Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί

Πρόγραμμα Φροντίδας Ηλικιωμένων

Το «Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2014 με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς.
Αποδέκτης
Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί
http://keletronpaidi.gr
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα Φροντίδας Ηλικιωμένων
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Καστοριά
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Δεδομένων των ολοένα και πιο έντονων επιπτώσεων της κοινωνικοοικονομικής κρίσης, κατέστη εμφανές, από την αρχή της δράσης του Κέλετρον, ότι προκειμένου να επιτύχει την αποστολή του, ήταν απαραίτητο να προσφέρει διάφορες υπηρεσίες και αγαθά σε κατοίκους που είχαν ανάγκη. Τα βασικά προγράμματα του Κέλετρον είναι:

α) Κοινωνικό Παντοπωλείο που προσφέρει, σε μηνιαία βάση, τρόφιμα και προϊόντα υγιεινής σε 75 οικογένειες-δικαιούχους,
β) ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε 215 παιδιά, εφήβους και γονείς, από το 2014,
γ) εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία, με στόχο την προαγωγή της υγείας, και
δ) πρόγραμμα ιδιαίτερων εξωσχολικών μαθημάτων (φροντιστήριο) για 25 παιδιά.

Το 2015, το Κέλετρον δημιούργησε Κέντρο Ημέρας για 25 παιδιά, όπου προσφέρονται γεύματα, ιδιαίτερα μαθήματα και δημιουργικές δραστηριότητες.

Πρόγραμμα Φροντίδας Ηλικιωμένων

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία πολύπλευρου προγράμματος υποστήριξης για ηλικιωμένους κατοίκους της Καστοριάς που έχουν ανάγκη. Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα προσφέρει: α) ψυχολογική υποστήριξη σε περίπου 220 άτομα, β) μηνιαίες προμήθειες τροφίμων και προϊόντων υγιεινής σε 50 άτομα, γ) ενημερωτικές ομιλίες για θέματα υγείας και γενικής ευημερίας, όπως ασφάλεια στο σπίτι, για περίπου 250 δικαιούχους, και δ) ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, παραδοσιακούς χορούς και γεύματα, για περίπου 150 ηλικιωμένους. Οι 50 ηλικιωμένοι δικαιούχοι που θα λαμβάνουν τις μηνιαίες προμήθειες τροφίμων και προϊόντων υγιεινής περιλαμβάνονται στο Δημοτικό πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι, το οποίο προσφέρεται σε ευάλωτα άτομα χωρίς υποστήριξη από οικογενειακό περιβάλλον, και τα οποία είναι συνήθως περιορισμένα στο σπίτι. Στην υλοποίηση του προγράμματος θα λάβουν μέρος και 20 εθελοντές. Οι άμεσοι δικαιούχοι είναι 500 ηλικιωμένοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Καστοριάς.

Δεδομένων των ολοένα και πιο έντονων επιπτώσεων της κοινωνικοοικονομικής κρίσης, κατέστη εμφανές, από την αρχή της δράσης του Κέλετρον, ότι προκειμένου να επιτύχει την αποστολή του, ήταν απαραίτητο να προσφέρει διάφορες υπηρεσίες και αγαθά σε κατοίκους που είχαν ανάγκη. Τα βασικά προγράμματα του Κέλετρον είναι:

α) Κοινωνικό Παντοπωλείο που προσφέρει, σε μηνιαία βάση, τρόφιμα και προϊόντα υγιεινής σε 75 οικογένειες-δικαιούχους,
β) ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε 215 παιδιά, εφήβους και γονείς, από το 2014,
γ) εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία, με στόχο την προαγωγή της υγείας, και
δ) πρόγραμμα ιδιαίτερων εξωσχολικών μαθημάτων (φροντιστήριο) για 25 παιδιά.

Το 2015, το Κέλετρον δημιούργησε Κέντρο Ημέρας για 25 παιδιά, όπου προσφέρονται γεύματα, ιδιαίτερα μαθήματα και δημιουργικές δραστηριότητες.

Πρόγραμμα Φροντίδας Ηλικιωμένων

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία πολύπλευρου προγράμματος υποστήριξης για ηλικιωμένους κατοίκους της Καστοριάς που έχουν ανάγκη. Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα προσφέρει: α) ψυχολογική υποστήριξη σε περίπου 220 άτομα, β) μηνιαίες προμήθειες τροφίμων και προϊόντων υγιεινής σε 50 άτομα, γ) ενημερωτικές ομιλίες για θέματα υγείας και γενικής ευημερίας, όπως ασφάλεια στο σπίτι, για περίπου 250 δικαιούχους, και δ) ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, παραδοσιακούς χορούς και γεύματα, για περίπου 150 ηλικιωμένους. Οι 50 ηλικιωμένοι δικαιούχοι που θα λαμβάνουν τις μηνιαίες προμήθειες τροφίμων και προϊόντων υγιεινής περιλαμβάνονται στο Δημοτικό πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι, το οποίο προσφέρεται σε ευάλωτα άτομα χωρίς υποστήριξη από οικογενειακό περιβάλλον, και τα οποία είναι συνήθως περιορισμένα στο σπίτι. Στην υλοποίηση του προγράμματος θα λάβουν μέρος και 20 εθελοντές. Οι άμεσοι δικαιούχοι είναι 500 ηλικιωμένοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Καστοριάς.

Αποδέκτης
Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί
http://keletronpaidi.gr
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα Φροντίδας Ηλικιωμένων
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Καστοριά
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Δεδομένων των ολοένα και πιο έντονων επιπτώσεων της κοινωνικοοικονομικής κρίσης, κατέστη εμφανές, από την αρχή της δράσης του Κέλετρον, ότι προκειμένου να επιτύχει την αποστολή του, ήταν απαραίτητο να προσφέρει διάφορες υπηρεσίες και αγαθά σε κατοίκους που είχαν ανάγκη. Τα βασικά προγράμματα του Κέλετρον είναι:

α) Κοινωνικό Παντοπωλείο που προσφέρει, σε μηνιαία βάση, τρόφιμα και προϊόντα υγιεινής σε 75 οικογένειες-δικαιούχους,
β) ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε 215 παιδιά, εφήβους και γονείς, από το 2014,
γ) εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία, με στόχο την προαγωγή της υγείας, και
δ) πρόγραμμα ιδιαίτερων εξωσχολικών μαθημάτων (φροντιστήριο) για 25 παιδιά.

Το 2015, το Κέλετρον δημιούργησε Κέντρο Ημέρας για 25 παιδιά, όπου προσφέρονται γεύματα, ιδιαίτερα μαθήματα και δημιουργικές δραστηριότητες.

Πρόγραμμα Φροντίδας Ηλικιωμένων

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία πολύπλευρου προγράμματος υποστήριξης για ηλικιωμένους κατοίκους της Καστοριάς που έχουν ανάγκη. Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα προσφέρει: α) ψυχολογική υποστήριξη σε περίπου 220 άτομα, β) μηνιαίες προμήθειες τροφίμων και προϊόντων υγιεινής σε 50 άτομα, γ) ενημερωτικές ομιλίες για θέματα υγείας και γενικής ευημερίας, όπως ασφάλεια στο σπίτι, για περίπου 250 δικαιούχους, και δ) ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, παραδοσιακούς χορούς και γεύματα, για περίπου 150 ηλικιωμένους. Οι 50 ηλικιωμένοι δικαιούχοι που θα λαμβάνουν τις μηνιαίες προμήθειες τροφίμων και προϊόντων υγιεινής περιλαμβάνονται στο Δημοτικό πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι, το οποίο προσφέρεται σε ευάλωτα άτομα χωρίς υποστήριξη από οικογενειακό περιβάλλον, και τα οποία είναι συνήθως περιορισμένα στο σπίτι. Στην υλοποίηση του προγράμματος θα λάβουν μέρος και 20 εθελοντές. Οι άμεσοι δικαιούχοι είναι 500 ηλικιωμένοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Καστοριάς.

Δεδομένων των ολοένα και πιο έντονων επιπτώσεων της κοινωνικοοικονομικής κρίσης, κατέστη εμφανές, από την αρχή της δράσης του Κέλετρον, ότι προκειμένου να επιτύχει την αποστολή του, ήταν απαραίτητο να προσφέρει διάφορες υπηρεσίες και αγαθά σε κατοίκους που είχαν ανάγκη. Τα βασικά προγράμματα του Κέλετρον είναι:

α) Κοινωνικό Παντοπωλείο που προσφέρει, σε μηνιαία βάση, τρόφιμα και προϊόντα υγιεινής σε 75 οικογένειες-δικαιούχους,
β) ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε 215 παιδιά, εφήβους και γονείς, από το 2014,
γ) εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία, με στόχο την προαγωγή της υγείας, και
δ) πρόγραμμα ιδιαίτερων εξωσχολικών μαθημάτων (φροντιστήριο) για 25 παιδιά.

Το 2015, το Κέλετρον δημιούργησε Κέντρο Ημέρας για 25 παιδιά, όπου προσφέρονται γεύματα, ιδιαίτερα μαθήματα και δημιουργικές δραστηριότητες.

Πρόγραμμα Φροντίδας Ηλικιωμένων

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία πολύπλευρου προγράμματος υποστήριξης για ηλικιωμένους κατοίκους της Καστοριάς που έχουν ανάγκη. Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα προσφέρει: α) ψυχολογική υποστήριξη σε περίπου 220 άτομα, β) μηνιαίες προμήθειες τροφίμων και προϊόντων υγιεινής σε 50 άτομα, γ) ενημερωτικές ομιλίες για θέματα υγείας και γενικής ευημερίας, όπως ασφάλεια στο σπίτι, για περίπου 250 δικαιούχους, και δ) ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, παραδοσιακούς χορούς και γεύματα, για περίπου 150 ηλικιωμένους. Οι 50 ηλικιωμένοι δικαιούχοι που θα λαμβάνουν τις μηνιαίες προμήθειες τροφίμων και προϊόντων υγιεινής περιλαμβάνονται στο Δημοτικό πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι, το οποίο προσφέρεται σε ευάλωτα άτομα χωρίς υποστήριξη από οικογενειακό περιβάλλον, και τα οποία είναι συνήθως περιορισμένα στο σπίτι. Στην υλοποίηση του προγράμματος θα λάβουν μέρος και 20 εθελοντές. Οι άμεσοι δικαιούχοι είναι 500 ηλικιωμένοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Καστοριάς.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά