Ένωση Κυριών Δράμας

«Μέριμνα για την τρίτη ηλικία»

Η Ένωση Κυριών Δράμας ιδρύθηκε το 1904 με σκοπό την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών προς τους κατοίκους της Δράμας σε ένδεια, καθώς και προς ευπαθείς ομάδες.
Αποδέκτης
Ένωση Κυριών Δράμας
http://www.dlu.gr/
Τίτλος Δωρεάς
«Μέριμνα για την τρίτη ηλικία»
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Δράμα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2021
Πρόγραμμα «Μέριμνα για την τρίτη ηλικία»
2015
Πρόγραμμα «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία»
2014
Πρόγραμμα «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία»

Προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη, τρόφιμα, διανομή ρούχων και άλλων ειδών, και στέγη φιλοξενίας. Επιπλέον, η Ένωση Κυριών Δράμας προσφέρει οικονομική υποστήριξη σε ευάλωτα άτομα για διάφορους σκοπούς, όπως υγειονομική περίθαλψη, λογαριασμούς και ενοίκιο, και συντονίζει την κάλυψη αναγκών με την προσφορά στο Νομό Δράμας. Οι κυρίες του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ένα μεγάλο δίκτυο γυναικών που κατοικούν στη Δράμα εργάζονται για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης. Η Ένωση Κυριών Δράμας απασχολεί 2 μόνιμα μέλη προσωπικού και διαθέτει ένα ευρύ και πολύ ενεργό δίκτυο εθελοντών που συμβάλλει δυναμικά στην καθημερινή της λειτουργία.

«Μέριμνα για την τρίτη ηλικία»

 

Η δωρεά αφορά στη συνέχιση του προγράμματος «Μέριμνα για την τρίτη ηλικία», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΤΙΜΑ το 2015 και το 2015, με την προσθήκη διαφόρων νέων στοιχείων. Θα προσφέρονται μηνιαίες προμήθειες τροφίμων και προϊόντων υγιεινής για 12 μήνες σε 75 οικογένειες που περιλαμβάνουν ένα ή δύο ηλικιωμένα μέλη που κατοικούν στο ίδιο σπίτι. Το πρόγραμμα θα επιτρέψει σε κάθε οικογένεια να αποκτήσει ένα νέο αντικείμενο για το σπίτι, όπως κάποιο έπιπλο ή ηλεκτρική συσκευή, που θα βελτιώσει την ποιότητα της καθημερινής ζωής των μελών της. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα προσφέρει δωρεάν εξετάσεις αίματος στα ηλικιωμένα μέλη των 75 οικογενειών. Το πρόγραμμα «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία» θα ενισχυθεί και μέσω της παροχής κοινωνικής και γραμματειακής υποστήριξης. Οι οικογένειες θα έχουν την ευκαιρία να παραστούν σε ενημερωτικές εκδηλώσεις σχετικά με διάφορα θέματα που τους απασχολούν, και θα διοργανωθούν παρουσιάσεις από ειδικούς σχετικά με θέματα υγείας. Τέλος, θα διοργανώνονται κατά καιρούς και ομαδικά γεύματα και εκδρομές για ηλικιωμένους που ζουν μόνοι τους, με στόχο την αύξηση της κοινωνικοποίησής τους.

Προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη, τρόφιμα, διανομή ρούχων και άλλων ειδών, και στέγη φιλοξενίας. Επιπλέον, η Ένωση Κυριών Δράμας προσφέρει οικονομική υποστήριξη σε ευάλωτα άτομα για διάφορους σκοπούς, όπως υγειονομική περίθαλψη, λογαριασμούς και ενοίκιο, και συντονίζει την κάλυψη αναγκών με την προσφορά στο Νομό Δράμας. Οι κυρίες του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ένα μεγάλο δίκτυο γυναικών που κατοικούν στη Δράμα εργάζονται για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης. Η Ένωση Κυριών Δράμας απασχολεί 2 μόνιμα μέλη προσωπικού και διαθέτει ένα ευρύ και πολύ ενεργό δίκτυο εθελοντών που συμβάλλει δυναμικά στην καθημερινή της λειτουργία.

«Μέριμνα για την τρίτη ηλικία»

 

Η δωρεά αφορά στη συνέχιση του προγράμματος «Μέριμνα για την τρίτη ηλικία», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΤΙΜΑ το 2015 και το 2015, με την προσθήκη διαφόρων νέων στοιχείων. Θα προσφέρονται μηνιαίες προμήθειες τροφίμων και προϊόντων υγιεινής για 12 μήνες σε 75 οικογένειες που περιλαμβάνουν ένα ή δύο ηλικιωμένα μέλη που κατοικούν στο ίδιο σπίτι. Το πρόγραμμα θα επιτρέψει σε κάθε οικογένεια να αποκτήσει ένα νέο αντικείμενο για το σπίτι, όπως κάποιο έπιπλο ή ηλεκτρική συσκευή, που θα βελτιώσει την ποιότητα της καθημερινής ζωής των μελών της. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα προσφέρει δωρεάν εξετάσεις αίματος στα ηλικιωμένα μέλη των 75 οικογενειών. Το πρόγραμμα «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία» θα ενισχυθεί και μέσω της παροχής κοινωνικής και γραμματειακής υποστήριξης. Οι οικογένειες θα έχουν την ευκαιρία να παραστούν σε ενημερωτικές εκδηλώσεις σχετικά με διάφορα θέματα που τους απασχολούν, και θα διοργανωθούν παρουσιάσεις από ειδικούς σχετικά με θέματα υγείας. Τέλος, θα διοργανώνονται κατά καιρούς και ομαδικά γεύματα και εκδρομές για ηλικιωμένους που ζουν μόνοι τους, με στόχο την αύξηση της κοινωνικοποίησής τους.

Αποδέκτης
Ένωση Κυριών Δράμας
http://www.dlu.gr/
Τίτλος Δωρεάς
«Μέριμνα για την τρίτη ηλικία»
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Δράμα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2021
Πρόγραμμα «Μέριμνα για την τρίτη ηλικία»
2015
Πρόγραμμα «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία»
2014
Πρόγραμμα «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία»

Προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη, τρόφιμα, διανομή ρούχων και άλλων ειδών, και στέγη φιλοξενίας. Επιπλέον, η Ένωση Κυριών Δράμας προσφέρει οικονομική υποστήριξη σε ευάλωτα άτομα για διάφορους σκοπούς, όπως υγειονομική περίθαλψη, λογαριασμούς και ενοίκιο, και συντονίζει την κάλυψη αναγκών με την προσφορά στο Νομό Δράμας. Οι κυρίες του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ένα μεγάλο δίκτυο γυναικών που κατοικούν στη Δράμα εργάζονται για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης. Η Ένωση Κυριών Δράμας απασχολεί 2 μόνιμα μέλη προσωπικού και διαθέτει ένα ευρύ και πολύ ενεργό δίκτυο εθελοντών που συμβάλλει δυναμικά στην καθημερινή της λειτουργία.

«Μέριμνα για την τρίτη ηλικία»

 

Η δωρεά αφορά στη συνέχιση του προγράμματος «Μέριμνα για την τρίτη ηλικία», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΤΙΜΑ το 2015 και το 2015, με την προσθήκη διαφόρων νέων στοιχείων. Θα προσφέρονται μηνιαίες προμήθειες τροφίμων και προϊόντων υγιεινής για 12 μήνες σε 75 οικογένειες που περιλαμβάνουν ένα ή δύο ηλικιωμένα μέλη που κατοικούν στο ίδιο σπίτι. Το πρόγραμμα θα επιτρέψει σε κάθε οικογένεια να αποκτήσει ένα νέο αντικείμενο για το σπίτι, όπως κάποιο έπιπλο ή ηλεκτρική συσκευή, που θα βελτιώσει την ποιότητα της καθημερινής ζωής των μελών της. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα προσφέρει δωρεάν εξετάσεις αίματος στα ηλικιωμένα μέλη των 75 οικογενειών. Το πρόγραμμα «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία» θα ενισχυθεί και μέσω της παροχής κοινωνικής και γραμματειακής υποστήριξης. Οι οικογένειες θα έχουν την ευκαιρία να παραστούν σε ενημερωτικές εκδηλώσεις σχετικά με διάφορα θέματα που τους απασχολούν, και θα διοργανωθούν παρουσιάσεις από ειδικούς σχετικά με θέματα υγείας. Τέλος, θα διοργανώνονται κατά καιρούς και ομαδικά γεύματα και εκδρομές για ηλικιωμένους που ζουν μόνοι τους, με στόχο την αύξηση της κοινωνικοποίησής τους.

Προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη, τρόφιμα, διανομή ρούχων και άλλων ειδών, και στέγη φιλοξενίας. Επιπλέον, η Ένωση Κυριών Δράμας προσφέρει οικονομική υποστήριξη σε ευάλωτα άτομα για διάφορους σκοπούς, όπως υγειονομική περίθαλψη, λογαριασμούς και ενοίκιο, και συντονίζει την κάλυψη αναγκών με την προσφορά στο Νομό Δράμας. Οι κυρίες του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ένα μεγάλο δίκτυο γυναικών που κατοικούν στη Δράμα εργάζονται για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης. Η Ένωση Κυριών Δράμας απασχολεί 2 μόνιμα μέλη προσωπικού και διαθέτει ένα ευρύ και πολύ ενεργό δίκτυο εθελοντών που συμβάλλει δυναμικά στην καθημερινή της λειτουργία.

«Μέριμνα για την τρίτη ηλικία»

 

Η δωρεά αφορά στη συνέχιση του προγράμματος «Μέριμνα για την τρίτη ηλικία», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΤΙΜΑ το 2015 και το 2015, με την προσθήκη διαφόρων νέων στοιχείων. Θα προσφέρονται μηνιαίες προμήθειες τροφίμων και προϊόντων υγιεινής για 12 μήνες σε 75 οικογένειες που περιλαμβάνουν ένα ή δύο ηλικιωμένα μέλη που κατοικούν στο ίδιο σπίτι. Το πρόγραμμα θα επιτρέψει σε κάθε οικογένεια να αποκτήσει ένα νέο αντικείμενο για το σπίτι, όπως κάποιο έπιπλο ή ηλεκτρική συσκευή, που θα βελτιώσει την ποιότητα της καθημερινής ζωής των μελών της. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα προσφέρει δωρεάν εξετάσεις αίματος στα ηλικιωμένα μέλη των 75 οικογενειών. Το πρόγραμμα «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία» θα ενισχυθεί και μέσω της παροχής κοινωνικής και γραμματειακής υποστήριξης. Οι οικογένειες θα έχουν την ευκαιρία να παραστούν σε ενημερωτικές εκδηλώσεις σχετικά με διάφορα θέματα που τους απασχολούν, και θα διοργανωθούν παρουσιάσεις από ειδικούς σχετικά με θέματα υγείας. Τέλος, θα διοργανώνονται κατά καιρούς και ομαδικά γεύματα και εκδρομές για ηλικιωμένους που ζουν μόνοι τους, με στόχο την αύξηση της κοινωνικοποίησής τους.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά