Τράπεζα Τροφίμων

Τρόφιμα

Η δωρεά αφορά στην παροχή τροφίμων για 8 γηροκομεία της Αττικής, με συνολικούς αποδέκτες περίπου 260 κατοίκους.
Αποδέκτης
Τράπεζα Τροφίμων
https://foodbank.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Τρόφιμα
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2022
Τρόφιμα
2016
Tρόφιμα
2012
Τρόφιμα

Η Τράπεζα Τροφίμων Ελλάδος ιδρύθηκε το 1995 με σκοπό την καταπολέμηση της πείνας και τον περιορισμό της σπατάλης, και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τραπεζών Τροφίμων (FEBA). Πρόσφατα, εκτών των Αθηνών, καθιερώθηκαν Τράπεζες Τροφίμων σε τρεις ακόμα πόλεις της Ελλάδας: τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα και τη Δράμα. Η Τράπεζα Τροφίμων λαμβάνει δωρεές τροφίμων και τα κατανέμει σε 150 οργανισμούς, με 38.000 αποδέκτες ετησίως. Στους οργανισμούς περιλαμβάνονται γηροκομεία, κέντρα αποκατάστασης, οργανισμοί για τα παιδιά, οργανισμοί για ανθρώπους με αναπηρίες και, φυσικά, μαγειρεία για τους απόρους. Από την ίδρυσή της, η Τράπεζα Τροφίμων έχει προσφέρει περίπου 22.000 τόνους τροφίμων σε αυτούς που έχουν ανάγκη.

Τρόφιμα

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή τροφίμων για 8 γηροκομεία της Αττικής, με συνολικούς αποδέκτες περίπου 260 κατοίκους.

Η Τράπεζα Τροφίμων Ελλάδος ιδρύθηκε το 1995 με σκοπό την καταπολέμηση της πείνας και τον περιορισμό της σπατάλης, και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τραπεζών Τροφίμων (FEBA). Πρόσφατα, εκτών των Αθηνών, καθιερώθηκαν Τράπεζες Τροφίμων σε τρεις ακόμα πόλεις της Ελλάδας: τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα και τη Δράμα. Η Τράπεζα Τροφίμων λαμβάνει δωρεές τροφίμων και τα κατανέμει σε 150 οργανισμούς, με 38.000 αποδέκτες ετησίως. Στους οργανισμούς περιλαμβάνονται γηροκομεία, κέντρα αποκατάστασης, οργανισμοί για τα παιδιά, οργανισμοί για ανθρώπους με αναπηρίες και, φυσικά, μαγειρεία για τους απόρους. Από την ίδρυσή της, η Τράπεζα Τροφίμων έχει προσφέρει περίπου 22.000 τόνους τροφίμων σε αυτούς που έχουν ανάγκη.

Τρόφιμα

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή τροφίμων για 8 γηροκομεία της Αττικής, με συνολικούς αποδέκτες περίπου 260 κατοίκους.

Αποδέκτης
Τράπεζα Τροφίμων
https://foodbank.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Τρόφιμα
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2022
Τρόφιμα
2016
Tρόφιμα
2012
Τρόφιμα

Η Τράπεζα Τροφίμων Ελλάδος ιδρύθηκε το 1995 με σκοπό την καταπολέμηση της πείνας και τον περιορισμό της σπατάλης, και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τραπεζών Τροφίμων (FEBA). Πρόσφατα, εκτών των Αθηνών, καθιερώθηκαν Τράπεζες Τροφίμων σε τρεις ακόμα πόλεις της Ελλάδας: τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα και τη Δράμα. Η Τράπεζα Τροφίμων λαμβάνει δωρεές τροφίμων και τα κατανέμει σε 150 οργανισμούς, με 38.000 αποδέκτες ετησίως. Στους οργανισμούς περιλαμβάνονται γηροκομεία, κέντρα αποκατάστασης, οργανισμοί για τα παιδιά, οργανισμοί για ανθρώπους με αναπηρίες και, φυσικά, μαγειρεία για τους απόρους. Από την ίδρυσή της, η Τράπεζα Τροφίμων έχει προσφέρει περίπου 22.000 τόνους τροφίμων σε αυτούς που έχουν ανάγκη.

Τρόφιμα

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή τροφίμων για 8 γηροκομεία της Αττικής, με συνολικούς αποδέκτες περίπου 260 κατοίκους.

Η Τράπεζα Τροφίμων Ελλάδος ιδρύθηκε το 1995 με σκοπό την καταπολέμηση της πείνας και τον περιορισμό της σπατάλης, και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τραπεζών Τροφίμων (FEBA). Πρόσφατα, εκτών των Αθηνών, καθιερώθηκαν Τράπεζες Τροφίμων σε τρεις ακόμα πόλεις της Ελλάδας: τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα και τη Δράμα. Η Τράπεζα Τροφίμων λαμβάνει δωρεές τροφίμων και τα κατανέμει σε 150 οργανισμούς, με 38.000 αποδέκτες ετησίως. Στους οργανισμούς περιλαμβάνονται γηροκομεία, κέντρα αποκατάστασης, οργανισμοί για τα παιδιά, οργανισμοί για ανθρώπους με αναπηρίες και, φυσικά, μαγειρεία για τους απόρους. Από την ίδρυσή της, η Τράπεζα Τροφίμων έχει προσφέρει περίπου 22.000 τόνους τροφίμων σε αυτούς που έχουν ανάγκη.

Τρόφιμα

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή τροφίμων για 8 γηροκομεία της Αττικής, με συνολικούς αποδέκτες περίπου 260 κατοίκους.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά