Κάριτας Αθήνας

Τρόφιμα & Λειτουργική Στήριξη

Η Κάριτας Αθήνας ιδρύθηκε το 1978 με σκοπό να προσφέρει υπηρεσίες σε όσους έχουν ανάγκη. Είναι μέλος της Κάριτας Ελλάς, η οποία ανήκει στην Caritas International, έναν κοινωφελή οργανισμό με παρουσία σε περισσότερα από 200 κράτη.
Αποδέκτης
Κάριτας Αθήνας
http://www.caritas.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Τρόφιμα & Λειτουργική Στήριξη
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2015
Δημιουργία Προγράμματος: Στήριξη Τρίτης Ηλικίας

Τα προγράμματα της Κάριτας Αθήνας είναι, μεταξύ άλλων, το «Πρόγραμμα Γευμάτων», το οποίο προσφέρει ζεστά γεύματα σε περίπου 400 άτομα, και το «Πρόγραμμα Οικογενειακών Πακέτων», το οποίο προσφέρει μηνιαία επισιτιστικά πακέτα σε άπορες οικογένειες. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν επίσης τη διανομή ρουχισμού, καθώς και υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και ψυχολογικής υποστήριξης.

Τρόφιμα & Λειτουργική Στήριξη

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή τροφίμων και στη κάλυψη λειτουργικών εξόδων για το «Πρόγραμμα Γευμάτων» καθώς και στην παροχή τροφίμων για το «Πρόγραμμα Οικογενειακών Πακέτων».

Τα προγράμματα της Κάριτας Αθήνας είναι, μεταξύ άλλων, το «Πρόγραμμα Γευμάτων», το οποίο προσφέρει ζεστά γεύματα σε περίπου 400 άτομα, και το «Πρόγραμμα Οικογενειακών Πακέτων», το οποίο προσφέρει μηνιαία επισιτιστικά πακέτα σε άπορες οικογένειες. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν επίσης τη διανομή ρουχισμού, καθώς και υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και ψυχολογικής υποστήριξης.

Τρόφιμα & Λειτουργική Στήριξη

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή τροφίμων και στη κάλυψη λειτουργικών εξόδων για το «Πρόγραμμα Γευμάτων» καθώς και στην παροχή τροφίμων για το «Πρόγραμμα Οικογενειακών Πακέτων».

Αποδέκτης
Κάριτας Αθήνας
http://www.caritas.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Τρόφιμα & Λειτουργική Στήριξη
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2015
Δημιουργία Προγράμματος: Στήριξη Τρίτης Ηλικίας

Τα προγράμματα της Κάριτας Αθήνας είναι, μεταξύ άλλων, το «Πρόγραμμα Γευμάτων», το οποίο προσφέρει ζεστά γεύματα σε περίπου 400 άτομα, και το «Πρόγραμμα Οικογενειακών Πακέτων», το οποίο προσφέρει μηνιαία επισιτιστικά πακέτα σε άπορες οικογένειες. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν επίσης τη διανομή ρουχισμού, καθώς και υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και ψυχολογικής υποστήριξης.

Τρόφιμα & Λειτουργική Στήριξη

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή τροφίμων και στη κάλυψη λειτουργικών εξόδων για το «Πρόγραμμα Γευμάτων» καθώς και στην παροχή τροφίμων για το «Πρόγραμμα Οικογενειακών Πακέτων».

Τα προγράμματα της Κάριτας Αθήνας είναι, μεταξύ άλλων, το «Πρόγραμμα Γευμάτων», το οποίο προσφέρει ζεστά γεύματα σε περίπου 400 άτομα, και το «Πρόγραμμα Οικογενειακών Πακέτων», το οποίο προσφέρει μηνιαία επισιτιστικά πακέτα σε άπορες οικογένειες. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν επίσης τη διανομή ρουχισμού, καθώς και υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και ψυχολογικής υποστήριξης.

Τρόφιμα & Λειτουργική Στήριξη

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή τροφίμων και στη κάλυψη λειτουργικών εξόδων για το «Πρόγραμμα Γευμάτων» καθώς και στην παροχή τροφίμων για το «Πρόγραμμα Οικογενειακών Πακέτων».

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά