Το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα υποστηρίζει ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην κοινωνική βελτίωση δίνοντας έμφαση στην Τρίτη Ηλικία.

Μάθετε περισσότερα

Η Tρίτη Hλικία στην Ελλάδα

21.3%

του πληθυσμού αντιστοιχεί σε άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, και η ίδια ομάδα αναμένεται να φθάσει το 27% έως το έτος 2030.

Μάθετε περισσότερα

Δωρεές του ΤΙΜΑ

8,000

Περισσότεροι από 8.000 ηλικιωμένοι έχουν λάβει προμήθειες τροφίμων από το 2012.

Μάθετε περισσότερα

Πρόσφατες Δωρεές

Stories / Editorial

TIMA Κοινωφελές Ίδρυμα: Σκέψεις για το πρόσφατο παρελθόν και το άμεσο μέλλον εν μέσω πανδημίας

Οι καθημερινές προκλήσεις οποιουδήποτε οργανισμού συχνά δυσχεραίνουν την ικανότητα των διευθυντών να βρουν τον χρόνο να σκεφτούν και να προγραμματίσουν σε στρατηγικό επίπεδο, είτε ανήκουν σε ιδιωτικούς οργανισμούς είτε σε ΜΚΟ.