Νέα

Νέα

Urbana: Οδηγός «Αθήνα: Μια Πόλη για όλες τις Ηλικίες»

Η Urbana, μέσω δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, υλοποίησε το πρόγραμμα με τίτλο «Αθήνα: Μια Πόλη για όλες τις Ηλικίες». Μέσω του προγράμματος, οι συμμετέχοντες ανέλαβαν το ρόλο του ερευνητή και πήραν μέρος σε διερευνητικούς, χαρτογραφικούς περιπάτους και διαδραστικά εργαστήρια, σε συνεργασία με το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Κυψέλης στη οδό Κίου. Αξιολογήθηκαν οι ανάγκες που έχουν οι ηλικιωμένοι κάτοικοι από τον αστικό δημόσιο χώρο και, εν συνεχεία, αναπτύχθηκαν προτάσεις από τους ίδιους τους ηλικιωμένους, προκειμένου να καταστεί η Αθήνα μια πόλη φιλική προς όλες τις ηλικιακές ομάδες. Ο οδηγός χρησιμοποιεί 4 βασικούς δείκτες αστικής ποιότητας για την αξιολόγηση της περιοχής: Ασφάλεια, Προσβασιμότητα, Αστικός Εξοπλισμός και Ευκολία Μετακίνησης. Παρουσιάζει συνοπτικά τα ευρήματα της κάθε ενότητας και, τέλος, προτείνει λύσεις για τη βελτίωση του αστικού δημόσιου χώρου, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων κατοίκων της Κυψέλης.

Date
21.04.2023

Related Grants

Προηγούμενο
Επόμενο