Φιλόπτωχο Ταμείο Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία Παγκρατίου

Τράπεζα Τροφίμων & Ψηφιοποίηση του Γηροκομείου

Το Φιλόπτωχο Ταμείο Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία Παγκρατίου ιδρύθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1960 και προσφέρει διάφορες υπηρεσίες στην κοινότητα.
Αποδέκτης
Φιλόπτωχο Ταμείο Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία Παγκρατίου
Τίτλος Δωρεάς
Τράπεζα Τροφίμων & Ψηφιοποίηση του Γηροκομείου
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Λειτουργεί τράπεζα τροφίμων και πραγματοποίει χρηματικές δωρεές σε περισσότερες από 180 οικογένειες στην Αθήνα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Το Παγκράτι είναι η τρίτη μεγαλύτερη ενορία της Κεντρικής Αθήνας και εξυπηρετεί περισσότερα από 80.000 άτομα το Φιλόπτωχο Ταμείο λειτουργεί ως σανίδα σωτηρίας, προσφέροντας τρόφιμα και οικονομική βοήθεια στους φτωχότερους κατοίκους της γειτονιάς. Το Γηροκομείο ιδρύθηκε το 1995 και σήμερα φιλοξενεί 18 ηλικιωμένες γυναίκες, 60% των οποίων είναι κατάκοιτες.

Τράπεζα Τροφίμων & Ψηφιοποίηση του Γηροκομείου

 

Η δωρεά αφορά στη χρηματοδότηση των υπηρεσιών της τράπεζας τροφίμων και την οικονομική υποστήριξη των φτωχών κατοίκων της πόλης – από τις 180 οικογένειες που λαμβάνουν οικονομική βοήθεια από το Φιλόπτωχο Ταμείο, οι 100 έχουν τουλάχιστον ένα ηλικιωμένο μέλος. Επιμέρους στοιχείο της δωρεάς είναι η ψηφιοποίηση του Γηροκομείου, με σκοπό τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού των κατοίκων, ο οποίος έχει ενταθεί λόγω της καραντίνας. Η εισαγωγή τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών στις εγκαταστάσεις του θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους κατοίκους να συνδέονται ψηφιακά με τις οικογένειες και τους φίλους τους, καθώς και να παίρνουν μέρος σε δραστηριότητες γνωστικής εξάσκησης, όπως, για παράδειγμα, ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης.

Λειτουργεί τράπεζα τροφίμων και πραγματοποίει χρηματικές δωρεές σε περισσότερες από 180 οικογένειες στην Αθήνα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Το Παγκράτι είναι η τρίτη μεγαλύτερη ενορία της Κεντρικής Αθήνας και εξυπηρετεί περισσότερα από 80.000 άτομα το Φιλόπτωχο Ταμείο λειτουργεί ως σανίδα σωτηρίας, προσφέροντας τρόφιμα και οικονομική βοήθεια στους φτωχότερους κατοίκους της γειτονιάς. Το Γηροκομείο ιδρύθηκε το 1995 και σήμερα φιλοξενεί 18 ηλικιωμένες γυναίκες, 60% των οποίων είναι κατάκοιτες.

Τράπεζα Τροφίμων & Ψηφιοποίηση του Γηροκομείου

 

Η δωρεά αφορά στη χρηματοδότηση των υπηρεσιών της τράπεζας τροφίμων και την οικονομική υποστήριξη των φτωχών κατοίκων της πόλης – από τις 180 οικογένειες που λαμβάνουν οικονομική βοήθεια από το Φιλόπτωχο Ταμείο, οι 100 έχουν τουλάχιστον ένα ηλικιωμένο μέλος. Επιμέρους στοιχείο της δωρεάς είναι η ψηφιοποίηση του Γηροκομείου, με σκοπό τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού των κατοίκων, ο οποίος έχει ενταθεί λόγω της καραντίνας. Η εισαγωγή τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών στις εγκαταστάσεις του θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους κατοίκους να συνδέονται ψηφιακά με τις οικογένειες και τους φίλους τους, καθώς και να παίρνουν μέρος σε δραστηριότητες γνωστικής εξάσκησης, όπως, για παράδειγμα, ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης.

Αποδέκτης
Φιλόπτωχο Ταμείο Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία Παγκρατίου
Τίτλος Δωρεάς
Τράπεζα Τροφίμων & Ψηφιοποίηση του Γηροκομείου
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Λειτουργεί τράπεζα τροφίμων και πραγματοποίει χρηματικές δωρεές σε περισσότερες από 180 οικογένειες στην Αθήνα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Το Παγκράτι είναι η τρίτη μεγαλύτερη ενορία της Κεντρικής Αθήνας και εξυπηρετεί περισσότερα από 80.000 άτομα το Φιλόπτωχο Ταμείο λειτουργεί ως σανίδα σωτηρίας, προσφέροντας τρόφιμα και οικονομική βοήθεια στους φτωχότερους κατοίκους της γειτονιάς. Το Γηροκομείο ιδρύθηκε το 1995 και σήμερα φιλοξενεί 18 ηλικιωμένες γυναίκες, 60% των οποίων είναι κατάκοιτες.

Τράπεζα Τροφίμων & Ψηφιοποίηση του Γηροκομείου

 

Η δωρεά αφορά στη χρηματοδότηση των υπηρεσιών της τράπεζας τροφίμων και την οικονομική υποστήριξη των φτωχών κατοίκων της πόλης – από τις 180 οικογένειες που λαμβάνουν οικονομική βοήθεια από το Φιλόπτωχο Ταμείο, οι 100 έχουν τουλάχιστον ένα ηλικιωμένο μέλος. Επιμέρους στοιχείο της δωρεάς είναι η ψηφιοποίηση του Γηροκομείου, με σκοπό τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού των κατοίκων, ο οποίος έχει ενταθεί λόγω της καραντίνας. Η εισαγωγή τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών στις εγκαταστάσεις του θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους κατοίκους να συνδέονται ψηφιακά με τις οικογένειες και τους φίλους τους, καθώς και να παίρνουν μέρος σε δραστηριότητες γνωστικής εξάσκησης, όπως, για παράδειγμα, ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης.

Λειτουργεί τράπεζα τροφίμων και πραγματοποίει χρηματικές δωρεές σε περισσότερες από 180 οικογένειες στην Αθήνα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Το Παγκράτι είναι η τρίτη μεγαλύτερη ενορία της Κεντρικής Αθήνας και εξυπηρετεί περισσότερα από 80.000 άτομα το Φιλόπτωχο Ταμείο λειτουργεί ως σανίδα σωτηρίας, προσφέροντας τρόφιμα και οικονομική βοήθεια στους φτωχότερους κατοίκους της γειτονιάς. Το Γηροκομείο ιδρύθηκε το 1995 και σήμερα φιλοξενεί 18 ηλικιωμένες γυναίκες, 60% των οποίων είναι κατάκοιτες.

Τράπεζα Τροφίμων & Ψηφιοποίηση του Γηροκομείου

 

Η δωρεά αφορά στη χρηματοδότηση των υπηρεσιών της τράπεζας τροφίμων και την οικονομική υποστήριξη των φτωχών κατοίκων της πόλης – από τις 180 οικογένειες που λαμβάνουν οικονομική βοήθεια από το Φιλόπτωχο Ταμείο, οι 100 έχουν τουλάχιστον ένα ηλικιωμένο μέλος. Επιμέρους στοιχείο της δωρεάς είναι η ψηφιοποίηση του Γηροκομείου, με σκοπό τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού των κατοίκων, ο οποίος έχει ενταθεί λόγω της καραντίνας. Η εισαγωγή τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών στις εγκαταστάσεις του θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους κατοίκους να συνδέονται ψηφιακά με τις οικογένειες και τους φίλους τους, καθώς και να παίρνουν μέρος σε δραστηριότητες γνωστικής εξάσκησης, όπως, για παράδειγμα, ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά