Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων

Εξοπλισμός

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων έχει αποστολή τη στήριξη της τοπικής κοινότητας και των ευάλωτων ομάδων του Δήμου.
Αποδέκτης
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων
Τίτλος Δωρεάς
Εξοπλισμός
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Στόχος του Οργανισμού είναι να διασφαλίσει την κοινωνική και οικονομική ένταξη όλων των κατοίκων του Δήμου και στο πλαίσιο αυτό προσφέρει μια σειρά από κοινωνικές υπηρεσίες και προγράμματα. Ορισμένες από τις κοινωνικές υπηρεσίες και τα προγράμματα που προσφέρονται είναι: Κλινική Μνήμης (που λειτουργεί σε συνεργασία με την Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ»), δύο Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, ένα πρόγραμμα Βοήθειας στο Σπίτι, ένα κέντρο δημιουργικών δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο προσφέρει τρόφιμα και είδη υγιεινής σε 183 οικογένειες στα Βριλήσσια που έχουν ανάγκη. Οι προμήθειες προέρχονται από δωρεές σε είδος από ιδιώτες και επιχειρήσεις, καθώς και μέσω προγράμματος της Νομαρχίας. Το Κοινωνικό Ιατρείο και το Φαρμακείο είναι το νεότερο πρόγραμμα του Οργανισμού. Η κοινωνική δομή ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2016 και προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης και φάρμακα στους κατοίκους που έχουν ανάγκη. 25 εθελοντές ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων διαθέτουν το χρόνο τους προκειμένου να στελεχώσουν το Ιατρείο και να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους ασθενείς, από διάγνωση έως παρακολούθηση και θεραπεία. Κάτα το πρώτο έτος της λειτουργίας του προγράμματος υπολογίζεται πως επωφελήθηκαν 4.000 κάτοικοι των Βριλησσίων.

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή ιατρικού εξοπλισμού για το Καρδιολογικό Τμήμα του Κοινωνικού Ιατρείου, καθώς και εξοπλισμού ψύξης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Ο καρδιολογικός εξοπλισμός αποτελείται από συσκευές υπερήχων και ηλεκτροκαρδιογραφήματος, και η παροχή του εν λόγω εξοπλισμού θα επιτρέψει στο Καρδιολογικό Τμήμα-Ιατρείο να λειτουργεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Δικαιούχοι των σχετικών ιατρικών υπηρεσιών θα είναι μη-ασφαλισμένοι κάτοικοι, 70% των οποίων έχουν ηλικία 65 ετών και άνω. Ο αριθμός των κατοίκων των Βριλησσίων που θα κάνει χρήση του Καρδιολογικού Τμήματος-Ιατρείου κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας του υπολογίζεται στους 3.000. Όσον αφορά το Κοινωνικό Παντοπωλείο, η κάλυψη της ανάγκης για εξοπλισμό ψύξης θα επιτρέψει στον Οργανισμό να λαμβάνει περισσότερες δωρεές σε είδος, προσφέροντας, συνεπώς, καλύτερη εξυπηρέτηση στους δικαιούχους του, 40% των οποίων είναι ηλικιωμένοι. Άμεσοι αποδέκτες είναι άποροι κάτοικοι που έχουν ανάγκη από επισιτιστική βοήθεια, 183 οικογένειες αποτελούμενες, συνολικά, από 432 άτομα, 40% των οποίων είναι ηλικιωμένοι.

Στόχος του Οργανισμού είναι να διασφαλίσει την κοινωνική και οικονομική ένταξη όλων των κατοίκων του Δήμου και στο πλαίσιο αυτό προσφέρει μια σειρά από κοινωνικές υπηρεσίες και προγράμματα. Ορισμένες από τις κοινωνικές υπηρεσίες και τα προγράμματα που προσφέρονται είναι: Κλινική Μνήμης (που λειτουργεί σε συνεργασία με την Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ»), δύο Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, ένα πρόγραμμα Βοήθειας στο Σπίτι, ένα κέντρο δημιουργικών δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο προσφέρει τρόφιμα και είδη υγιεινής σε 183 οικογένειες στα Βριλήσσια που έχουν ανάγκη. Οι προμήθειες προέρχονται από δωρεές σε είδος από ιδιώτες και επιχειρήσεις, καθώς και μέσω προγράμματος της Νομαρχίας. Το Κοινωνικό Ιατρείο και το Φαρμακείο είναι το νεότερο πρόγραμμα του Οργανισμού. Η κοινωνική δομή ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2016 και προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης και φάρμακα στους κατοίκους που έχουν ανάγκη. 25 εθελοντές ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων διαθέτουν το χρόνο τους προκειμένου να στελεχώσουν το Ιατρείο και να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους ασθενείς, από διάγνωση έως παρακολούθηση και θεραπεία. Κάτα το πρώτο έτος της λειτουργίας του προγράμματος υπολογίζεται πως επωφελήθηκαν 4.000 κάτοικοι των Βριλησσίων.

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή ιατρικού εξοπλισμού για το Καρδιολογικό Τμήμα του Κοινωνικού Ιατρείου, καθώς και εξοπλισμού ψύξης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Ο καρδιολογικός εξοπλισμός αποτελείται από συσκευές υπερήχων και ηλεκτροκαρδιογραφήματος, και η παροχή του εν λόγω εξοπλισμού θα επιτρέψει στο Καρδιολογικό Τμήμα-Ιατρείο να λειτουργεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Δικαιούχοι των σχετικών ιατρικών υπηρεσιών θα είναι μη-ασφαλισμένοι κάτοικοι, 70% των οποίων έχουν ηλικία 65 ετών και άνω. Ο αριθμός των κατοίκων των Βριλησσίων που θα κάνει χρήση του Καρδιολογικού Τμήματος-Ιατρείου κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας του υπολογίζεται στους 3.000. Όσον αφορά το Κοινωνικό Παντοπωλείο, η κάλυψη της ανάγκης για εξοπλισμό ψύξης θα επιτρέψει στον Οργανισμό να λαμβάνει περισσότερες δωρεές σε είδος, προσφέροντας, συνεπώς, καλύτερη εξυπηρέτηση στους δικαιούχους του, 40% των οποίων είναι ηλικιωμένοι. Άμεσοι αποδέκτες είναι άποροι κάτοικοι που έχουν ανάγκη από επισιτιστική βοήθεια, 183 οικογένειες αποτελούμενες, συνολικά, από 432 άτομα, 40% των οποίων είναι ηλικιωμένοι.

Αποδέκτης
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων
Τίτλος Δωρεάς
Εξοπλισμός
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Στόχος του Οργανισμού είναι να διασφαλίσει την κοινωνική και οικονομική ένταξη όλων των κατοίκων του Δήμου και στο πλαίσιο αυτό προσφέρει μια σειρά από κοινωνικές υπηρεσίες και προγράμματα. Ορισμένες από τις κοινωνικές υπηρεσίες και τα προγράμματα που προσφέρονται είναι: Κλινική Μνήμης (που λειτουργεί σε συνεργασία με την Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ»), δύο Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, ένα πρόγραμμα Βοήθειας στο Σπίτι, ένα κέντρο δημιουργικών δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο προσφέρει τρόφιμα και είδη υγιεινής σε 183 οικογένειες στα Βριλήσσια που έχουν ανάγκη. Οι προμήθειες προέρχονται από δωρεές σε είδος από ιδιώτες και επιχειρήσεις, καθώς και μέσω προγράμματος της Νομαρχίας. Το Κοινωνικό Ιατρείο και το Φαρμακείο είναι το νεότερο πρόγραμμα του Οργανισμού. Η κοινωνική δομή ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2016 και προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης και φάρμακα στους κατοίκους που έχουν ανάγκη. 25 εθελοντές ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων διαθέτουν το χρόνο τους προκειμένου να στελεχώσουν το Ιατρείο και να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους ασθενείς, από διάγνωση έως παρακολούθηση και θεραπεία. Κάτα το πρώτο έτος της λειτουργίας του προγράμματος υπολογίζεται πως επωφελήθηκαν 4.000 κάτοικοι των Βριλησσίων.

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή ιατρικού εξοπλισμού για το Καρδιολογικό Τμήμα του Κοινωνικού Ιατρείου, καθώς και εξοπλισμού ψύξης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Ο καρδιολογικός εξοπλισμός αποτελείται από συσκευές υπερήχων και ηλεκτροκαρδιογραφήματος, και η παροχή του εν λόγω εξοπλισμού θα επιτρέψει στο Καρδιολογικό Τμήμα-Ιατρείο να λειτουργεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Δικαιούχοι των σχετικών ιατρικών υπηρεσιών θα είναι μη-ασφαλισμένοι κάτοικοι, 70% των οποίων έχουν ηλικία 65 ετών και άνω. Ο αριθμός των κατοίκων των Βριλησσίων που θα κάνει χρήση του Καρδιολογικού Τμήματος-Ιατρείου κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας του υπολογίζεται στους 3.000. Όσον αφορά το Κοινωνικό Παντοπωλείο, η κάλυψη της ανάγκης για εξοπλισμό ψύξης θα επιτρέψει στον Οργανισμό να λαμβάνει περισσότερες δωρεές σε είδος, προσφέροντας, συνεπώς, καλύτερη εξυπηρέτηση στους δικαιούχους του, 40% των οποίων είναι ηλικιωμένοι. Άμεσοι αποδέκτες είναι άποροι κάτοικοι που έχουν ανάγκη από επισιτιστική βοήθεια, 183 οικογένειες αποτελούμενες, συνολικά, από 432 άτομα, 40% των οποίων είναι ηλικιωμένοι.

Στόχος του Οργανισμού είναι να διασφαλίσει την κοινωνική και οικονομική ένταξη όλων των κατοίκων του Δήμου και στο πλαίσιο αυτό προσφέρει μια σειρά από κοινωνικές υπηρεσίες και προγράμματα. Ορισμένες από τις κοινωνικές υπηρεσίες και τα προγράμματα που προσφέρονται είναι: Κλινική Μνήμης (που λειτουργεί σε συνεργασία με την Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ»), δύο Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, ένα πρόγραμμα Βοήθειας στο Σπίτι, ένα κέντρο δημιουργικών δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο προσφέρει τρόφιμα και είδη υγιεινής σε 183 οικογένειες στα Βριλήσσια που έχουν ανάγκη. Οι προμήθειες προέρχονται από δωρεές σε είδος από ιδιώτες και επιχειρήσεις, καθώς και μέσω προγράμματος της Νομαρχίας. Το Κοινωνικό Ιατρείο και το Φαρμακείο είναι το νεότερο πρόγραμμα του Οργανισμού. Η κοινωνική δομή ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2016 και προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης και φάρμακα στους κατοίκους που έχουν ανάγκη. 25 εθελοντές ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων διαθέτουν το χρόνο τους προκειμένου να στελεχώσουν το Ιατρείο και να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους ασθενείς, από διάγνωση έως παρακολούθηση και θεραπεία. Κάτα το πρώτο έτος της λειτουργίας του προγράμματος υπολογίζεται πως επωφελήθηκαν 4.000 κάτοικοι των Βριλησσίων.

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή ιατρικού εξοπλισμού για το Καρδιολογικό Τμήμα του Κοινωνικού Ιατρείου, καθώς και εξοπλισμού ψύξης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Ο καρδιολογικός εξοπλισμός αποτελείται από συσκευές υπερήχων και ηλεκτροκαρδιογραφήματος, και η παροχή του εν λόγω εξοπλισμού θα επιτρέψει στο Καρδιολογικό Τμήμα-Ιατρείο να λειτουργεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Δικαιούχοι των σχετικών ιατρικών υπηρεσιών θα είναι μη-ασφαλισμένοι κάτοικοι, 70% των οποίων έχουν ηλικία 65 ετών και άνω. Ο αριθμός των κατοίκων των Βριλησσίων που θα κάνει χρήση του Καρδιολογικού Τμήματος-Ιατρείου κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας του υπολογίζεται στους 3.000. Όσον αφορά το Κοινωνικό Παντοπωλείο, η κάλυψη της ανάγκης για εξοπλισμό ψύξης θα επιτρέψει στον Οργανισμό να λαμβάνει περισσότερες δωρεές σε είδος, προσφέροντας, συνεπώς, καλύτερη εξυπηρέτηση στους δικαιούχους του, 40% των οποίων είναι ηλικιωμένοι. Άμεσοι αποδέκτες είναι άποροι κάτοικοι που έχουν ανάγκη από επισιτιστική βοήθεια, 183 οικογένειες αποτελούμενες, συνολικά, από 432 άτομα, 40% των οποίων είναι ηλικιωμένοι.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά