Τράπεζα Τροφίμων

Τρόφιμα

Τροφίμων
Αποδέκτης
Τράπεζα Τροφίμων
https://foodbank.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Τρόφιμα
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2022
Τρόφιμα
2020
Τρόφιμα
2016
Tρόφιμα

Η Τράπεζα Τροφίμων ιδρύθηκε το 1995 με σκοπό την καταπολέμηση της πείνας και τον περιορισμό της σπατάλης. Είναι το μόνο μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τραπεζών Τροφίμων στην Ελλάδα. Μέσω των εγκαταστάσεών της στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, δέχεται δωρεές τροφίμων, τα οποία κατανέμει σε οργανισμούς που τα έχουν ανάγκη. Η Τράπεζα Τροφίμων κατανέμει, επίσης, τρόφιμα, προϊόντα καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής, τα οποία είναι κατάλληλα για κατανάλωση αλλά δεν μπορούν να διατεθούν στην αγορά λόγω της ετικέτας ή της συσκευασίας τους. Κατανέμοντας τα εν λόγω προϊόντα, τα οποία συνήθως πετάγονται ή καταστρέφονται, η Τράπεζα Τροφίμων συμβάλλει στη μείωση της σπατάλης. Το 2011, η Τράπεζα Τροφίμων βοήθησε στην εβδομαδιαία σίτιση περίπου 20.000 ατόμων, μέσω της κατανομής 1.000 τόνων τροφίμων σε 200 οργανισμούς.

Τρόφιμα

Η δωρεά αφορά στην παροχή τροφίμων τα οποία δεν δωρίζονται σε επαρκείς ποσότητες ώστε να καλύπτονται οι αντίστοιχες ανάγκες.

Η Τράπεζα Τροφίμων ιδρύθηκε το 1995 με σκοπό την καταπολέμηση της πείνας και τον περιορισμό της σπατάλης. Είναι το μόνο μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τραπεζών Τροφίμων στην Ελλάδα. Μέσω των εγκαταστάσεών της στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, δέχεται δωρεές τροφίμων, τα οποία κατανέμει σε οργανισμούς που τα έχουν ανάγκη. Η Τράπεζα Τροφίμων κατανέμει, επίσης, τρόφιμα, προϊόντα καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής, τα οποία είναι κατάλληλα για κατανάλωση αλλά δεν μπορούν να διατεθούν στην αγορά λόγω της ετικέτας ή της συσκευασίας τους. Κατανέμοντας τα εν λόγω προϊόντα, τα οποία συνήθως πετάγονται ή καταστρέφονται, η Τράπεζα Τροφίμων συμβάλλει στη μείωση της σπατάλης. Το 2011, η Τράπεζα Τροφίμων βοήθησε στην εβδομαδιαία σίτιση περίπου 20.000 ατόμων, μέσω της κατανομής 1.000 τόνων τροφίμων σε 200 οργανισμούς.

Τρόφιμα

Η δωρεά αφορά στην παροχή τροφίμων τα οποία δεν δωρίζονται σε επαρκείς ποσότητες ώστε να καλύπτονται οι αντίστοιχες ανάγκες.

Αποδέκτης
Τράπεζα Τροφίμων
https://foodbank.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Τρόφιμα
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2022
Τρόφιμα
2020
Τρόφιμα
2016
Tρόφιμα

Η Τράπεζα Τροφίμων ιδρύθηκε το 1995 με σκοπό την καταπολέμηση της πείνας και τον περιορισμό της σπατάλης. Είναι το μόνο μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τραπεζών Τροφίμων στην Ελλάδα. Μέσω των εγκαταστάσεών της στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, δέχεται δωρεές τροφίμων, τα οποία κατανέμει σε οργανισμούς που τα έχουν ανάγκη. Η Τράπεζα Τροφίμων κατανέμει, επίσης, τρόφιμα, προϊόντα καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής, τα οποία είναι κατάλληλα για κατανάλωση αλλά δεν μπορούν να διατεθούν στην αγορά λόγω της ετικέτας ή της συσκευασίας τους. Κατανέμοντας τα εν λόγω προϊόντα, τα οποία συνήθως πετάγονται ή καταστρέφονται, η Τράπεζα Τροφίμων συμβάλλει στη μείωση της σπατάλης. Το 2011, η Τράπεζα Τροφίμων βοήθησε στην εβδομαδιαία σίτιση περίπου 20.000 ατόμων, μέσω της κατανομής 1.000 τόνων τροφίμων σε 200 οργανισμούς.

Τρόφιμα

Η δωρεά αφορά στην παροχή τροφίμων τα οποία δεν δωρίζονται σε επαρκείς ποσότητες ώστε να καλύπτονται οι αντίστοιχες ανάγκες.

Η Τράπεζα Τροφίμων ιδρύθηκε το 1995 με σκοπό την καταπολέμηση της πείνας και τον περιορισμό της σπατάλης. Είναι το μόνο μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τραπεζών Τροφίμων στην Ελλάδα. Μέσω των εγκαταστάσεών της στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, δέχεται δωρεές τροφίμων, τα οποία κατανέμει σε οργανισμούς που τα έχουν ανάγκη. Η Τράπεζα Τροφίμων κατανέμει, επίσης, τρόφιμα, προϊόντα καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής, τα οποία είναι κατάλληλα για κατανάλωση αλλά δεν μπορούν να διατεθούν στην αγορά λόγω της ετικέτας ή της συσκευασίας τους. Κατανέμοντας τα εν λόγω προϊόντα, τα οποία συνήθως πετάγονται ή καταστρέφονται, η Τράπεζα Τροφίμων συμβάλλει στη μείωση της σπατάλης. Το 2011, η Τράπεζα Τροφίμων βοήθησε στην εβδομαδιαία σίτιση περίπου 20.000 ατόμων, μέσω της κατανομής 1.000 τόνων τροφίμων σε 200 οργανισμούς.

Τρόφιμα

Η δωρεά αφορά στην παροχή τροφίμων τα οποία δεν δωρίζονται σε επαρκείς ποσότητες ώστε να καλύπτονται οι αντίστοιχες ανάγκες.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά