Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού – Πτωχοκομείο Ηρακλείου Κρήτης

Εξοπλισμός & Γεύματα

Το Πτωχοκομείο Ηρακλείου των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού ιδρύθηκε το 1956 με σκοπό την παροχή νοσηλείας και φροντίδας σε άπορους Κρητικούς. Το Πτωχοκομείο έχει δυναμικότητα 122 κλινών, αλλά την παρούσα στιγμή φιλοξενεί 100 ηλικιωμένους.
Αποδέκτης
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού – Πτωχοκομείο Ηρακλείου Κρήτης
Τίτλος Δωρεάς
Εξοπλισμός & Γεύματα
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηράκλειο
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Ο αριθμός αυτός αντικατοπτρίζει τη μεταβατική περίοδο που διανύει το Πτωχοκομείο Ηρακλείου. Ένα νέο κτίριο βρίσκεται υπό κατασκευή, με παράλληλες εργασίες ανακαίνισης στο παλιό, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2016. Το νέο κτίριο θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί 118 ηλικιωμένους.

Το Πτωχοκομείο Ηρακλείου λειτουργεί, επίσης, ένα καινοτόμο πρόγραμμα που απευθύνεται σε κατάκοιτους ηλικιωμένους. Το Πρόγραμμα «Ομάδα Αλληλεγγύης» αποσκοπεί στη βελτίωση της ψυχολογικής κατάστασης των κατάκοιτων ηλικιωμένων, μέσω της παροχής υποστήριξης, συντροφιάς και ψυχαγωγίας. Το Πρόγραμμα συντονίζεται από τον κοινωνικό λειτουργό του Πτωχοκομείου και υλοποιείται από αυτόνομους ηλικιωμένους εθελοντές. Η ομάδα των εθελοντών επισκέπτεται τους κατάκοιτους σε εβδομαδιαία βάση, για να τους κάνουν παρέα, να τους πουν ιστορίες, να συζητήσουν τα νέα, να τραγουδήσουν και να τους προσφέρουν λόγια υποστήριξης.

Εξοπλισμός & Γεύματα

 

Η δωρεά αφορά στον εμπλουτισμό του Προγράμματος «Ομάδα Αλληλεγγύης», καθώς και στην παροχή ιατρικών προμηθειών, εξοπλισμού και θέρμανσης για το Πτωχοκομείο. Ειδικότερα, μέσω της δωρεάς, το Πρόγραμμα «Ομάδα Αλληλεγγύης» αύξησε τη συχνότητα της παροχής των υπηρεσιών του από εβδομαδιαία σε καθημερινή. Οι νέες υπηρεσίες περιλαμβάνουν αυξημένη παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και συμμετοχή σε διάφορες ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Μέσω της αγοράς εξειδικευμένου εξοπλισμού, το Πρόγραμμα προσφέρει και φυσιοθεραπεία. Με τη χρήση του εξοπλισμού επιτεύχθηκε επίσης η μετακίνηση κατάκοιτων ηλικιωμένων, ώστε να μπορούν να λάβουν μέρος στις καθημερινές δραστηριότητες του Πτωχοκομείου. Τέλος, δημιουργήθηκε ένας πολυχώρος ερεθισμάτων για την ολιστική θεραπεία των κατάκοιτων ηλικιωμένων.

Η ανάγκη για ιατρικές προμήθειες περιλαμβάνει φάρμακα, καθώς και αγαθά που δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά προγράμματα των ηλικιωμένων. Ο εξοπλισμός, κυρίως κουζινικές συσκευές και εξοπλισμός γραφείου, αναβαθμίζει την ποιότητα της καθημερινής λειτουργίας του Πτωχοκομείου. Παρέχεται, επίσης, θέρμανση για το παλιό κτίριο, σε αναμονή της ολοκλήρωσης του νέου, ενεργειακά αποδοτικού κτιρίου.

Ο αριθμός αυτός αντικατοπτρίζει τη μεταβατική περίοδο που διανύει το Πτωχοκομείο Ηρακλείου. Ένα νέο κτίριο βρίσκεται υπό κατασκευή, με παράλληλες εργασίες ανακαίνισης στο παλιό, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2016. Το νέο κτίριο θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί 118 ηλικιωμένους.

Το Πτωχοκομείο Ηρακλείου λειτουργεί, επίσης, ένα καινοτόμο πρόγραμμα που απευθύνεται σε κατάκοιτους ηλικιωμένους. Το Πρόγραμμα «Ομάδα Αλληλεγγύης» αποσκοπεί στη βελτίωση της ψυχολογικής κατάστασης των κατάκοιτων ηλικιωμένων, μέσω της παροχής υποστήριξης, συντροφιάς και ψυχαγωγίας. Το Πρόγραμμα συντονίζεται από τον κοινωνικό λειτουργό του Πτωχοκομείου και υλοποιείται από αυτόνομους ηλικιωμένους εθελοντές. Η ομάδα των εθελοντών επισκέπτεται τους κατάκοιτους σε εβδομαδιαία βάση, για να τους κάνουν παρέα, να τους πουν ιστορίες, να συζητήσουν τα νέα, να τραγουδήσουν και να τους προσφέρουν λόγια υποστήριξης.

Εξοπλισμός & Γεύματα

 

Η δωρεά αφορά στον εμπλουτισμό του Προγράμματος «Ομάδα Αλληλεγγύης», καθώς και στην παροχή ιατρικών προμηθειών, εξοπλισμού και θέρμανσης για το Πτωχοκομείο. Ειδικότερα, μέσω της δωρεάς, το Πρόγραμμα «Ομάδα Αλληλεγγύης» αύξησε τη συχνότητα της παροχής των υπηρεσιών του από εβδομαδιαία σε καθημερινή. Οι νέες υπηρεσίες περιλαμβάνουν αυξημένη παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και συμμετοχή σε διάφορες ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Μέσω της αγοράς εξειδικευμένου εξοπλισμού, το Πρόγραμμα προσφέρει και φυσιοθεραπεία. Με τη χρήση του εξοπλισμού επιτεύχθηκε επίσης η μετακίνηση κατάκοιτων ηλικιωμένων, ώστε να μπορούν να λάβουν μέρος στις καθημερινές δραστηριότητες του Πτωχοκομείου. Τέλος, δημιουργήθηκε ένας πολυχώρος ερεθισμάτων για την ολιστική θεραπεία των κατάκοιτων ηλικιωμένων.

Η ανάγκη για ιατρικές προμήθειες περιλαμβάνει φάρμακα, καθώς και αγαθά που δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά προγράμματα των ηλικιωμένων. Ο εξοπλισμός, κυρίως κουζινικές συσκευές και εξοπλισμός γραφείου, αναβαθμίζει την ποιότητα της καθημερινής λειτουργίας του Πτωχοκομείου. Παρέχεται, επίσης, θέρμανση για το παλιό κτίριο, σε αναμονή της ολοκλήρωσης του νέου, ενεργειακά αποδοτικού κτιρίου.

Αποδέκτης
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού – Πτωχοκομείο Ηρακλείου Κρήτης
Τίτλος Δωρεάς
Εξοπλισμός & Γεύματα
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηράκλειο
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Ο αριθμός αυτός αντικατοπτρίζει τη μεταβατική περίοδο που διανύει το Πτωχοκομείο Ηρακλείου. Ένα νέο κτίριο βρίσκεται υπό κατασκευή, με παράλληλες εργασίες ανακαίνισης στο παλιό, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2016. Το νέο κτίριο θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί 118 ηλικιωμένους.

Το Πτωχοκομείο Ηρακλείου λειτουργεί, επίσης, ένα καινοτόμο πρόγραμμα που απευθύνεται σε κατάκοιτους ηλικιωμένους. Το Πρόγραμμα «Ομάδα Αλληλεγγύης» αποσκοπεί στη βελτίωση της ψυχολογικής κατάστασης των κατάκοιτων ηλικιωμένων, μέσω της παροχής υποστήριξης, συντροφιάς και ψυχαγωγίας. Το Πρόγραμμα συντονίζεται από τον κοινωνικό λειτουργό του Πτωχοκομείου και υλοποιείται από αυτόνομους ηλικιωμένους εθελοντές. Η ομάδα των εθελοντών επισκέπτεται τους κατάκοιτους σε εβδομαδιαία βάση, για να τους κάνουν παρέα, να τους πουν ιστορίες, να συζητήσουν τα νέα, να τραγουδήσουν και να τους προσφέρουν λόγια υποστήριξης.

Εξοπλισμός & Γεύματα

 

Η δωρεά αφορά στον εμπλουτισμό του Προγράμματος «Ομάδα Αλληλεγγύης», καθώς και στην παροχή ιατρικών προμηθειών, εξοπλισμού και θέρμανσης για το Πτωχοκομείο. Ειδικότερα, μέσω της δωρεάς, το Πρόγραμμα «Ομάδα Αλληλεγγύης» αύξησε τη συχνότητα της παροχής των υπηρεσιών του από εβδομαδιαία σε καθημερινή. Οι νέες υπηρεσίες περιλαμβάνουν αυξημένη παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και συμμετοχή σε διάφορες ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Μέσω της αγοράς εξειδικευμένου εξοπλισμού, το Πρόγραμμα προσφέρει και φυσιοθεραπεία. Με τη χρήση του εξοπλισμού επιτεύχθηκε επίσης η μετακίνηση κατάκοιτων ηλικιωμένων, ώστε να μπορούν να λάβουν μέρος στις καθημερινές δραστηριότητες του Πτωχοκομείου. Τέλος, δημιουργήθηκε ένας πολυχώρος ερεθισμάτων για την ολιστική θεραπεία των κατάκοιτων ηλικιωμένων.

Η ανάγκη για ιατρικές προμήθειες περιλαμβάνει φάρμακα, καθώς και αγαθά που δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά προγράμματα των ηλικιωμένων. Ο εξοπλισμός, κυρίως κουζινικές συσκευές και εξοπλισμός γραφείου, αναβαθμίζει την ποιότητα της καθημερινής λειτουργίας του Πτωχοκομείου. Παρέχεται, επίσης, θέρμανση για το παλιό κτίριο, σε αναμονή της ολοκλήρωσης του νέου, ενεργειακά αποδοτικού κτιρίου.

Ο αριθμός αυτός αντικατοπτρίζει τη μεταβατική περίοδο που διανύει το Πτωχοκομείο Ηρακλείου. Ένα νέο κτίριο βρίσκεται υπό κατασκευή, με παράλληλες εργασίες ανακαίνισης στο παλιό, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2016. Το νέο κτίριο θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί 118 ηλικιωμένους.

Το Πτωχοκομείο Ηρακλείου λειτουργεί, επίσης, ένα καινοτόμο πρόγραμμα που απευθύνεται σε κατάκοιτους ηλικιωμένους. Το Πρόγραμμα «Ομάδα Αλληλεγγύης» αποσκοπεί στη βελτίωση της ψυχολογικής κατάστασης των κατάκοιτων ηλικιωμένων, μέσω της παροχής υποστήριξης, συντροφιάς και ψυχαγωγίας. Το Πρόγραμμα συντονίζεται από τον κοινωνικό λειτουργό του Πτωχοκομείου και υλοποιείται από αυτόνομους ηλικιωμένους εθελοντές. Η ομάδα των εθελοντών επισκέπτεται τους κατάκοιτους σε εβδομαδιαία βάση, για να τους κάνουν παρέα, να τους πουν ιστορίες, να συζητήσουν τα νέα, να τραγουδήσουν και να τους προσφέρουν λόγια υποστήριξης.

Εξοπλισμός & Γεύματα

 

Η δωρεά αφορά στον εμπλουτισμό του Προγράμματος «Ομάδα Αλληλεγγύης», καθώς και στην παροχή ιατρικών προμηθειών, εξοπλισμού και θέρμανσης για το Πτωχοκομείο. Ειδικότερα, μέσω της δωρεάς, το Πρόγραμμα «Ομάδα Αλληλεγγύης» αύξησε τη συχνότητα της παροχής των υπηρεσιών του από εβδομαδιαία σε καθημερινή. Οι νέες υπηρεσίες περιλαμβάνουν αυξημένη παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και συμμετοχή σε διάφορες ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Μέσω της αγοράς εξειδικευμένου εξοπλισμού, το Πρόγραμμα προσφέρει και φυσιοθεραπεία. Με τη χρήση του εξοπλισμού επιτεύχθηκε επίσης η μετακίνηση κατάκοιτων ηλικιωμένων, ώστε να μπορούν να λάβουν μέρος στις καθημερινές δραστηριότητες του Πτωχοκομείου. Τέλος, δημιουργήθηκε ένας πολυχώρος ερεθισμάτων για την ολιστική θεραπεία των κατάκοιτων ηλικιωμένων.

Η ανάγκη για ιατρικές προμήθειες περιλαμβάνει φάρμακα, καθώς και αγαθά που δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά προγράμματα των ηλικιωμένων. Ο εξοπλισμός, κυρίως κουζινικές συσκευές και εξοπλισμός γραφείου, αναβαθμίζει την ποιότητα της καθημερινής λειτουργίας του Πτωχοκομείου. Παρέχεται, επίσης, θέρμανση για το παλιό κτίριο, σε αναμονή της ολοκλήρωσης του νέου, ενεργειακά αποδοτικού κτιρίου.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά