Κεντρο Αγάπης Ελευσίνας

Δημιουργία Προγράμματος Παροχής Τροφής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

Το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας ιδρύθηκε, με διαφορετική ονομασία, το 1964, από τον πρωτοπρεσβύτερο Ελευσίνας και Καθηγητή Θεολογίας Γεώργιο Πυρουνάκη, με σκοπό την παροχή κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης στα παιδιά της Ελευσίνας και τις οικογένειές τους.
Αποδέκτης
Κεντρο Αγάπης Ελευσίνας
http://www.kentroagapis.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Δημιουργία Προγράμματος Παροχής Τροφής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Με την αύξηση των κοινωνικών αναγκών με την πάροδο του χρόνου, το Κέντρο Αγάπης επέκτεινε τις δραστηριότητές του προκειμένου να στηρίζει οικογένειες στην ευρύτερη περιοχή του Θριάσιου Πεδίου. Το Θριάσιο Πεδίο είναι μία βιομηχανική περιοχή της Δυτικής Αττικής που χαρακτηρίζεται ως μία από τις πλέον ευάλωτες του νομού. Στα χρόνια από την ίδρυσή του το Κέντρο έχει προσφέρει στήριξη σε 10.000 παιδιά και τις οικογένειές τους. Κατά το σχολικό έτος 2016-17, υποστήριξε 170 παιδιά, 320 ενήλικες (κάτω των 64 ετών) και 15 ηλικιωμένους. Το Κέντρο Αγάπης προσφέρει: ψυχοκοινωνική υποστήριξη, συμπεριλαμβανόμενης συμβουλευτικής με κοινωνικό λειτουργό, εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως μαθήματα ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών, δημιουργικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες, πρόγραμμα ζεστών γευμάτων, πακέτα τροφίμων και θερινές κατασκηνώσεις. Το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας συνεργάζεται στενά με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και έχει συμβάλει στη μείωση της νεανικής παραβατικότητας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στην περιοχή του Θριάσιου Πεδίου.

Δημιουργία Προγράμματος Παροχής Τροφής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος για ηλικιωμένους κατοίκους του Θριάσιου Πεδίου που έχουν ανάγκη, το οποίο θα προσφέρει: μηνιαία πακέτα με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, ζεστά γεύματα για μη-αυτόνομους ηλικιωμένους, και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Το πρόγραμμα θα καλύπτει τρόφιμα, κοινωνικό έργο, διανομή ζεστών γευμάτων και συντονισμό, καθώς και άλλα λειτουργικά έξοδα για 12 μήνες. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι 45 ηλικιωμένοι κάτοικοι του Θριάσιου Πεδίου.

Με την αύξηση των κοινωνικών αναγκών με την πάροδο του χρόνου, το Κέντρο Αγάπης επέκτεινε τις δραστηριότητές του προκειμένου να στηρίζει οικογένειες στην ευρύτερη περιοχή του Θριάσιου Πεδίου. Το Θριάσιο Πεδίο είναι μία βιομηχανική περιοχή της Δυτικής Αττικής που χαρακτηρίζεται ως μία από τις πλέον ευάλωτες του νομού. Στα χρόνια από την ίδρυσή του το Κέντρο έχει προσφέρει στήριξη σε 10.000 παιδιά και τις οικογένειές τους. Κατά το σχολικό έτος 2016-17, υποστήριξε 170 παιδιά, 320 ενήλικες (κάτω των 64 ετών) και 15 ηλικιωμένους. Το Κέντρο Αγάπης προσφέρει: ψυχοκοινωνική υποστήριξη, συμπεριλαμβανόμενης συμβουλευτικής με κοινωνικό λειτουργό, εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως μαθήματα ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών, δημιουργικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες, πρόγραμμα ζεστών γευμάτων, πακέτα τροφίμων και θερινές κατασκηνώσεις. Το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας συνεργάζεται στενά με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και έχει συμβάλει στη μείωση της νεανικής παραβατικότητας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στην περιοχή του Θριάσιου Πεδίου.

Δημιουργία Προγράμματος Παροχής Τροφής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος για ηλικιωμένους κατοίκους του Θριάσιου Πεδίου που έχουν ανάγκη, το οποίο θα προσφέρει: μηνιαία πακέτα με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, ζεστά γεύματα για μη-αυτόνομους ηλικιωμένους, και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Το πρόγραμμα θα καλύπτει τρόφιμα, κοινωνικό έργο, διανομή ζεστών γευμάτων και συντονισμό, καθώς και άλλα λειτουργικά έξοδα για 12 μήνες. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι 45 ηλικιωμένοι κάτοικοι του Θριάσιου Πεδίου.

Αποδέκτης
Κεντρο Αγάπης Ελευσίνας
http://www.kentroagapis.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Δημιουργία Προγράμματος Παροχής Τροφής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Με την αύξηση των κοινωνικών αναγκών με την πάροδο του χρόνου, το Κέντρο Αγάπης επέκτεινε τις δραστηριότητές του προκειμένου να στηρίζει οικογένειες στην ευρύτερη περιοχή του Θριάσιου Πεδίου. Το Θριάσιο Πεδίο είναι μία βιομηχανική περιοχή της Δυτικής Αττικής που χαρακτηρίζεται ως μία από τις πλέον ευάλωτες του νομού. Στα χρόνια από την ίδρυσή του το Κέντρο έχει προσφέρει στήριξη σε 10.000 παιδιά και τις οικογένειές τους. Κατά το σχολικό έτος 2016-17, υποστήριξε 170 παιδιά, 320 ενήλικες (κάτω των 64 ετών) και 15 ηλικιωμένους. Το Κέντρο Αγάπης προσφέρει: ψυχοκοινωνική υποστήριξη, συμπεριλαμβανόμενης συμβουλευτικής με κοινωνικό λειτουργό, εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως μαθήματα ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών, δημιουργικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες, πρόγραμμα ζεστών γευμάτων, πακέτα τροφίμων και θερινές κατασκηνώσεις. Το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας συνεργάζεται στενά με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και έχει συμβάλει στη μείωση της νεανικής παραβατικότητας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στην περιοχή του Θριάσιου Πεδίου.

Δημιουργία Προγράμματος Παροχής Τροφής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος για ηλικιωμένους κατοίκους του Θριάσιου Πεδίου που έχουν ανάγκη, το οποίο θα προσφέρει: μηνιαία πακέτα με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, ζεστά γεύματα για μη-αυτόνομους ηλικιωμένους, και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Το πρόγραμμα θα καλύπτει τρόφιμα, κοινωνικό έργο, διανομή ζεστών γευμάτων και συντονισμό, καθώς και άλλα λειτουργικά έξοδα για 12 μήνες. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι 45 ηλικιωμένοι κάτοικοι του Θριάσιου Πεδίου.

Με την αύξηση των κοινωνικών αναγκών με την πάροδο του χρόνου, το Κέντρο Αγάπης επέκτεινε τις δραστηριότητές του προκειμένου να στηρίζει οικογένειες στην ευρύτερη περιοχή του Θριάσιου Πεδίου. Το Θριάσιο Πεδίο είναι μία βιομηχανική περιοχή της Δυτικής Αττικής που χαρακτηρίζεται ως μία από τις πλέον ευάλωτες του νομού. Στα χρόνια από την ίδρυσή του το Κέντρο έχει προσφέρει στήριξη σε 10.000 παιδιά και τις οικογένειές τους. Κατά το σχολικό έτος 2016-17, υποστήριξε 170 παιδιά, 320 ενήλικες (κάτω των 64 ετών) και 15 ηλικιωμένους. Το Κέντρο Αγάπης προσφέρει: ψυχοκοινωνική υποστήριξη, συμπεριλαμβανόμενης συμβουλευτικής με κοινωνικό λειτουργό, εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως μαθήματα ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών, δημιουργικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες, πρόγραμμα ζεστών γευμάτων, πακέτα τροφίμων και θερινές κατασκηνώσεις. Το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας συνεργάζεται στενά με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και έχει συμβάλει στη μείωση της νεανικής παραβατικότητας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στην περιοχή του Θριάσιου Πεδίου.

Δημιουργία Προγράμματος Παροχής Τροφής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος για ηλικιωμένους κατοίκους του Θριάσιου Πεδίου που έχουν ανάγκη, το οποίο θα προσφέρει: μηνιαία πακέτα με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, ζεστά γεύματα για μη-αυτόνομους ηλικιωμένους, και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Το πρόγραμμα θα καλύπτει τρόφιμα, κοινωνικό έργο, διανομή ζεστών γευμάτων και συντονισμό, καθώς και άλλα λειτουργικά έξοδα για 12 μήνες. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι 45 ηλικιωμένοι κάτοικοι του Θριάσιου Πεδίου.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά