Ένωση Κυριών Δράμας

Πρόγραμμα «Μέριμνα για την τρίτη ηλικία»

Η Ένωση Κυριών Δράμας ιδρύθηκε το 1904 με σκοπό την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών προς τους κατοίκους της Δράμας σε ένδεια, καθώς και προς ευπαθείς ομάδες.
Αποδέκτης
Ένωση Κυριών Δράμας
http://www.dlu.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα «Μέριμνα για την τρίτη ηλικία»
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Δράμα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2018
«Μέριμνα για την τρίτη ηλικία»
2015
Πρόγραμμα «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία»
2014
Πρόγραμμα «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία»

Προσφέρει στέγη φιλοξενίας, ψυχολογική υποστήριξη, τρόφιμα, και διανομή ρούχων και άλλων ειδών.

Πρόγραμμα «Μέριμνα για την τρίτη ηλικία»

 

Η δωρεά αφορά στη συνέχιση του προγράμματος «Μέριμνα για την τρίτη ηλικία», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΤΙΜΑ το 2014, το 2015, και το 2018, με την προσθήκη διαφόρων νέων στοιχείων. Θα προσφέρονται μηνιαίες προμήθειες τροφίμων και προϊόντων υγιεινής για 12 μήνες σε 75 οικογένειες που περιλαμβάνουν ένα ή δύο ηλικιωμένα μέλη που κατοικούν στο ίδιο σπίτι. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τη δυνατότητα υποβολής σε νευροψυχολογική αξιολόγηση από νευροψυχολόγο για όσους το έχουν ανάγκη. Οι δικαιούχοι θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να παρακολουθούν μαθήματα και δραστηριότητες στη Σχολή της Ένωσης, όπως εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, δημιουργική γραφή και ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης για τη βελτίωση της μνήμης.

Προσφέρει στέγη φιλοξενίας, ψυχολογική υποστήριξη, τρόφιμα, και διανομή ρούχων και άλλων ειδών.

Πρόγραμμα «Μέριμνα για την τρίτη ηλικία»

 

Η δωρεά αφορά στη συνέχιση του προγράμματος «Μέριμνα για την τρίτη ηλικία», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΤΙΜΑ το 2014, το 2015, και το 2018, με την προσθήκη διαφόρων νέων στοιχείων. Θα προσφέρονται μηνιαίες προμήθειες τροφίμων και προϊόντων υγιεινής για 12 μήνες σε 75 οικογένειες που περιλαμβάνουν ένα ή δύο ηλικιωμένα μέλη που κατοικούν στο ίδιο σπίτι. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τη δυνατότητα υποβολής σε νευροψυχολογική αξιολόγηση από νευροψυχολόγο για όσους το έχουν ανάγκη. Οι δικαιούχοι θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να παρακολουθούν μαθήματα και δραστηριότητες στη Σχολή της Ένωσης, όπως εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, δημιουργική γραφή και ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης για τη βελτίωση της μνήμης.

Αποδέκτης
Ένωση Κυριών Δράμας
http://www.dlu.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα «Μέριμνα για την τρίτη ηλικία»
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Δράμα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2018
«Μέριμνα για την τρίτη ηλικία»
2015
Πρόγραμμα «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία»
2014
Πρόγραμμα «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία»

Προσφέρει στέγη φιλοξενίας, ψυχολογική υποστήριξη, τρόφιμα, και διανομή ρούχων και άλλων ειδών.

Πρόγραμμα «Μέριμνα για την τρίτη ηλικία»

 

Η δωρεά αφορά στη συνέχιση του προγράμματος «Μέριμνα για την τρίτη ηλικία», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΤΙΜΑ το 2014, το 2015, και το 2018, με την προσθήκη διαφόρων νέων στοιχείων. Θα προσφέρονται μηνιαίες προμήθειες τροφίμων και προϊόντων υγιεινής για 12 μήνες σε 75 οικογένειες που περιλαμβάνουν ένα ή δύο ηλικιωμένα μέλη που κατοικούν στο ίδιο σπίτι. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τη δυνατότητα υποβολής σε νευροψυχολογική αξιολόγηση από νευροψυχολόγο για όσους το έχουν ανάγκη. Οι δικαιούχοι θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να παρακολουθούν μαθήματα και δραστηριότητες στη Σχολή της Ένωσης, όπως εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, δημιουργική γραφή και ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης για τη βελτίωση της μνήμης.

Προσφέρει στέγη φιλοξενίας, ψυχολογική υποστήριξη, τρόφιμα, και διανομή ρούχων και άλλων ειδών.

Πρόγραμμα «Μέριμνα για την τρίτη ηλικία»

 

Η δωρεά αφορά στη συνέχιση του προγράμματος «Μέριμνα για την τρίτη ηλικία», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΤΙΜΑ το 2014, το 2015, και το 2018, με την προσθήκη διαφόρων νέων στοιχείων. Θα προσφέρονται μηνιαίες προμήθειες τροφίμων και προϊόντων υγιεινής για 12 μήνες σε 75 οικογένειες που περιλαμβάνουν ένα ή δύο ηλικιωμένα μέλη που κατοικούν στο ίδιο σπίτι. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τη δυνατότητα υποβολής σε νευροψυχολογική αξιολόγηση από νευροψυχολόγο για όσους το έχουν ανάγκη. Οι δικαιούχοι θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να παρακολουθούν μαθήματα και δραστηριότητες στη Σχολή της Ένωσης, όπως εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, δημιουργική γραφή και ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης για τη βελτίωση της μνήμης.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά