Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών

Υποστήριξη Προγράμματος

Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών αποτελεί τον ενωτικό φορέα όλων των Σωματείων των εκπατρισμένων Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης.
Αποδέκτης
Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών
http://www.conpolis.eu
Τίτλος Δωρεάς
Υποστήριξη Προγράμματος
Έτος
2022
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2019
Υποστήριξη Προγράμματος
2016
Υποστήριξη Προγράμματος
2015
Υποστήριξη Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος» δημιουργήθηκε το Φεβρουάριο του 2014 ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου αριθμού άπορων Κωνσταντινουπολιτών, λόγω της κρίσης στην Ελλάδα. Μέσα στα τελευταία 8 χρόνια, η Ομοσπονδία έχει προσφέρει, μέσω του Προγράμματος Αλληλεγγύης, αγαθά και υπηρεσίες σε 400 δικαιούχους στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, και 85% των επωφελούμενων οικογενειών είχαν έναν ηλικιωμένο συγγενή που διέμενε μαζί τους. Η Ομοσπονδία προσφέρει, επίσης, στέγη σε 75 άστεγους, σε συνεργασία με το Κοσμέτειο Ίδρυμα – «Ο Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη», καλύπτοντας, παράλληλα, και τις ιατρικές και φαρμακευτικές τους ανάγκες. Επιπλέον, οι εθελοντές της Ομοσπονδίας προσφέρουν στήριξη σε άτομα που χρειάζονται συνοδεία στα νοσοκομεία και βοήθεια με δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες.

Υποστήριξη Προγράμματος

 

Η δωρεά αφορά στη στήριξη 80 οικογενειών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αλληλεγγύης, οι οποίες έχουν έναν ηλικιωμένο συγγενή που διαμένει μαζί τους. Η στήριξη περιλαμβάνει τρόφιμα και προϊόντα υγιεινής, φάρμακα για όσους είναι ανασφάλιστοι, και ιατρικό εξοπλισμό.

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος» δημιουργήθηκε το Φεβρουάριο του 2014 ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου αριθμού άπορων Κωνσταντινουπολιτών, λόγω της κρίσης στην Ελλάδα. Μέσα στα τελευταία 8 χρόνια, η Ομοσπονδία έχει προσφέρει, μέσω του Προγράμματος Αλληλεγγύης, αγαθά και υπηρεσίες σε 400 δικαιούχους στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, και 85% των επωφελούμενων οικογενειών είχαν έναν ηλικιωμένο συγγενή που διέμενε μαζί τους. Η Ομοσπονδία προσφέρει, επίσης, στέγη σε 75 άστεγους, σε συνεργασία με το Κοσμέτειο Ίδρυμα – «Ο Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη», καλύπτοντας, παράλληλα, και τις ιατρικές και φαρμακευτικές τους ανάγκες. Επιπλέον, οι εθελοντές της Ομοσπονδίας προσφέρουν στήριξη σε άτομα που χρειάζονται συνοδεία στα νοσοκομεία και βοήθεια με δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες.

Υποστήριξη Προγράμματος

 

Η δωρεά αφορά στη στήριξη 80 οικογενειών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αλληλεγγύης, οι οποίες έχουν έναν ηλικιωμένο συγγενή που διαμένει μαζί τους. Η στήριξη περιλαμβάνει τρόφιμα και προϊόντα υγιεινής, φάρμακα για όσους είναι ανασφάλιστοι, και ιατρικό εξοπλισμό.

Αποδέκτης
Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών
http://www.conpolis.eu
Τίτλος Δωρεάς
Υποστήριξη Προγράμματος
Έτος
2022
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2019
Υποστήριξη Προγράμματος
2016
Υποστήριξη Προγράμματος
2015
Υποστήριξη Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος» δημιουργήθηκε το Φεβρουάριο του 2014 ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου αριθμού άπορων Κωνσταντινουπολιτών, λόγω της κρίσης στην Ελλάδα. Μέσα στα τελευταία 8 χρόνια, η Ομοσπονδία έχει προσφέρει, μέσω του Προγράμματος Αλληλεγγύης, αγαθά και υπηρεσίες σε 400 δικαιούχους στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, και 85% των επωφελούμενων οικογενειών είχαν έναν ηλικιωμένο συγγενή που διέμενε μαζί τους. Η Ομοσπονδία προσφέρει, επίσης, στέγη σε 75 άστεγους, σε συνεργασία με το Κοσμέτειο Ίδρυμα – «Ο Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη», καλύπτοντας, παράλληλα, και τις ιατρικές και φαρμακευτικές τους ανάγκες. Επιπλέον, οι εθελοντές της Ομοσπονδίας προσφέρουν στήριξη σε άτομα που χρειάζονται συνοδεία στα νοσοκομεία και βοήθεια με δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες.

Υποστήριξη Προγράμματος

 

Η δωρεά αφορά στη στήριξη 80 οικογενειών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αλληλεγγύης, οι οποίες έχουν έναν ηλικιωμένο συγγενή που διαμένει μαζί τους. Η στήριξη περιλαμβάνει τρόφιμα και προϊόντα υγιεινής, φάρμακα για όσους είναι ανασφάλιστοι, και ιατρικό εξοπλισμό.

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος» δημιουργήθηκε το Φεβρουάριο του 2014 ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου αριθμού άπορων Κωνσταντινουπολιτών, λόγω της κρίσης στην Ελλάδα. Μέσα στα τελευταία 8 χρόνια, η Ομοσπονδία έχει προσφέρει, μέσω του Προγράμματος Αλληλεγγύης, αγαθά και υπηρεσίες σε 400 δικαιούχους στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, και 85% των επωφελούμενων οικογενειών είχαν έναν ηλικιωμένο συγγενή που διέμενε μαζί τους. Η Ομοσπονδία προσφέρει, επίσης, στέγη σε 75 άστεγους, σε συνεργασία με το Κοσμέτειο Ίδρυμα – «Ο Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη», καλύπτοντας, παράλληλα, και τις ιατρικές και φαρμακευτικές τους ανάγκες. Επιπλέον, οι εθελοντές της Ομοσπονδίας προσφέρουν στήριξη σε άτομα που χρειάζονται συνοδεία στα νοσοκομεία και βοήθεια με δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες.

Υποστήριξη Προγράμματος

 

Η δωρεά αφορά στη στήριξη 80 οικογενειών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αλληλεγγύης, οι οποίες έχουν έναν ηλικιωμένο συγγενή που διαμένει μαζί τους. Η στήριξη περιλαμβάνει τρόφιμα και προϊόντα υγιεινής, φάρμακα για όσους είναι ανασφάλιστοι, και ιατρικό εξοπλισμό.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά