Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων

Πρόγραμμα Στήριξης Μοναχικών Ηλικιωμένων Ασθενών

Ο Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ιδρύθηκε το 2007 με σκοπό να προσφέρει φροντίδα σε μοναχικούς ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία της Αττικής.
Αποδέκτης
Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
https://www.diaconia.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα Στήριξης Μοναχικών Ηλικιωμένων Ασθενών
Έτος
2023
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2020
Πρόγραμμα Στήριξης Μοναχικών Ηλικιωμένων Ασθενών
2015
Λειτουργική Στήριξη

Ο Σύλλογος αναθέτει σε εθελοντές την υποστήριξη μοναχικών ασθενών σε διάφορες γραφειοκρατικές διαδικασίες, όπως η ανανέωση του βιβλιαρίου υγείας και η παραλαβή εξετάσεων, καθώς και τη συνοδεία τους σε διάφορες επισκέψεις που περιλαμβάνουν κέντρα αποκατάστασης και άλλα νοσοκομεία μετά την εξαγωγή τους. Η θεωρητική κατάρτιση των εθελοντών διαρκεί 7 εβδομάδες και στα 14 θέματα που καλύπτονται συμπεριλαμβάνονται και οι ηλικιωμένοι ασθενείς. Όλα τα μαθήματα διδάσκονται από ειδικούς σε εθελοντική βάση. Για την πρακτική τους άσκηση, οι νέοι εθελοντές συνοδεύουν έμπειρους εθελοντές σε 5 βάρδιες στήριξης.

Πρόγραμμα Στήριξης Μοναχικών Ηλικιωμένων Ασθενών

 

Η δωρεά αφορά στην υλοποίηση προγράμματος για ηλικιωμένους χαμηλού εισοδήματος για την κάλυψη βασικών αναγκών όπως τροφή, κοινωνική υποστήριξη και συντροφιά, και τη μείωση της μοναξιάς τους. Οι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους και άρτια καταρτισμένους εθελοντές, οι οποίοι θα προσφέρουν βοήθεια υπό την επίβλεψη κοινωνικών λειτουργών που θα σχεδιάζουν την κατάλληλη στήριξη για κάθε δικαιούχο. Το πρόγραμμα θα στηρίξει περίπου 70 ηλικιωμένους στα σπίτια τους. Επιπλέον, θα εκπαιδευτούν και θα προστεθούν στο πρόγραμμα 150 νέοι εθελοντές, συμβάλλοντας έτσι στη βιωσιμότητα και τη συνέχισή του.

Ο Σύλλογος αναθέτει σε εθελοντές την υποστήριξη μοναχικών ασθενών σε διάφορες γραφειοκρατικές διαδικασίες, όπως η ανανέωση του βιβλιαρίου υγείας και η παραλαβή εξετάσεων, καθώς και τη συνοδεία τους σε διάφορες επισκέψεις που περιλαμβάνουν κέντρα αποκατάστασης και άλλα νοσοκομεία μετά την εξαγωγή τους. Η θεωρητική κατάρτιση των εθελοντών διαρκεί 7 εβδομάδες και στα 14 θέματα που καλύπτονται συμπεριλαμβάνονται και οι ηλικιωμένοι ασθενείς. Όλα τα μαθήματα διδάσκονται από ειδικούς σε εθελοντική βάση. Για την πρακτική τους άσκηση, οι νέοι εθελοντές συνοδεύουν έμπειρους εθελοντές σε 5 βάρδιες στήριξης.

Πρόγραμμα Στήριξης Μοναχικών Ηλικιωμένων Ασθενών

 

Η δωρεά αφορά στην υλοποίηση προγράμματος για ηλικιωμένους χαμηλού εισοδήματος για την κάλυψη βασικών αναγκών όπως τροφή, κοινωνική υποστήριξη και συντροφιά, και τη μείωση της μοναξιάς τους. Οι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους και άρτια καταρτισμένους εθελοντές, οι οποίοι θα προσφέρουν βοήθεια υπό την επίβλεψη κοινωνικών λειτουργών που θα σχεδιάζουν την κατάλληλη στήριξη για κάθε δικαιούχο. Το πρόγραμμα θα στηρίξει περίπου 70 ηλικιωμένους στα σπίτια τους. Επιπλέον, θα εκπαιδευτούν και θα προστεθούν στο πρόγραμμα 150 νέοι εθελοντές, συμβάλλοντας έτσι στη βιωσιμότητα και τη συνέχισή του.

Αποδέκτης
Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
https://www.diaconia.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα Στήριξης Μοναχικών Ηλικιωμένων Ασθενών
Έτος
2023
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2020
Πρόγραμμα Στήριξης Μοναχικών Ηλικιωμένων Ασθενών
2015
Λειτουργική Στήριξη

Ο Σύλλογος αναθέτει σε εθελοντές την υποστήριξη μοναχικών ασθενών σε διάφορες γραφειοκρατικές διαδικασίες, όπως η ανανέωση του βιβλιαρίου υγείας και η παραλαβή εξετάσεων, καθώς και τη συνοδεία τους σε διάφορες επισκέψεις που περιλαμβάνουν κέντρα αποκατάστασης και άλλα νοσοκομεία μετά την εξαγωγή τους. Η θεωρητική κατάρτιση των εθελοντών διαρκεί 7 εβδομάδες και στα 14 θέματα που καλύπτονται συμπεριλαμβάνονται και οι ηλικιωμένοι ασθενείς. Όλα τα μαθήματα διδάσκονται από ειδικούς σε εθελοντική βάση. Για την πρακτική τους άσκηση, οι νέοι εθελοντές συνοδεύουν έμπειρους εθελοντές σε 5 βάρδιες στήριξης.

Πρόγραμμα Στήριξης Μοναχικών Ηλικιωμένων Ασθενών

 

Η δωρεά αφορά στην υλοποίηση προγράμματος για ηλικιωμένους χαμηλού εισοδήματος για την κάλυψη βασικών αναγκών όπως τροφή, κοινωνική υποστήριξη και συντροφιά, και τη μείωση της μοναξιάς τους. Οι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους και άρτια καταρτισμένους εθελοντές, οι οποίοι θα προσφέρουν βοήθεια υπό την επίβλεψη κοινωνικών λειτουργών που θα σχεδιάζουν την κατάλληλη στήριξη για κάθε δικαιούχο. Το πρόγραμμα θα στηρίξει περίπου 70 ηλικιωμένους στα σπίτια τους. Επιπλέον, θα εκπαιδευτούν και θα προστεθούν στο πρόγραμμα 150 νέοι εθελοντές, συμβάλλοντας έτσι στη βιωσιμότητα και τη συνέχισή του.

Ο Σύλλογος αναθέτει σε εθελοντές την υποστήριξη μοναχικών ασθενών σε διάφορες γραφειοκρατικές διαδικασίες, όπως η ανανέωση του βιβλιαρίου υγείας και η παραλαβή εξετάσεων, καθώς και τη συνοδεία τους σε διάφορες επισκέψεις που περιλαμβάνουν κέντρα αποκατάστασης και άλλα νοσοκομεία μετά την εξαγωγή τους. Η θεωρητική κατάρτιση των εθελοντών διαρκεί 7 εβδομάδες και στα 14 θέματα που καλύπτονται συμπεριλαμβάνονται και οι ηλικιωμένοι ασθενείς. Όλα τα μαθήματα διδάσκονται από ειδικούς σε εθελοντική βάση. Για την πρακτική τους άσκηση, οι νέοι εθελοντές συνοδεύουν έμπειρους εθελοντές σε 5 βάρδιες στήριξης.

Πρόγραμμα Στήριξης Μοναχικών Ηλικιωμένων Ασθενών

 

Η δωρεά αφορά στην υλοποίηση προγράμματος για ηλικιωμένους χαμηλού εισοδήματος για την κάλυψη βασικών αναγκών όπως τροφή, κοινωνική υποστήριξη και συντροφιά, και τη μείωση της μοναξιάς τους. Οι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους και άρτια καταρτισμένους εθελοντές, οι οποίοι θα προσφέρουν βοήθεια υπό την επίβλεψη κοινωνικών λειτουργών που θα σχεδιάζουν την κατάλληλη στήριξη για κάθε δικαιούχο. Το πρόγραμμα θα στηρίξει περίπου 70 ηλικιωμένους στα σπίτια τους. Επιπλέον, θα εκπαιδευτούν και θα προστεθούν στο πρόγραμμα 150 νέοι εθελοντές, συμβάλλοντας έτσι στη βιωσιμότητα και τη συνέχισή του.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά