Ένωση Κυριών Δράμας

Πρόγραμμα «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία»

Η Ένωση Κυριών Δράμας ιδρύθηκε το 1940 με σκοπό την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών προς τους κατοίκους της Δράμας σε ένδεια.
Αποδέκτης
Ένωση Κυριών Δράμας
http://www.dlu.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία»
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Δράμα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2021
Πρόγραμμα «Μέριμνα για την τρίτη ηλικία»
2018
«Μέριμνα για την τρίτη ηλικία»
2014
Πρόγραμμα «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία»

Σήμερα, η Ένωση προσφέρει διάφορα αγαθά και υπηρεσίες, όπως ψυχολογική υποστήριξη, τρόφιμα, στέγη φιλοξενίας και διανομή ρούχων και άλλων ειδών, σε ευπαθείς ομάδες. Επιπλέον, η Ένωση Κυριών Δράμας προσφέρει οικονομική υποστήριξη για διάφορους σκοπούς, όπως υγειονομική περίθαλψη, λογαριασμούς και ενοίκιο, και συντονίζει την κάλυψη αναγκών με την προσφορά στο Νομό Δράμας. Η καθημερινή λειτουργία της Ένωσης βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε εθελοντές.

Πρόγραμμα «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία»

 

Η δωρεά αφορά στη συνέχιση του προγράμματος «Μέριμνα για την τρίτη ηλικία», το οποίο προσφέρει μηνιαίες προμήθειες τροφίμων και προϊόντων υγιεινής σε 74 οικογένειες που έχουν ανάγκη στη Δράμα. Οι επωφελούμενες οικογένειες αποτελούνται είτε αποκλειστικά από ηλικιωμένους, είτε περιλαμβάνουν ηλικιωμένο μέλος της οικογένειας που κατοικεί στο ίδιο σπίτι. Η παροχή τροφίμων και προϊόντων υγιεινής πραγματοποιείται μέσω της χρήσης διατακτικών που επιτρέπουν στις οικογένειες να αγοράζουν τα προϊόντα που χρειάζονται περισσότερο. Δύο κοινωνικοί λειτουργοί με εξειδικευμένη εκπαίδευση έχουν αναλάβει την πιο αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Οι οικογένειες λαμβάνουν επίσης διατροφικές συμβουλές σχετικά με μια πιο ισορροπημένη διατροφή για τα ηλικιωμένα μέλη τους. Επιπλέον, διοργανώνονται διεθνείς εκδηλώσεις και παρουσιάσεις με ειδικούς, σχετικά με θέματα υγείας, και οι δικαιούχοι συμμετέχουν, επίσης, σε διάφορες ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκδρομές. Τέλος, διοργανώνονται κατά καιρούς και ομαδικά γεύματα για ηλικιωμένους που ζουν μόνοι τους, με στόχο την αύξηση της κοινωνικοποίησής τους. Η δωρεά πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

Σήμερα, η Ένωση προσφέρει διάφορα αγαθά και υπηρεσίες, όπως ψυχολογική υποστήριξη, τρόφιμα, στέγη φιλοξενίας και διανομή ρούχων και άλλων ειδών, σε ευπαθείς ομάδες. Επιπλέον, η Ένωση Κυριών Δράμας προσφέρει οικονομική υποστήριξη για διάφορους σκοπούς, όπως υγειονομική περίθαλψη, λογαριασμούς και ενοίκιο, και συντονίζει την κάλυψη αναγκών με την προσφορά στο Νομό Δράμας. Η καθημερινή λειτουργία της Ένωσης βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε εθελοντές.

Πρόγραμμα «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία»

 

Η δωρεά αφορά στη συνέχιση του προγράμματος «Μέριμνα για την τρίτη ηλικία», το οποίο προσφέρει μηνιαίες προμήθειες τροφίμων και προϊόντων υγιεινής σε 74 οικογένειες που έχουν ανάγκη στη Δράμα. Οι επωφελούμενες οικογένειες αποτελούνται είτε αποκλειστικά από ηλικιωμένους, είτε περιλαμβάνουν ηλικιωμένο μέλος της οικογένειας που κατοικεί στο ίδιο σπίτι. Η παροχή τροφίμων και προϊόντων υγιεινής πραγματοποιείται μέσω της χρήσης διατακτικών που επιτρέπουν στις οικογένειες να αγοράζουν τα προϊόντα που χρειάζονται περισσότερο. Δύο κοινωνικοί λειτουργοί με εξειδικευμένη εκπαίδευση έχουν αναλάβει την πιο αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Οι οικογένειες λαμβάνουν επίσης διατροφικές συμβουλές σχετικά με μια πιο ισορροπημένη διατροφή για τα ηλικιωμένα μέλη τους. Επιπλέον, διοργανώνονται διεθνείς εκδηλώσεις και παρουσιάσεις με ειδικούς, σχετικά με θέματα υγείας, και οι δικαιούχοι συμμετέχουν, επίσης, σε διάφορες ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκδρομές. Τέλος, διοργανώνονται κατά καιρούς και ομαδικά γεύματα για ηλικιωμένους που ζουν μόνοι τους, με στόχο την αύξηση της κοινωνικοποίησής τους. Η δωρεά πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

Αποδέκτης
Ένωση Κυριών Δράμας
http://www.dlu.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία»
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Δράμα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2021
Πρόγραμμα «Μέριμνα για την τρίτη ηλικία»
2018
«Μέριμνα για την τρίτη ηλικία»
2014
Πρόγραμμα «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία»

Σήμερα, η Ένωση προσφέρει διάφορα αγαθά και υπηρεσίες, όπως ψυχολογική υποστήριξη, τρόφιμα, στέγη φιλοξενίας και διανομή ρούχων και άλλων ειδών, σε ευπαθείς ομάδες. Επιπλέον, η Ένωση Κυριών Δράμας προσφέρει οικονομική υποστήριξη για διάφορους σκοπούς, όπως υγειονομική περίθαλψη, λογαριασμούς και ενοίκιο, και συντονίζει την κάλυψη αναγκών με την προσφορά στο Νομό Δράμας. Η καθημερινή λειτουργία της Ένωσης βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε εθελοντές.

Πρόγραμμα «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία»

 

Η δωρεά αφορά στη συνέχιση του προγράμματος «Μέριμνα για την τρίτη ηλικία», το οποίο προσφέρει μηνιαίες προμήθειες τροφίμων και προϊόντων υγιεινής σε 74 οικογένειες που έχουν ανάγκη στη Δράμα. Οι επωφελούμενες οικογένειες αποτελούνται είτε αποκλειστικά από ηλικιωμένους, είτε περιλαμβάνουν ηλικιωμένο μέλος της οικογένειας που κατοικεί στο ίδιο σπίτι. Η παροχή τροφίμων και προϊόντων υγιεινής πραγματοποιείται μέσω της χρήσης διατακτικών που επιτρέπουν στις οικογένειες να αγοράζουν τα προϊόντα που χρειάζονται περισσότερο. Δύο κοινωνικοί λειτουργοί με εξειδικευμένη εκπαίδευση έχουν αναλάβει την πιο αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Οι οικογένειες λαμβάνουν επίσης διατροφικές συμβουλές σχετικά με μια πιο ισορροπημένη διατροφή για τα ηλικιωμένα μέλη τους. Επιπλέον, διοργανώνονται διεθνείς εκδηλώσεις και παρουσιάσεις με ειδικούς, σχετικά με θέματα υγείας, και οι δικαιούχοι συμμετέχουν, επίσης, σε διάφορες ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκδρομές. Τέλος, διοργανώνονται κατά καιρούς και ομαδικά γεύματα για ηλικιωμένους που ζουν μόνοι τους, με στόχο την αύξηση της κοινωνικοποίησής τους. Η δωρεά πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

Σήμερα, η Ένωση προσφέρει διάφορα αγαθά και υπηρεσίες, όπως ψυχολογική υποστήριξη, τρόφιμα, στέγη φιλοξενίας και διανομή ρούχων και άλλων ειδών, σε ευπαθείς ομάδες. Επιπλέον, η Ένωση Κυριών Δράμας προσφέρει οικονομική υποστήριξη για διάφορους σκοπούς, όπως υγειονομική περίθαλψη, λογαριασμούς και ενοίκιο, και συντονίζει την κάλυψη αναγκών με την προσφορά στο Νομό Δράμας. Η καθημερινή λειτουργία της Ένωσης βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε εθελοντές.

Πρόγραμμα «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία»

 

Η δωρεά αφορά στη συνέχιση του προγράμματος «Μέριμνα για την τρίτη ηλικία», το οποίο προσφέρει μηνιαίες προμήθειες τροφίμων και προϊόντων υγιεινής σε 74 οικογένειες που έχουν ανάγκη στη Δράμα. Οι επωφελούμενες οικογένειες αποτελούνται είτε αποκλειστικά από ηλικιωμένους, είτε περιλαμβάνουν ηλικιωμένο μέλος της οικογένειας που κατοικεί στο ίδιο σπίτι. Η παροχή τροφίμων και προϊόντων υγιεινής πραγματοποιείται μέσω της χρήσης διατακτικών που επιτρέπουν στις οικογένειες να αγοράζουν τα προϊόντα που χρειάζονται περισσότερο. Δύο κοινωνικοί λειτουργοί με εξειδικευμένη εκπαίδευση έχουν αναλάβει την πιο αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Οι οικογένειες λαμβάνουν επίσης διατροφικές συμβουλές σχετικά με μια πιο ισορροπημένη διατροφή για τα ηλικιωμένα μέλη τους. Επιπλέον, διοργανώνονται διεθνείς εκδηλώσεις και παρουσιάσεις με ειδικούς, σχετικά με θέματα υγείας, και οι δικαιούχοι συμμετέχουν, επίσης, σε διάφορες ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκδρομές. Τέλος, διοργανώνονται κατά καιρούς και ομαδικά γεύματα για ηλικιωμένους που ζουν μόνοι τους, με στόχο την αύξηση της κοινωνικοποίησής τους. Η δωρεά πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά