Κ3

Καθοδήγηση-Στήριξη για Καρκινοπαθείς Ασθενείς στο Θεαγένειο Νοσοκομείο & Στήριξη για Πυρόπληκτους Ηλικιωμένους στο Δήμο Αχαρνών-Βαρυμπόμπης

Η αποστολή του Κέντρου Καθοδήγησης Καρκινοπαθών (Κ3) είναι να προσφέρει βοήθεια σε όλους όσους πάσχουν από καρκίνο, σε όλες τις διαστάσεις της ασθένειάς τους, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους.
Αποδέκτης
Κ3
https://www.kapa3.gr
Τίτλος Δωρεάς
Καθοδήγηση-Στήριξη για Καρκινοπαθείς Ασθενείς στο Θεαγένειο Νοσοκομείο & Στήριξη για Πυρόπληκτους Ηλικιωμένους στο Δήμο Αχαρνών-Βαρυμπόμπης
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2023
Καθοδήγηση-Στήριξη για Καρκινοπαθείς Ασθενείς στο Θεαγένειο Νοσοκομείο & το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θράκης
2020
Πρόγραμμα για τη Βελτίωση της Πρόσβασης των Καρκινοπαθών σε Υπηρεσίες

Το Κέντρο ιδρύθηκε το 2020 με σκοπό τη συγκέντρωση όλων των χρήσιμων πληροφοριών σε μία ιστοσελίδα, με αναφορές σε δραστηριότητες ή νομικά μέτρα που αφορούν καρκινοπαθείς ή άτομα που έχουν περάσει καρκίνο. Η προτεραιότητα του Κ3 είναι η πρόσβαση των πολιτών σε ωφέλιμες  νομικές διατάξεις, καθώς και η αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών και υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα. Το Κ3 προσφέρει, επίσης, νομική συμβουλευτική και υποστήριξη σε καρκινοπαθείς και εργάζεται για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε όλη την Ελλάδα σχετικά με τον καρκίνο.

Καθοδήγηση-Στήριξη για Καρκινοπαθείς Ασθενείς στο Θεαγένειο Νοσοκομείο & Στήριξη για Πυρόπληκτους Ηλικιωμένους στο Δήμο Αχαρνών-Βαρυμπόμπης

 

Η δωρεά αφορά στην ίδρυση βοηθητικού γραφείου στο Θεαγένειο, ένα από τα μεγαλύτερα ογκολογικά νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας. Στο νοσοκομείο, προσωπικό και εθελοντές της Κ3 θα επεξεργάζονται τις αιτήσεις των ασθενών προς υποβολή στους αντίστοιχους δήμους. Με την ίδρυση γραφείου εντός του νοσοκομείου, στον κόμβο όπου οι ασθενείς λαμβάνουν τη διάγνωση ή/και τη θεραπεία τους, το νοσοκομείο θα μπορέσει να επεκτείνει τις υπηρεσίες υγείας που παρέχει στους ασθενείς του, προσφέροντάς τους, εκτός της καθαρά ιατρικής περίθαλψης, και κοινωνική φροντίδα. Με τον τρόπο αυτό, οι ασθενείς θα παραπέμπονται στις σχετικές υπηρεσίες ώστε να λάβουν τις παροχές που δικαιούνται.

Ο δεύτερος άξονας της δωρεάς θα επιτρέψει στην Κ3 να προσφέρει στήριξη σε ηλικιωμένους στο Δήμο Αχαρνών-Βαρυμπόμπης όσον αφορά τη διαχείριση αιτήσεων για κρατική βοήθεια για τους πυρόπληκτους. Με τη βοήθεια του Δήμου, η Κ3 θα προσφέρει κοινωνικό λειτουργό που θα εντοπίζει τους ηλικιωμένους που χρειάζονται υποστήριξη και θα τους καθοδηγεί στην επεξεργασία των αιτήσεών τους.

Το Κέντρο ιδρύθηκε το 2020 με σκοπό τη συγκέντρωση όλων των χρήσιμων πληροφοριών σε μία ιστοσελίδα, με αναφορές σε δραστηριότητες ή νομικά μέτρα που αφορούν καρκινοπαθείς ή άτομα που έχουν περάσει καρκίνο. Η προτεραιότητα του Κ3 είναι η πρόσβαση των πολιτών σε ωφέλιμες  νομικές διατάξεις, καθώς και η αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών και υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα. Το Κ3 προσφέρει, επίσης, νομική συμβουλευτική και υποστήριξη σε καρκινοπαθείς και εργάζεται για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε όλη την Ελλάδα σχετικά με τον καρκίνο.

Καθοδήγηση-Στήριξη για Καρκινοπαθείς Ασθενείς στο Θεαγένειο Νοσοκομείο & Στήριξη για Πυρόπληκτους Ηλικιωμένους στο Δήμο Αχαρνών-Βαρυμπόμπης

 

Η δωρεά αφορά στην ίδρυση βοηθητικού γραφείου στο Θεαγένειο, ένα από τα μεγαλύτερα ογκολογικά νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας. Στο νοσοκομείο, προσωπικό και εθελοντές της Κ3 θα επεξεργάζονται τις αιτήσεις των ασθενών προς υποβολή στους αντίστοιχους δήμους. Με την ίδρυση γραφείου εντός του νοσοκομείου, στον κόμβο όπου οι ασθενείς λαμβάνουν τη διάγνωση ή/και τη θεραπεία τους, το νοσοκομείο θα μπορέσει να επεκτείνει τις υπηρεσίες υγείας που παρέχει στους ασθενείς του, προσφέροντάς τους, εκτός της καθαρά ιατρικής περίθαλψης, και κοινωνική φροντίδα. Με τον τρόπο αυτό, οι ασθενείς θα παραπέμπονται στις σχετικές υπηρεσίες ώστε να λάβουν τις παροχές που δικαιούνται.

Ο δεύτερος άξονας της δωρεάς θα επιτρέψει στην Κ3 να προσφέρει στήριξη σε ηλικιωμένους στο Δήμο Αχαρνών-Βαρυμπόμπης όσον αφορά τη διαχείριση αιτήσεων για κρατική βοήθεια για τους πυρόπληκτους. Με τη βοήθεια του Δήμου, η Κ3 θα προσφέρει κοινωνικό λειτουργό που θα εντοπίζει τους ηλικιωμένους που χρειάζονται υποστήριξη και θα τους καθοδηγεί στην επεξεργασία των αιτήσεών τους.

Αποδέκτης
Κ3
https://www.kapa3.gr
Τίτλος Δωρεάς
Καθοδήγηση-Στήριξη για Καρκινοπαθείς Ασθενείς στο Θεαγένειο Νοσοκομείο & Στήριξη για Πυρόπληκτους Ηλικιωμένους στο Δήμο Αχαρνών-Βαρυμπόμπης
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2023
Καθοδήγηση-Στήριξη για Καρκινοπαθείς Ασθενείς στο Θεαγένειο Νοσοκομείο & το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θράκης
2020
Πρόγραμμα για τη Βελτίωση της Πρόσβασης των Καρκινοπαθών σε Υπηρεσίες

Το Κέντρο ιδρύθηκε το 2020 με σκοπό τη συγκέντρωση όλων των χρήσιμων πληροφοριών σε μία ιστοσελίδα, με αναφορές σε δραστηριότητες ή νομικά μέτρα που αφορούν καρκινοπαθείς ή άτομα που έχουν περάσει καρκίνο. Η προτεραιότητα του Κ3 είναι η πρόσβαση των πολιτών σε ωφέλιμες  νομικές διατάξεις, καθώς και η αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών και υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα. Το Κ3 προσφέρει, επίσης, νομική συμβουλευτική και υποστήριξη σε καρκινοπαθείς και εργάζεται για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε όλη την Ελλάδα σχετικά με τον καρκίνο.

Καθοδήγηση-Στήριξη για Καρκινοπαθείς Ασθενείς στο Θεαγένειο Νοσοκομείο & Στήριξη για Πυρόπληκτους Ηλικιωμένους στο Δήμο Αχαρνών-Βαρυμπόμπης

 

Η δωρεά αφορά στην ίδρυση βοηθητικού γραφείου στο Θεαγένειο, ένα από τα μεγαλύτερα ογκολογικά νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας. Στο νοσοκομείο, προσωπικό και εθελοντές της Κ3 θα επεξεργάζονται τις αιτήσεις των ασθενών προς υποβολή στους αντίστοιχους δήμους. Με την ίδρυση γραφείου εντός του νοσοκομείου, στον κόμβο όπου οι ασθενείς λαμβάνουν τη διάγνωση ή/και τη θεραπεία τους, το νοσοκομείο θα μπορέσει να επεκτείνει τις υπηρεσίες υγείας που παρέχει στους ασθενείς του, προσφέροντάς τους, εκτός της καθαρά ιατρικής περίθαλψης, και κοινωνική φροντίδα. Με τον τρόπο αυτό, οι ασθενείς θα παραπέμπονται στις σχετικές υπηρεσίες ώστε να λάβουν τις παροχές που δικαιούνται.

Ο δεύτερος άξονας της δωρεάς θα επιτρέψει στην Κ3 να προσφέρει στήριξη σε ηλικιωμένους στο Δήμο Αχαρνών-Βαρυμπόμπης όσον αφορά τη διαχείριση αιτήσεων για κρατική βοήθεια για τους πυρόπληκτους. Με τη βοήθεια του Δήμου, η Κ3 θα προσφέρει κοινωνικό λειτουργό που θα εντοπίζει τους ηλικιωμένους που χρειάζονται υποστήριξη και θα τους καθοδηγεί στην επεξεργασία των αιτήσεών τους.

Το Κέντρο ιδρύθηκε το 2020 με σκοπό τη συγκέντρωση όλων των χρήσιμων πληροφοριών σε μία ιστοσελίδα, με αναφορές σε δραστηριότητες ή νομικά μέτρα που αφορούν καρκινοπαθείς ή άτομα που έχουν περάσει καρκίνο. Η προτεραιότητα του Κ3 είναι η πρόσβαση των πολιτών σε ωφέλιμες  νομικές διατάξεις, καθώς και η αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών και υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα. Το Κ3 προσφέρει, επίσης, νομική συμβουλευτική και υποστήριξη σε καρκινοπαθείς και εργάζεται για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε όλη την Ελλάδα σχετικά με τον καρκίνο.

Καθοδήγηση-Στήριξη για Καρκινοπαθείς Ασθενείς στο Θεαγένειο Νοσοκομείο & Στήριξη για Πυρόπληκτους Ηλικιωμένους στο Δήμο Αχαρνών-Βαρυμπόμπης

 

Η δωρεά αφορά στην ίδρυση βοηθητικού γραφείου στο Θεαγένειο, ένα από τα μεγαλύτερα ογκολογικά νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας. Στο νοσοκομείο, προσωπικό και εθελοντές της Κ3 θα επεξεργάζονται τις αιτήσεις των ασθενών προς υποβολή στους αντίστοιχους δήμους. Με την ίδρυση γραφείου εντός του νοσοκομείου, στον κόμβο όπου οι ασθενείς λαμβάνουν τη διάγνωση ή/και τη θεραπεία τους, το νοσοκομείο θα μπορέσει να επεκτείνει τις υπηρεσίες υγείας που παρέχει στους ασθενείς του, προσφέροντάς τους, εκτός της καθαρά ιατρικής περίθαλψης, και κοινωνική φροντίδα. Με τον τρόπο αυτό, οι ασθενείς θα παραπέμπονται στις σχετικές υπηρεσίες ώστε να λάβουν τις παροχές που δικαιούνται.

Ο δεύτερος άξονας της δωρεάς θα επιτρέψει στην Κ3 να προσφέρει στήριξη σε ηλικιωμένους στο Δήμο Αχαρνών-Βαρυμπόμπης όσον αφορά τη διαχείριση αιτήσεων για κρατική βοήθεια για τους πυρόπληκτους. Με τη βοήθεια του Δήμου, η Κ3 θα προσφέρει κοινωνικό λειτουργό που θα εντοπίζει τους ηλικιωμένους που χρειάζονται υποστήριξη και θα τους καθοδηγεί στην επεξεργασία των αιτήσεών τους.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά