς και ιατρικό εξοπλισμό.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά