Νέα

Νέα

Youthnest: Οδηγός Επανασχεδιασμού της Υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι»

Το Youthnest, μέσω δωρεάς στο πλαίσιο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης» του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, μελέτησε και ανέλυσε την Υπηρεσία «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το Youthnest μελέτησε όλα τα επιμέρους στοιχεία της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας, της κατάρτισης και των δεξιοτήτων του προσωπικού, και των εμπειριών και των σχολίων των αποδεκτών. Το Youthnest ανέπτυξε, επίσης, εκτεταμένο ερωτηματολόγιο σχετικά με την Υπηρεσία, το οποίο εστάλη σε 44 Δήμους σε όλη την Ελλάδα. Μετά τη συλλογή και την ερμηνεία τους, οι απαντήσεις των Δήμων χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του Οδηγού Επανασχεδιασμού της Υπηρεσίας. Ο Οδηγός περιλαμβάνει διεθνείς βέλτιστες πρακτικές σχεδιασμού υπηρεσιών και παρέχει ιδέες και εφαρμόσιμες προτάσεις για τη βελτίωση της Υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι».

 

Date
07.07.2022

Related Grants

Προηγούμενο
Επόμενο