Δεσμός

Πρόγραμμα “Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά”

Ο Δεσμός ιδρύθηκε το 2012 με σκοπό την αξιοποίηση περισσευούμενων προϊόντων και υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών ευπαθών ομάδων και ατόμων.
Αποδέκτης
Δεσμός
http://www.desmos.org
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα “Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά”
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Επικράτεια
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2023
Τροφή για τις Μέλισσες στη Βόρεια Ελλάδα
2016
Πρόγραμμα «Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά»
2014
Κρεβάτια για το Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου

Ο Δεσμός επικοινωνεί με οργανισμούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και καταγράφει τις άμεσες και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες τους. Παράλληλα, απευθύνεται σε εταιρίες με στόχο την κάλυψη των εν λόγω αναγκών. Συντονίζει, επίσης, τη συλλογή και την διανομή των σχετικών αγαθών σε διαπιστευμένους προορισμούς. Ορισμένες από τις κατηγορίες προϊόντων που εξυπηρετούν τις ανάγκες ομάδων και μεμονωμένων ατόμων περιλαμβάνουν: συσκευασμένα τρόφιμα, είδη ένδυσης, ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα και σχολικές προμήθειες. Ο Δεσμός προάγει, επίσης, την κοινωνική ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της προσφοράς και της μείωσης της σπατάλης. Το φθινόπωρο του 2013, ο Δεσμός ξεκίνησε το πρόγραμμα «Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά», με σκοπό την παροχή πετρελαίου θέρμανσης σε οργανισμούς σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στα τρία χρόνια της λειτουργίας του, το πρόγραμμα έχει προσφέρει 171.566 τόνους πετρελαίου θέρμανσης σε 123 οργανισμούς, προσφέροντας ζεστασιά σε 7.174 επωφελούμενους.

Πρόγραμμα “Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά”

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή θέρμανσης σε οίκους ευγηρίας σε ολόκληρη την Ελλάδα, στα πλαίσια του προγράμματος «Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά». Η δωρεά θα καλύψει την παροχή θέρμανσης σε 30 γηροκομεία, καθώς και τα λειτουργικά έξοδα που συνδέονται με την εφαρμογή της. Οι επωφελούμενοι θα είναι οι περίπου 1.800 ηλικιωμένοι κάτοικοι των γηροκομείων. Το κόστος της θέρμανσης είναι συνήθως ένα από τα μεγαλύτερα και κυριότερα έξοδα των γηροκομείων, ανάλογα με την τοποθεσία τους. Η χρηματοδότηση του προγράμματος «Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά» θα επιτρέψει την προσφορά υποστήριξης σε μια ομάδα γηροκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Ο Δεσμός επικοινωνεί με οργανισμούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και καταγράφει τις άμεσες και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες τους. Παράλληλα, απευθύνεται σε εταιρίες με στόχο την κάλυψη των εν λόγω αναγκών. Συντονίζει, επίσης, τη συλλογή και την διανομή των σχετικών αγαθών σε διαπιστευμένους προορισμούς. Ορισμένες από τις κατηγορίες προϊόντων που εξυπηρετούν τις ανάγκες ομάδων και μεμονωμένων ατόμων περιλαμβάνουν: συσκευασμένα τρόφιμα, είδη ένδυσης, ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα και σχολικές προμήθειες. Ο Δεσμός προάγει, επίσης, την κοινωνική ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της προσφοράς και της μείωσης της σπατάλης. Το φθινόπωρο του 2013, ο Δεσμός ξεκίνησε το πρόγραμμα «Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά», με σκοπό την παροχή πετρελαίου θέρμανσης σε οργανισμούς σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στα τρία χρόνια της λειτουργίας του, το πρόγραμμα έχει προσφέρει 171.566 τόνους πετρελαίου θέρμανσης σε 123 οργανισμούς, προσφέροντας ζεστασιά σε 7.174 επωφελούμενους.

Πρόγραμμα “Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά”

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή θέρμανσης σε οίκους ευγηρίας σε ολόκληρη την Ελλάδα, στα πλαίσια του προγράμματος «Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά». Η δωρεά θα καλύψει την παροχή θέρμανσης σε 30 γηροκομεία, καθώς και τα λειτουργικά έξοδα που συνδέονται με την εφαρμογή της. Οι επωφελούμενοι θα είναι οι περίπου 1.800 ηλικιωμένοι κάτοικοι των γηροκομείων. Το κόστος της θέρμανσης είναι συνήθως ένα από τα μεγαλύτερα και κυριότερα έξοδα των γηροκομείων, ανάλογα με την τοποθεσία τους. Η χρηματοδότηση του προγράμματος «Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά» θα επιτρέψει την προσφορά υποστήριξης σε μια ομάδα γηροκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Αποδέκτης
Δεσμός
http://www.desmos.org
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα “Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά”
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Επικράτεια
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2023
Τροφή για τις Μέλισσες στη Βόρεια Ελλάδα
2016
Πρόγραμμα «Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά»
2014
Κρεβάτια για το Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου

Ο Δεσμός επικοινωνεί με οργανισμούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και καταγράφει τις άμεσες και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες τους. Παράλληλα, απευθύνεται σε εταιρίες με στόχο την κάλυψη των εν λόγω αναγκών. Συντονίζει, επίσης, τη συλλογή και την διανομή των σχετικών αγαθών σε διαπιστευμένους προορισμούς. Ορισμένες από τις κατηγορίες προϊόντων που εξυπηρετούν τις ανάγκες ομάδων και μεμονωμένων ατόμων περιλαμβάνουν: συσκευασμένα τρόφιμα, είδη ένδυσης, ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα και σχολικές προμήθειες. Ο Δεσμός προάγει, επίσης, την κοινωνική ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της προσφοράς και της μείωσης της σπατάλης. Το φθινόπωρο του 2013, ο Δεσμός ξεκίνησε το πρόγραμμα «Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά», με σκοπό την παροχή πετρελαίου θέρμανσης σε οργανισμούς σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στα τρία χρόνια της λειτουργίας του, το πρόγραμμα έχει προσφέρει 171.566 τόνους πετρελαίου θέρμανσης σε 123 οργανισμούς, προσφέροντας ζεστασιά σε 7.174 επωφελούμενους.

Πρόγραμμα “Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά”

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή θέρμανσης σε οίκους ευγηρίας σε ολόκληρη την Ελλάδα, στα πλαίσια του προγράμματος «Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά». Η δωρεά θα καλύψει την παροχή θέρμανσης σε 30 γηροκομεία, καθώς και τα λειτουργικά έξοδα που συνδέονται με την εφαρμογή της. Οι επωφελούμενοι θα είναι οι περίπου 1.800 ηλικιωμένοι κάτοικοι των γηροκομείων. Το κόστος της θέρμανσης είναι συνήθως ένα από τα μεγαλύτερα και κυριότερα έξοδα των γηροκομείων, ανάλογα με την τοποθεσία τους. Η χρηματοδότηση του προγράμματος «Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά» θα επιτρέψει την προσφορά υποστήριξης σε μια ομάδα γηροκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Ο Δεσμός επικοινωνεί με οργανισμούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και καταγράφει τις άμεσες και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες τους. Παράλληλα, απευθύνεται σε εταιρίες με στόχο την κάλυψη των εν λόγω αναγκών. Συντονίζει, επίσης, τη συλλογή και την διανομή των σχετικών αγαθών σε διαπιστευμένους προορισμούς. Ορισμένες από τις κατηγορίες προϊόντων που εξυπηρετούν τις ανάγκες ομάδων και μεμονωμένων ατόμων περιλαμβάνουν: συσκευασμένα τρόφιμα, είδη ένδυσης, ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα και σχολικές προμήθειες. Ο Δεσμός προάγει, επίσης, την κοινωνική ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της προσφοράς και της μείωσης της σπατάλης. Το φθινόπωρο του 2013, ο Δεσμός ξεκίνησε το πρόγραμμα «Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά», με σκοπό την παροχή πετρελαίου θέρμανσης σε οργανισμούς σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στα τρία χρόνια της λειτουργίας του, το πρόγραμμα έχει προσφέρει 171.566 τόνους πετρελαίου θέρμανσης σε 123 οργανισμούς, προσφέροντας ζεστασιά σε 7.174 επωφελούμενους.

Πρόγραμμα “Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά”

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή θέρμανσης σε οίκους ευγηρίας σε ολόκληρη την Ελλάδα, στα πλαίσια του προγράμματος «Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά». Η δωρεά θα καλύψει την παροχή θέρμανσης σε 30 γηροκομεία, καθώς και τα λειτουργικά έξοδα που συνδέονται με την εφαρμογή της. Οι επωφελούμενοι θα είναι οι περίπου 1.800 ηλικιωμένοι κάτοικοι των γηροκομείων. Το κόστος της θέρμανσης είναι συνήθως ένα από τα μεγαλύτερα και κυριότερα έξοδα των γηροκομείων, ανάλογα με την τοποθεσία τους. Η χρηματοδότηση του προγράμματος «Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά» θα επιτρέψει την προσφορά υποστήριξης σε μια ομάδα γηροκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά