Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών

Υποστήριξη Προγράμματος

Αποδέκτης
Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών
http://www.conpolis.eu
Τίτλος Δωρεάς
Υποστήριξη Προγράμματος
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2022
Υποστήριξη Προγράμματος
2019
Υποστήριξη Προγράμματος
2015
Υποστήριξη Προγράμματος

Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών αποτελεί τον ενωτικό φορέα όλων των Σωματείων των εκπατρισμένων Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Σκοπός της είναι η αναζωογόνηση της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Κωνσταντινουπολιτών και η αλληλεγγύη μεταξύ των Κωνσταντινουπολιτών. 98% των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης είναι εκπατρισμένοι. Το 90% κατοικεί στην Ελλάδα και το υπόλοιπο 8% σε όλο τον κόσμο.

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος» δημιουργήθηκε το Φεβρουάριο του 2014 ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου αριθμού άπορων Κωνσταντινουπολιτών. Επίσης, λόγω της κρίσης στην Ελλάδα, το Νοέμβριο του 2012, 500 ηλικιωμένοι Κωνσταντινουπολίτες έχασαν τη σύνταξή τους. Κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας του Προγράμματος Αλληλεγγύης, η Ομοσπονδία προσέφερε αγαθά και υπηρεσίες σε 130 οικογένειες.

Υποστήριξη Προγράμματος

Η δωρεά αφορά στη συνέχιση του προγράμματος Αλληλεγγύης για την προσφορά τροφίμων, προϊόντων υγιεινής, φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού σε οικογένειες που έχουν ανάγκη. Η δωρεά του 2015 αφορούσε στην επέκταση του προγράμματος Αλληλεγγύης για να συμπεριληφθούν 50 οικογένειες, 45 στην Αθήνα και 5 στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες έχουν έναν ηλικιωμένο συγγενή που διαμένει μαζί τους.

Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών αποτελεί τον ενωτικό φορέα όλων των Σωματείων των εκπατρισμένων Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Σκοπός της είναι η αναζωογόνηση της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Κωνσταντινουπολιτών και η αλληλεγγύη μεταξύ των Κωνσταντινουπολιτών. 98% των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης είναι εκπατρισμένοι. Το 90% κατοικεί στην Ελλάδα και το υπόλοιπο 8% σε όλο τον κόσμο.

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος» δημιουργήθηκε το Φεβρουάριο του 2014 ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου αριθμού άπορων Κωνσταντινουπολιτών. Επίσης, λόγω της κρίσης στην Ελλάδα, το Νοέμβριο του 2012, 500 ηλικιωμένοι Κωνσταντινουπολίτες έχασαν τη σύνταξή τους. Κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας του Προγράμματος Αλληλεγγύης, η Ομοσπονδία προσέφερε αγαθά και υπηρεσίες σε 130 οικογένειες.

Υποστήριξη Προγράμματος

Η δωρεά αφορά στη συνέχιση του προγράμματος Αλληλεγγύης για την προσφορά τροφίμων, προϊόντων υγιεινής, φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού σε οικογένειες που έχουν ανάγκη. Η δωρεά του 2015 αφορούσε στην επέκταση του προγράμματος Αλληλεγγύης για να συμπεριληφθούν 50 οικογένειες, 45 στην Αθήνα και 5 στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες έχουν έναν ηλικιωμένο συγγενή που διαμένει μαζί τους.

Αποδέκτης
Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών
http://www.conpolis.eu
Τίτλος Δωρεάς
Υποστήριξη Προγράμματος
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2022
Υποστήριξη Προγράμματος
2019
Υποστήριξη Προγράμματος
2015
Υποστήριξη Προγράμματος

Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών αποτελεί τον ενωτικό φορέα όλων των Σωματείων των εκπατρισμένων Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Σκοπός της είναι η αναζωογόνηση της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Κωνσταντινουπολιτών και η αλληλεγγύη μεταξύ των Κωνσταντινουπολιτών. 98% των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης είναι εκπατρισμένοι. Το 90% κατοικεί στην Ελλάδα και το υπόλοιπο 8% σε όλο τον κόσμο.

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος» δημιουργήθηκε το Φεβρουάριο του 2014 ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου αριθμού άπορων Κωνσταντινουπολιτών. Επίσης, λόγω της κρίσης στην Ελλάδα, το Νοέμβριο του 2012, 500 ηλικιωμένοι Κωνσταντινουπολίτες έχασαν τη σύνταξή τους. Κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας του Προγράμματος Αλληλεγγύης, η Ομοσπονδία προσέφερε αγαθά και υπηρεσίες σε 130 οικογένειες.

Υποστήριξη Προγράμματος

Η δωρεά αφορά στη συνέχιση του προγράμματος Αλληλεγγύης για την προσφορά τροφίμων, προϊόντων υγιεινής, φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού σε οικογένειες που έχουν ανάγκη. Η δωρεά του 2015 αφορούσε στην επέκταση του προγράμματος Αλληλεγγύης για να συμπεριληφθούν 50 οικογένειες, 45 στην Αθήνα και 5 στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες έχουν έναν ηλικιωμένο συγγενή που διαμένει μαζί τους.

Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών αποτελεί τον ενωτικό φορέα όλων των Σωματείων των εκπατρισμένων Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Σκοπός της είναι η αναζωογόνηση της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Κωνσταντινουπολιτών και η αλληλεγγύη μεταξύ των Κωνσταντινουπολιτών. 98% των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης είναι εκπατρισμένοι. Το 90% κατοικεί στην Ελλάδα και το υπόλοιπο 8% σε όλο τον κόσμο.

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος» δημιουργήθηκε το Φεβρουάριο του 2014 ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου αριθμού άπορων Κωνσταντινουπολιτών. Επίσης, λόγω της κρίσης στην Ελλάδα, το Νοέμβριο του 2012, 500 ηλικιωμένοι Κωνσταντινουπολίτες έχασαν τη σύνταξή τους. Κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας του Προγράμματος Αλληλεγγύης, η Ομοσπονδία προσέφερε αγαθά και υπηρεσίες σε 130 οικογένειες.

Υποστήριξη Προγράμματος

Η δωρεά αφορά στη συνέχιση του προγράμματος Αλληλεγγύης για την προσφορά τροφίμων, προϊόντων υγιεινής, φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού σε οικογένειες που έχουν ανάγκη. Η δωρεά του 2015 αφορούσε στην επέκταση του προγράμματος Αλληλεγγύης για να συμπεριληφθούν 50 οικογένειες, 45 στην Αθήνα και 5 στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες έχουν έναν ηλικιωμένο συγγενή που διαμένει μαζί τους.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά