Φάρος Τυφλών της Ελλάδας

Εξοπλισμός & Υλικά

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδας ιδρύθηκε το 1946 με σκοπό τη στήριξη των ατόμων με προβλήματα όρασης καθώς και την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την τυφλότητα.
Αποδέκτης
Φάρος Τυφλών της Ελλάδας
http://www.fte.org.gr/index.php/en/
Τίτλος Δωρεάς
Εξοπλισμός & Υλικά
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2021
Πρόγραμμα για την υγιή γήρανση και την ψυχολογική υγεία των ατόμων με τύφλωση
2018
Πρόγραμμα για την Υγιή & Ενεργό Γήρανση των Τυφλών
2016
Εργασίες Ανακαίνισης και Παραγωγή Ομιλούντων Βιβλίων

Προσφέρει συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη με στόχο τη συμβολή στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των τυφλών. Ο Φάρος περιλαμβάνει μονάδες παραγωγής που προσφέρουν εργασία σε άτομα με προβλήματα όρασης, όπου παράγονται μεταλλικά προϊόντα, προϊόντα καθαριότητας και λευκά είδη. Ορισμένοι από τους επιμέρους στόχους του είναι η ανεξαρτητοποίηση των ατόμων με προβλήματα όρασης, η μείωση των καθημερινών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Ο Φάρος προσφέρει επίσης πλήθος υπηρεσιών και προγραμμάτων που περιλαμβάνουν τη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, τις εκδόσεις σε γραφή Braille, τη δανειστική βιβλιοθήκη βιβλίων Braille και το Μουσείο Αφής. Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδας προσφέρει υπηρεσίες σε 2.000 άτομα με προβλήματα όρασης ετησίως, 40% των οποίων είναι ηλικιωμένοι.

Εξοπλισμός & Υλικά

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά εξοπλισμού και υλικών. Ειδικότερα στην αγορά μηχανικής πρέσας για την παραγωγή μεταλλικών προϊόντων, στην παροχή πρώτης ύλης για την παραγωγή μεταλλικών προϊόντων και στην παροχή πρώτων υλών για τα εργαστήρια πλεκτού και κομποδετικής. Τα εργαστήρια πλεκτού και κομποδετικής παρακολουθούν πολλοί ηλικιωμένοι με προβλήματα όρασης, μερικοί εκ των οποίων έχουν χάσει την όρασή τους πρόσφατα.

Προσφέρει συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη με στόχο τη συμβολή στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των τυφλών. Ο Φάρος περιλαμβάνει μονάδες παραγωγής που προσφέρουν εργασία σε άτομα με προβλήματα όρασης, όπου παράγονται μεταλλικά προϊόντα, προϊόντα καθαριότητας και λευκά είδη. Ορισμένοι από τους επιμέρους στόχους του είναι η ανεξαρτητοποίηση των ατόμων με προβλήματα όρασης, η μείωση των καθημερινών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Ο Φάρος προσφέρει επίσης πλήθος υπηρεσιών και προγραμμάτων που περιλαμβάνουν τη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, τις εκδόσεις σε γραφή Braille, τη δανειστική βιβλιοθήκη βιβλίων Braille και το Μουσείο Αφής. Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδας προσφέρει υπηρεσίες σε 2.000 άτομα με προβλήματα όρασης ετησίως, 40% των οποίων είναι ηλικιωμένοι.

Εξοπλισμός & Υλικά

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά εξοπλισμού και υλικών. Ειδικότερα στην αγορά μηχανικής πρέσας για την παραγωγή μεταλλικών προϊόντων, στην παροχή πρώτης ύλης για την παραγωγή μεταλλικών προϊόντων και στην παροχή πρώτων υλών για τα εργαστήρια πλεκτού και κομποδετικής. Τα εργαστήρια πλεκτού και κομποδετικής παρακολουθούν πολλοί ηλικιωμένοι με προβλήματα όρασης, μερικοί εκ των οποίων έχουν χάσει την όρασή τους πρόσφατα.

Αποδέκτης
Φάρος Τυφλών της Ελλάδας
http://www.fte.org.gr/index.php/en/
Τίτλος Δωρεάς
Εξοπλισμός & Υλικά
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2021
Πρόγραμμα για την υγιή γήρανση και την ψυχολογική υγεία των ατόμων με τύφλωση
2018
Πρόγραμμα για την Υγιή & Ενεργό Γήρανση των Τυφλών
2016
Εργασίες Ανακαίνισης και Παραγωγή Ομιλούντων Βιβλίων

Προσφέρει συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη με στόχο τη συμβολή στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των τυφλών. Ο Φάρος περιλαμβάνει μονάδες παραγωγής που προσφέρουν εργασία σε άτομα με προβλήματα όρασης, όπου παράγονται μεταλλικά προϊόντα, προϊόντα καθαριότητας και λευκά είδη. Ορισμένοι από τους επιμέρους στόχους του είναι η ανεξαρτητοποίηση των ατόμων με προβλήματα όρασης, η μείωση των καθημερινών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Ο Φάρος προσφέρει επίσης πλήθος υπηρεσιών και προγραμμάτων που περιλαμβάνουν τη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, τις εκδόσεις σε γραφή Braille, τη δανειστική βιβλιοθήκη βιβλίων Braille και το Μουσείο Αφής. Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδας προσφέρει υπηρεσίες σε 2.000 άτομα με προβλήματα όρασης ετησίως, 40% των οποίων είναι ηλικιωμένοι.

Εξοπλισμός & Υλικά

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά εξοπλισμού και υλικών. Ειδικότερα στην αγορά μηχανικής πρέσας για την παραγωγή μεταλλικών προϊόντων, στην παροχή πρώτης ύλης για την παραγωγή μεταλλικών προϊόντων και στην παροχή πρώτων υλών για τα εργαστήρια πλεκτού και κομποδετικής. Τα εργαστήρια πλεκτού και κομποδετικής παρακολουθούν πολλοί ηλικιωμένοι με προβλήματα όρασης, μερικοί εκ των οποίων έχουν χάσει την όρασή τους πρόσφατα.

Προσφέρει συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη με στόχο τη συμβολή στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των τυφλών. Ο Φάρος περιλαμβάνει μονάδες παραγωγής που προσφέρουν εργασία σε άτομα με προβλήματα όρασης, όπου παράγονται μεταλλικά προϊόντα, προϊόντα καθαριότητας και λευκά είδη. Ορισμένοι από τους επιμέρους στόχους του είναι η ανεξαρτητοποίηση των ατόμων με προβλήματα όρασης, η μείωση των καθημερινών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Ο Φάρος προσφέρει επίσης πλήθος υπηρεσιών και προγραμμάτων που περιλαμβάνουν τη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, τις εκδόσεις σε γραφή Braille, τη δανειστική βιβλιοθήκη βιβλίων Braille και το Μουσείο Αφής. Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδας προσφέρει υπηρεσίες σε 2.000 άτομα με προβλήματα όρασης ετησίως, 40% των οποίων είναι ηλικιωμένοι.

Εξοπλισμός & Υλικά

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά εξοπλισμού και υλικών. Ειδικότερα στην αγορά μηχανικής πρέσας για την παραγωγή μεταλλικών προϊόντων, στην παροχή πρώτης ύλης για την παραγωγή μεταλλικών προϊόντων και στην παροχή πρώτων υλών για τα εργαστήρια πλεκτού και κομποδετικής. Τα εργαστήρια πλεκτού και κομποδετικής παρακολουθούν πολλοί ηλικιωμένοι με προβλήματα όρασης, μερικοί εκ των οποίων έχουν χάσει την όρασή τους πρόσφατα.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά