Νέα

Νέα

Ίδρυμα Άγγελου και Λητώς Κατακουζηνού: Σχέδιο για Μουσεία & Πολιτιστικά Ιδρύματα Φιλικά προς την Άνοια

Το Ίδρυμα Άγγελου και Λητώς Κατακουζηνού, μέσω δωρεάς στο πλαίσιο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης» του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, μελέτησε τη θετική επίδραση και τις δυνατότητες που προσφέρουν τα μουσεία και τα πολιτιστικά ιδρύματα σε άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους.

Το Ίδρυμα Άγγελου και Λητώς Κατακουζηνού διεξήγαγε εκτεταμένη έρευνα πάνω στο θέμα και ανέπτυξε ηλεκτρονική έκδοση που περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πώς η συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια, καθώς και των φροντιστών τους. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην έκδοση θα βοηθήσουν τα μουσεία και τα πολιτιστικά ιδρύματα εν γένει να προσεγγίσουν το ζήτημα της άνοιας και, εν συνεχεία, να στηρίξουν την κοινωνική ένταξη των ατόμων που πάσχουν από τη νόσο. Οι οδηγίες που προσφέρονται ενθαρρύνουν και στηρίζουν την μετατροπή των μουσείων και των πολιτιστικών ιδρυμάτων μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων. Η ηλεκτρονική έκδοση περιλαμβάνει, επίσης, περιγραφές βέλτιστων πρακτικών από πολιτιστικά ιδρύματα φιλικά προς την άνοια σε όλον τον κόσμο.

Date
07.07.2022

Related Grants

Προηγούμενο
Επόμενο