Νέα

Νέα

Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ»: Οδηγός Βέλτιστων Γηριατρικών Πρακτικών

Η Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ», μέσω δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, υλοποίησε το πρόγραμμα με τίτλο «Βελτιώνουμε τη Ζωή των Ηλικιωμένων». Το πρόγραμμα είχε δύο κεντρικούς άξονες – αφενός, ένα διαγενεακό ψυχαγωγικό πρόγραμμα για τους ηλικιωμένους κατοίκους 5 γηροκομείων και, αφετέρου, μία σειρά από σεμινάρια κατάρτισης και εκπαίδευσης για το προσωπικό των γηροκομείων. Στο πλαίσιο του προγράμματος, και σε συνεργασία με καθηγητές του μεταπτυχιακού προγράμματος «Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, δημιουργήθηκε Οδηγός Βέλτιστων Γηριατρικών Πρακτικών, ο οποίος βασίζεται στις εκπαιδευτικές ομιλίες για το προσωπικό των γηροκομείων και στις ερωτήσεις των συμμετεχόντων. Χωρίζεται σε 4 βασικά κεφάλαια: Διατροφή & Τάισμα, Κινητικότητα και Πεσίματα, Λοιμώξεις, και Οξύ Οργανικό Ψυχοσύνδρομο (Ντελίριο). Συμπεριλαμβάνει κι ένα πέμπτο κεφάλαιο σχετικά με τη διαγενεακή επικοινωνία, όπου παρουσιάζεται και το πρόγραμμα «Βελτιώνουμε τη Ζωή των Ηλικιωμένων».

Date
21.04.2023

Related Grants

Προηγούμενο
Επόμενο