Ένωση Κυριών Δράμας

Πρόγραμμα «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία»

Η Ένωση Κυριών Δράμας ιδρύθηκε το 1904, με σκοπό την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών στους κατοίκους της Δράμας που βρίσκονται σε ανάγκη.
Αποδέκτης
Ένωση Κυριών Δράμας
http://www.dlu.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία»
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Δράμα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2021
Πρόγραμμα «Μέριμνα για την τρίτη ηλικία»
2018
«Μέριμνα για την τρίτη ηλικία»
2015
Πρόγραμμα «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία»

Σήμερα, η Ένωση προσφέρει πλήθος αγαθών και υπηρεσιών, όπως ψυχολογική υποστήριξη, εύρεση θέσεων εργασίας, παροχή στέγης σε ξενώνα, τρόφιμα και ρούχα. Επιπλέον, η Ένωση Κυριών Δράμας παρέχει οικονομική ενίσχυση για διάφορους σκοπούς, όπως ιατρικές εξετάσεις, λογαριασμούς και ενοίκιο, και συντονίζει την κάλυψη πολλών διαφορετικών αναγκών στο Νομό Δράμας. Η καθημερινή λειτουργία της Ένωσης βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε εθελοντές.

Πρόγραμμα «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία»

 

Η δωρεά αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία», ένα πρόγραμμα το οποίο προσφέρει μηνιαίες προμήθειες τροφίμων και προϊόντων υγιεινής σε 74 οικογένειες στη Δράμα. Οι επωφελούμενες οικογένειες είτε αποτελούνται αποκλειστικά από ηλικιωμένους, είτε περιλαμβάνουν εξαρτώμενο ηλικιωμένο μέλος που κατοικεί κάτω από την ίδια στέγη. Η παροχή τροφίμων και προϊόντων υγιεινής πραγματοποιείται μέσω διατακτικών, οι οποίες επιτρέπουν στις οικογένειες να αγοράσουν τα προϊόντα που χρειάζονται. Οι οικογένειες λαμβάνουν επίσης διατροφικές συμβουλές στοχευμένες προς μια πιο υγειή και ισορροπημένη δίαιτα για τα ηλικιωμένα μέλη τους. Η δωρεά υλοποιείται σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

Σήμερα, η Ένωση προσφέρει πλήθος αγαθών και υπηρεσιών, όπως ψυχολογική υποστήριξη, εύρεση θέσεων εργασίας, παροχή στέγης σε ξενώνα, τρόφιμα και ρούχα. Επιπλέον, η Ένωση Κυριών Δράμας παρέχει οικονομική ενίσχυση για διάφορους σκοπούς, όπως ιατρικές εξετάσεις, λογαριασμούς και ενοίκιο, και συντονίζει την κάλυψη πολλών διαφορετικών αναγκών στο Νομό Δράμας. Η καθημερινή λειτουργία της Ένωσης βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε εθελοντές.

Πρόγραμμα «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία»

 

Η δωρεά αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία», ένα πρόγραμμα το οποίο προσφέρει μηνιαίες προμήθειες τροφίμων και προϊόντων υγιεινής σε 74 οικογένειες στη Δράμα. Οι επωφελούμενες οικογένειες είτε αποτελούνται αποκλειστικά από ηλικιωμένους, είτε περιλαμβάνουν εξαρτώμενο ηλικιωμένο μέλος που κατοικεί κάτω από την ίδια στέγη. Η παροχή τροφίμων και προϊόντων υγιεινής πραγματοποιείται μέσω διατακτικών, οι οποίες επιτρέπουν στις οικογένειες να αγοράσουν τα προϊόντα που χρειάζονται. Οι οικογένειες λαμβάνουν επίσης διατροφικές συμβουλές στοχευμένες προς μια πιο υγειή και ισορροπημένη δίαιτα για τα ηλικιωμένα μέλη τους. Η δωρεά υλοποιείται σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

Αποδέκτης
Ένωση Κυριών Δράμας
http://www.dlu.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία»
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Δράμα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2021
Πρόγραμμα «Μέριμνα για την τρίτη ηλικία»
2018
«Μέριμνα για την τρίτη ηλικία»
2015
Πρόγραμμα «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία»

Σήμερα, η Ένωση προσφέρει πλήθος αγαθών και υπηρεσιών, όπως ψυχολογική υποστήριξη, εύρεση θέσεων εργασίας, παροχή στέγης σε ξενώνα, τρόφιμα και ρούχα. Επιπλέον, η Ένωση Κυριών Δράμας παρέχει οικονομική ενίσχυση για διάφορους σκοπούς, όπως ιατρικές εξετάσεις, λογαριασμούς και ενοίκιο, και συντονίζει την κάλυψη πολλών διαφορετικών αναγκών στο Νομό Δράμας. Η καθημερινή λειτουργία της Ένωσης βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε εθελοντές.

Πρόγραμμα «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία»

 

Η δωρεά αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία», ένα πρόγραμμα το οποίο προσφέρει μηνιαίες προμήθειες τροφίμων και προϊόντων υγιεινής σε 74 οικογένειες στη Δράμα. Οι επωφελούμενες οικογένειες είτε αποτελούνται αποκλειστικά από ηλικιωμένους, είτε περιλαμβάνουν εξαρτώμενο ηλικιωμένο μέλος που κατοικεί κάτω από την ίδια στέγη. Η παροχή τροφίμων και προϊόντων υγιεινής πραγματοποιείται μέσω διατακτικών, οι οποίες επιτρέπουν στις οικογένειες να αγοράσουν τα προϊόντα που χρειάζονται. Οι οικογένειες λαμβάνουν επίσης διατροφικές συμβουλές στοχευμένες προς μια πιο υγειή και ισορροπημένη δίαιτα για τα ηλικιωμένα μέλη τους. Η δωρεά υλοποιείται σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

Σήμερα, η Ένωση προσφέρει πλήθος αγαθών και υπηρεσιών, όπως ψυχολογική υποστήριξη, εύρεση θέσεων εργασίας, παροχή στέγης σε ξενώνα, τρόφιμα και ρούχα. Επιπλέον, η Ένωση Κυριών Δράμας παρέχει οικονομική ενίσχυση για διάφορους σκοπούς, όπως ιατρικές εξετάσεις, λογαριασμούς και ενοίκιο, και συντονίζει την κάλυψη πολλών διαφορετικών αναγκών στο Νομό Δράμας. Η καθημερινή λειτουργία της Ένωσης βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε εθελοντές.

Πρόγραμμα «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία»

 

Η δωρεά αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία», ένα πρόγραμμα το οποίο προσφέρει μηνιαίες προμήθειες τροφίμων και προϊόντων υγιεινής σε 74 οικογένειες στη Δράμα. Οι επωφελούμενες οικογένειες είτε αποτελούνται αποκλειστικά από ηλικιωμένους, είτε περιλαμβάνουν εξαρτώμενο ηλικιωμένο μέλος που κατοικεί κάτω από την ίδια στέγη. Η παροχή τροφίμων και προϊόντων υγιεινής πραγματοποιείται μέσω διατακτικών, οι οποίες επιτρέπουν στις οικογένειες να αγοράσουν τα προϊόντα που χρειάζονται. Οι οικογένειες λαμβάνουν επίσης διατροφικές συμβουλές στοχευμένες προς μια πιο υγειή και ισορροπημένη δίαιτα για τα ηλικιωμένα μέλη τους. Η δωρεά υλοποιείται σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά