Φιλανθρωπικό Σωματείο «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων»

Εξοπλισμός & Κατασκευαστικά Έργα

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων» ιδρύθηκε το 2007 στη Χωριστή Δράμας με σκοπό να προσφέρει αγαθά και υπηρεσίες σε άπορους κατοίκους της περιοχής.
Αποδέκτης
Φιλανθρωπικό Σωματείο «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων»
Τίτλος Δωρεάς
Εξοπλισμός & Κατασκευαστικά Έργα
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Δράμα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Κατά τα δύο πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, το Σωματείο κατένειμε τρόφιμα σε άπορες οικογένειες δύο φορές το χρόνο, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Το 2009, επέκτεινε τις δραστηριότητές του, διανέμοντας τρόφιμα σε συχνή βάση. Τον Ιανουάριο του 2014, 60 περίπου οικογένειες που κατοικούν στην περιοχή έλαβαν τρόφιμα αρκετές φορές το μήνα. Κατά την ίδια περίοδο, το Σωματείο ξεκίνησε να προσφέρει πρωινό σε άπορα παιδιά στο τοπικό δημοτικό σχολείο. Όποτε έχει τη δυνατότητα, το Σωματείο προσφέρει επίσης οικονομική βοήθεια, κυρίως για την κάλυψη λογαριασμών και ιατρικών εξετάσεων.

Εξοπλισμός & Κατασκευαστικά Έργα

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού γραφείου καθώς και σε κατασκευαστικές εργασίες στις εγκαταστάσεις του Σωματείου.

Κατά τα δύο πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, το Σωματείο κατένειμε τρόφιμα σε άπορες οικογένειες δύο φορές το χρόνο, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Το 2009, επέκτεινε τις δραστηριότητές του, διανέμοντας τρόφιμα σε συχνή βάση. Τον Ιανουάριο του 2014, 60 περίπου οικογένειες που κατοικούν στην περιοχή έλαβαν τρόφιμα αρκετές φορές το μήνα. Κατά την ίδια περίοδο, το Σωματείο ξεκίνησε να προσφέρει πρωινό σε άπορα παιδιά στο τοπικό δημοτικό σχολείο. Όποτε έχει τη δυνατότητα, το Σωματείο προσφέρει επίσης οικονομική βοήθεια, κυρίως για την κάλυψη λογαριασμών και ιατρικών εξετάσεων.

Εξοπλισμός & Κατασκευαστικά Έργα

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού γραφείου καθώς και σε κατασκευαστικές εργασίες στις εγκαταστάσεις του Σωματείου.

Αποδέκτης
Φιλανθρωπικό Σωματείο «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων»
Τίτλος Δωρεάς
Εξοπλισμός & Κατασκευαστικά Έργα
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Δράμα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Κατά τα δύο πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, το Σωματείο κατένειμε τρόφιμα σε άπορες οικογένειες δύο φορές το χρόνο, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Το 2009, επέκτεινε τις δραστηριότητές του, διανέμοντας τρόφιμα σε συχνή βάση. Τον Ιανουάριο του 2014, 60 περίπου οικογένειες που κατοικούν στην περιοχή έλαβαν τρόφιμα αρκετές φορές το μήνα. Κατά την ίδια περίοδο, το Σωματείο ξεκίνησε να προσφέρει πρωινό σε άπορα παιδιά στο τοπικό δημοτικό σχολείο. Όποτε έχει τη δυνατότητα, το Σωματείο προσφέρει επίσης οικονομική βοήθεια, κυρίως για την κάλυψη λογαριασμών και ιατρικών εξετάσεων.

Εξοπλισμός & Κατασκευαστικά Έργα

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού γραφείου καθώς και σε κατασκευαστικές εργασίες στις εγκαταστάσεις του Σωματείου.

Κατά τα δύο πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, το Σωματείο κατένειμε τρόφιμα σε άπορες οικογένειες δύο φορές το χρόνο, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Το 2009, επέκτεινε τις δραστηριότητές του, διανέμοντας τρόφιμα σε συχνή βάση. Τον Ιανουάριο του 2014, 60 περίπου οικογένειες που κατοικούν στην περιοχή έλαβαν τρόφιμα αρκετές φορές το μήνα. Κατά την ίδια περίοδο, το Σωματείο ξεκίνησε να προσφέρει πρωινό σε άπορα παιδιά στο τοπικό δημοτικό σχολείο. Όποτε έχει τη δυνατότητα, το Σωματείο προσφέρει επίσης οικονομική βοήθεια, κυρίως για την κάλυψη λογαριασμών και ιατρικών εξετάσεων.

Εξοπλισμός & Κατασκευαστικά Έργα

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού γραφείου καθώς και σε κατασκευαστικές εργασίες στις εγκαταστάσεις του Σωματείου.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά