Άρτος - Δράση

Όχημα

Ο οργανισμός Άρτος - Δράση Πανελλήνιο Φιλανθρωπικό Σωματείο ιδρύθηκε το 1998 με σκοπό την παροχή υποστήριξης σε μεμονωμένα άτομα, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών, καθώς και τη διάδοση της έννοιας του εθελοντισμού.
Αποδέκτης
Άρτος - Δράση
http://artosdrasi.rei.gr
Τίτλος Δωρεάς
Όχημα
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Στο παρελθόν, έχει συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών διαβίωσης πολλών διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, προσφέροντας υποστήριξη καθώς και βοήθεια σε είδος. Λειτουργεί 8 Κέντρα, 5 στην Αττική και 3 στην υπόλοιπη Ελλάδα, τα οποία προσφέρουν: τρόφιμα, ρουχισμό, έπιπλα, εργασιακή συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη. Από την ίδρυσή του, ο Άρτος – Δράση έχει βοηθήσει περισσότερα από 250.000 άτομα, με τη στήριξη των 400 εθελοντών του.

Όχημα

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά οχήματος για την παραλαβή και την παράδοση δωρεών σε είδος.

Στο παρελθόν, έχει συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών διαβίωσης πολλών διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, προσφέροντας υποστήριξη καθώς και βοήθεια σε είδος. Λειτουργεί 8 Κέντρα, 5 στην Αττική και 3 στην υπόλοιπη Ελλάδα, τα οποία προσφέρουν: τρόφιμα, ρουχισμό, έπιπλα, εργασιακή συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη. Από την ίδρυσή του, ο Άρτος – Δράση έχει βοηθήσει περισσότερα από 250.000 άτομα, με τη στήριξη των 400 εθελοντών του.

Όχημα

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά οχήματος για την παραλαβή και την παράδοση δωρεών σε είδος.

Αποδέκτης
Άρτος - Δράση
http://artosdrasi.rei.gr
Τίτλος Δωρεάς
Όχημα
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Στο παρελθόν, έχει συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών διαβίωσης πολλών διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, προσφέροντας υποστήριξη καθώς και βοήθεια σε είδος. Λειτουργεί 8 Κέντρα, 5 στην Αττική και 3 στην υπόλοιπη Ελλάδα, τα οποία προσφέρουν: τρόφιμα, ρουχισμό, έπιπλα, εργασιακή συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη. Από την ίδρυσή του, ο Άρτος – Δράση έχει βοηθήσει περισσότερα από 250.000 άτομα, με τη στήριξη των 400 εθελοντών του.

Όχημα

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά οχήματος για την παραλαβή και την παράδοση δωρεών σε είδος.

Στο παρελθόν, έχει συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών διαβίωσης πολλών διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, προσφέροντας υποστήριξη καθώς και βοήθεια σε είδος. Λειτουργεί 8 Κέντρα, 5 στην Αττική και 3 στην υπόλοιπη Ελλάδα, τα οποία προσφέρουν: τρόφιμα, ρουχισμό, έπιπλα, εργασιακή συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη. Από την ίδρυσή του, ο Άρτος – Δράση έχει βοηθήσει περισσότερα από 250.000 άτομα, με τη στήριξη των 400 εθελοντών του.

Όχημα

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά οχήματος για την παραλαβή και την παράδοση δωρεών σε είδος.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά