Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών

Υποστήριξη Προγράμματος

Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών αποτελεί τον ενωτικό φορέα όλων των Σωματείων των εκπατρισμένων Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης.
Αποδέκτης
Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών
http://www.conpolis.eu
Τίτλος Δωρεάς
Υποστήριξη Προγράμματος
Έτος
2019
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2022
Υποστήριξη Προγράμματος
2016
Υποστήριξη Προγράμματος
2015
Υποστήριξη Προγράμματος

Σκοπός της είναι η αναζωογόνηση της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Κωνσταντινουπολιτών και η αλληλεγγύη μεταξύ των Κωνσταντινουπολιτών. 98% των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης είναι εκπατρισμένοι. Το 90% κατοικεί στην Ελλάδα και το υπόλοιπο 8% σε όλο τον κόσμο.

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος» δημιουργήθηκε το Φεβρουάριο του 2014 ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου αριθμού άπορων Κωνσταντινουπολιτών, λόγω της κρίσης στην Ελλάδα. Κατά το 2017, η Ομοσπονδία προσέφερε, μέσω του Προγράμματος Αλληλεγγύης, αγαθά και υπηρεσίες σε 120 οικογένειες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, και 85% των επωφελούμενων οικογενειών είχαν έναν ηλικιωμένο συγγενή που διέμενε μαζί τους. Το σύνολο των ατόμων που ανήκουν στις 120 παραπάνω οικογένειες είναι 350. Η Ομοσπονδία προσέφερε, επίσης, στέγη σε 74 άστεγους, σε συνεργασία με το Κοσμέτειο Ίδρυμα – «Ο Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη», καλύπτοντας, παράλληλα, και τις ιατρικές και φαρμακευτικές τους ανάγκες.

ΥποστήριξηΠρογράμματος

 

Η δωρεά αφορά στη υποστήριξη του Προγράμματος Αλληλεγγύης, για τη στήριξη 50 οικογενειών, οι οποίες έχουν έναν ηλικιωμένο συγγενή που διαμένει μαζί τους. Η στήριξη περιλαμβάνει τρόφιμα και προϊόντα υγιεινής, φάρμακα για όσους είναι ανασφάλιστοι, και ιατρικό εξοπλισμό.

Σκοπός της είναι η αναζωογόνηση της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Κωνσταντινουπολιτών και η αλληλεγγύη μεταξύ των Κωνσταντινουπολιτών. 98% των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης είναι εκπατρισμένοι. Το 90% κατοικεί στην Ελλάδα και το υπόλοιπο 8% σε όλο τον κόσμο.

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος» δημιουργήθηκε το Φεβρουάριο του 2014 ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου αριθμού άπορων Κωνσταντινουπολιτών, λόγω της κρίσης στην Ελλάδα. Κατά το 2017, η Ομοσπονδία προσέφερε, μέσω του Προγράμματος Αλληλεγγύης, αγαθά και υπηρεσίες σε 120 οικογένειες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, και 85% των επωφελούμενων οικογενειών είχαν έναν ηλικιωμένο συγγενή που διέμενε μαζί τους. Το σύνολο των ατόμων που ανήκουν στις 120 παραπάνω οικογένειες είναι 350. Η Ομοσπονδία προσέφερε, επίσης, στέγη σε 74 άστεγους, σε συνεργασία με το Κοσμέτειο Ίδρυμα – «Ο Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη», καλύπτοντας, παράλληλα, και τις ιατρικές και φαρμακευτικές τους ανάγκες.

ΥποστήριξηΠρογράμματος

 

Η δωρεά αφορά στη υποστήριξη του Προγράμματος Αλληλεγγύης, για τη στήριξη 50 οικογενειών, οι οποίες έχουν έναν ηλικιωμένο συγγενή που διαμένει μαζί τους. Η στήριξη περιλαμβάνει τρόφιμα και προϊόντα υγιεινής, φάρμακα για όσους είναι ανασφάλιστοι, και ιατρικό εξοπλισμό.

Αποδέκτης
Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών
http://www.conpolis.eu
Τίτλος Δωρεάς
Υποστήριξη Προγράμματος
Έτος
2019
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2022
Υποστήριξη Προγράμματος
2016
Υποστήριξη Προγράμματος
2015
Υποστήριξη Προγράμματος

Σκοπός της είναι η αναζωογόνηση της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Κωνσταντινουπολιτών και η αλληλεγγύη μεταξύ των Κωνσταντινουπολιτών. 98% των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης είναι εκπατρισμένοι. Το 90% κατοικεί στην Ελλάδα και το υπόλοιπο 8% σε όλο τον κόσμο.

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος» δημιουργήθηκε το Φεβρουάριο του 2014 ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου αριθμού άπορων Κωνσταντινουπολιτών, λόγω της κρίσης στην Ελλάδα. Κατά το 2017, η Ομοσπονδία προσέφερε, μέσω του Προγράμματος Αλληλεγγύης, αγαθά και υπηρεσίες σε 120 οικογένειες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, και 85% των επωφελούμενων οικογενειών είχαν έναν ηλικιωμένο συγγενή που διέμενε μαζί τους. Το σύνολο των ατόμων που ανήκουν στις 120 παραπάνω οικογένειες είναι 350. Η Ομοσπονδία προσέφερε, επίσης, στέγη σε 74 άστεγους, σε συνεργασία με το Κοσμέτειο Ίδρυμα – «Ο Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη», καλύπτοντας, παράλληλα, και τις ιατρικές και φαρμακευτικές τους ανάγκες.

ΥποστήριξηΠρογράμματος

 

Η δωρεά αφορά στη υποστήριξη του Προγράμματος Αλληλεγγύης, για τη στήριξη 50 οικογενειών, οι οποίες έχουν έναν ηλικιωμένο συγγενή που διαμένει μαζί τους. Η στήριξη περιλαμβάνει τρόφιμα και προϊόντα υγιεινής, φάρμακα για όσους είναι ανασφάλιστοι, και ιατρικό εξοπλισμό.

Σκοπός της είναι η αναζωογόνηση της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Κωνσταντινουπολιτών και η αλληλεγγύη μεταξύ των Κωνσταντινουπολιτών. 98% των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης είναι εκπατρισμένοι. Το 90% κατοικεί στην Ελλάδα και το υπόλοιπο 8% σε όλο τον κόσμο.

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος» δημιουργήθηκε το Φεβρουάριο του 2014 ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου αριθμού άπορων Κωνσταντινουπολιτών, λόγω της κρίσης στην Ελλάδα. Κατά το 2017, η Ομοσπονδία προσέφερε, μέσω του Προγράμματος Αλληλεγγύης, αγαθά και υπηρεσίες σε 120 οικογένειες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, και 85% των επωφελούμενων οικογενειών είχαν έναν ηλικιωμένο συγγενή που διέμενε μαζί τους. Το σύνολο των ατόμων που ανήκουν στις 120 παραπάνω οικογένειες είναι 350. Η Ομοσπονδία προσέφερε, επίσης, στέγη σε 74 άστεγους, σε συνεργασία με το Κοσμέτειο Ίδρυμα – «Ο Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη», καλύπτοντας, παράλληλα, και τις ιατρικές και φαρμακευτικές τους ανάγκες.

ΥποστήριξηΠρογράμματος

 

Η δωρεά αφορά στη υποστήριξη του Προγράμματος Αλληλεγγύης, για τη στήριξη 50 οικογενειών, οι οποίες έχουν έναν ηλικιωμένο συγγενή που διαμένει μαζί τους. Η στήριξη περιλαμβάνει τρόφιμα και προϊόντα υγιεινής, φάρμακα για όσους είναι ανασφάλιστοι, και ιατρικό εξοπλισμό.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά