Νέα

Νέα

Οδηγοί Σχετικά με Θέματα που επηρεάζουν τους Ηλικιωμένους

Στα χρόνια της δράσης του, το Κοινωφελές Ίδρυμα ΤΙΜΑ έχει πραγματοποιήσει κατά καιρούς δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς οι οποίοι έχουν εκδώσει οδηγούς πάνω σε διάφορα θέματα σχετικά με ζητήματα που επηρεάζουν τους ηλικιωμένους.

Παρακαλούμε επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε τους αντίστοιχους οδηγούς και να διαβάσατε την περιγραφή τους.

Άνοια:

Περιγραφή: Ο οδηγός περιλαμβάνει στοιχειώδεις πληροφορίες σχετικά με την άνοια, όπως η συμβίωση με και η φροντίδα των ατόμων με άνοια. Προσφέρει, επίσης, συμβουλές και πληροφορίες για τους φροντιστές και τη δική τους υγεία.

Περιγραφή: Το σχέδιο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το πώς η συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες βελτιώνει την ποιότητα ζωής ατόμων με άνοια, καθώς και των φροντιστών τους.

 

Ασφάλεια στο σπίτι:

Περιγραφή: Ο οδηγός περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή, ανεξάρτητη διαμονή των ηλικιωμένων στο σπίτι τους. Παρέχονται συμβουλές πάνω σε πλήθος θεμάτων, όπως η ασφάλεια, η πρόληψη ατυχημάτων, ασκήσεις για σωματική ενδυνάμωση, και διατροφή.

 

Υπηρεσία «Βοήθεια στο Σπίτι»:

Περιγραφή: Ο οδηγός παρουσιάζει βέλτιστες πρακτικές και προσφέρει ιδέες και εφαρμόσιμες προτάσεις για βελτιώσεις όσον αφορά την Υπηρεσία «Βοήθεια στο Σπίτι», η οποία χρηματοδοτείται από την Ελληνική κυβέρνηση.

 

Fundraising για Γηροκομεία:

Περιγραφή: Ο οδηγός περιγράφει όλες τις πηγές χρηματοδότησης στην Ελλάδα και τις σχετικές διαδικασίες, εν ισχύ κατά την έκδοσή του, που απαιτούνται για την υποβολή αιτήσεων από τα γηροκομεία για οικονομική βοήθεια.

 

Διαγενεακά Ψυχαγωγικά Προγράμματα για Γηροκομεία:

Περιγραφή: Ο οδηγός περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή διαγενεακού εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού προγράμματος. Ο στόχος είναι η δημιουργία αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε ηλικιωμένους κατοίκους γηροκομείων και μαθητές γυμνασίου και λυκείου, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.

 

Γηριατρικά Σύνδρομα:

Περιγραφή: Ο οδηγός βασίζεται σε εκπαιδευτικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν για το προσωπικό γηροκομείων από καθηγητές του μεταπτυχιακού προγράμματος «Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, και περιλαμβάνει πληροφορίες για διάφορες γηριατρικές παθήσεις.

 

Ανάγκες των Ηλικιωμένων στο Αστικό Τοπίο:

Περιγραφή: Ο οδηγός βασίζεται στην αξιολόγηση και τη χαρτογράφηση των αναγκών των ηλικιωμένων στην περιοχή της Κυψέλης, σε συνεργασία με το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Κυψέλης στην οδό Κίου, όσον αφορά τον αστικό δημόσιο χώρο. Παρουσιάζει, επίσης, τρόπους για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, υποδεικνύοντας τα βασικά προβλήματά που αντιμετωπίζουν και προτείνοντας σχετικές λύσεις.

 

 

Date
21.04.2023
Προηγούμενο
Επόμενο