Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων

Πρόγραμμα Στήριξης Μοναχικών Ηλικιωμένων Ασθενών

Ο Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ιδρύθηκε το 2007 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός.
Αποδέκτης
Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
https://www.diaconia.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα Στήριξης Μοναχικών Ηλικιωμένων Ασθενών
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2015
Λειτουργική Στήριξη

Προσφέρει καθημερινή βασική φροντίδα σε μοναχικούς ενήλικες ασθενείς και εγκαταλελειμμένα παιδιά κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους σε νοσοκομεία. Ο σύλλογος έχει εκπαιδεύσει και συντονίζει 500 εθελοντές, οι οποίοι προσφέρουν παρηγοριά και φροντίδα σε μοναχικούς ασθενείς κατά την παραμονή τους στο νοσοκομείο.

Πρόγραμμα Στήριξης Μοναχικών Ηλικιωμένων Ασθενών

 

Η δωρεά αφορά στη στήριξη 50 μοναχικών ηλικιωμένων ασθενών για 1.500 ώρες σε διάστημα 6 μηνών. Οι εν λόγω ασθενείς αντιμετωπίζουν σε πολλές περιπτώσεις σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, είναι άστεγοι, μοναχικοί και περιθωριοποιημένοι. Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας τους, παραμένουν στους θαλάμους των νοσοκομείων ώσπου να μπορέσουν να βρουν κατάλληλη στέγαση. Η εμπειρία του Συλλόγου υποδεικνύει ότι η καλή ψυχολογία επηρεάζει θετικά την εξέλιξη και την έκβαση της ασθένειάς τους: οι ασθενείς νιώθουν λιγότερο περιθωριοποιημένοι και η αυτοπεποίθησή τους αυξάνεται. Στα πλαίσια του προγράμματος, θα εκπαιδευτούν επίσης 150 εθελοντές για να αναλάβουν έναν πιο μόνιμο ρόλο στις δραστηριότητες του οργανισμού.

Προσφέρει καθημερινή βασική φροντίδα σε μοναχικούς ενήλικες ασθενείς και εγκαταλελειμμένα παιδιά κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους σε νοσοκομεία. Ο σύλλογος έχει εκπαιδεύσει και συντονίζει 500 εθελοντές, οι οποίοι προσφέρουν παρηγοριά και φροντίδα σε μοναχικούς ασθενείς κατά την παραμονή τους στο νοσοκομείο.

Πρόγραμμα Στήριξης Μοναχικών Ηλικιωμένων Ασθενών

 

Η δωρεά αφορά στη στήριξη 50 μοναχικών ηλικιωμένων ασθενών για 1.500 ώρες σε διάστημα 6 μηνών. Οι εν λόγω ασθενείς αντιμετωπίζουν σε πολλές περιπτώσεις σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, είναι άστεγοι, μοναχικοί και περιθωριοποιημένοι. Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας τους, παραμένουν στους θαλάμους των νοσοκομείων ώσπου να μπορέσουν να βρουν κατάλληλη στέγαση. Η εμπειρία του Συλλόγου υποδεικνύει ότι η καλή ψυχολογία επηρεάζει θετικά την εξέλιξη και την έκβαση της ασθένειάς τους: οι ασθενείς νιώθουν λιγότερο περιθωριοποιημένοι και η αυτοπεποίθησή τους αυξάνεται. Στα πλαίσια του προγράμματος, θα εκπαιδευτούν επίσης 150 εθελοντές για να αναλάβουν έναν πιο μόνιμο ρόλο στις δραστηριότητες του οργανισμού.

Αποδέκτης
Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
https://www.diaconia.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα Στήριξης Μοναχικών Ηλικιωμένων Ασθενών
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2015
Λειτουργική Στήριξη

Προσφέρει καθημερινή βασική φροντίδα σε μοναχικούς ενήλικες ασθενείς και εγκαταλελειμμένα παιδιά κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους σε νοσοκομεία. Ο σύλλογος έχει εκπαιδεύσει και συντονίζει 500 εθελοντές, οι οποίοι προσφέρουν παρηγοριά και φροντίδα σε μοναχικούς ασθενείς κατά την παραμονή τους στο νοσοκομείο.

Πρόγραμμα Στήριξης Μοναχικών Ηλικιωμένων Ασθενών

 

Η δωρεά αφορά στη στήριξη 50 μοναχικών ηλικιωμένων ασθενών για 1.500 ώρες σε διάστημα 6 μηνών. Οι εν λόγω ασθενείς αντιμετωπίζουν σε πολλές περιπτώσεις σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, είναι άστεγοι, μοναχικοί και περιθωριοποιημένοι. Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας τους, παραμένουν στους θαλάμους των νοσοκομείων ώσπου να μπορέσουν να βρουν κατάλληλη στέγαση. Η εμπειρία του Συλλόγου υποδεικνύει ότι η καλή ψυχολογία επηρεάζει θετικά την εξέλιξη και την έκβαση της ασθένειάς τους: οι ασθενείς νιώθουν λιγότερο περιθωριοποιημένοι και η αυτοπεποίθησή τους αυξάνεται. Στα πλαίσια του προγράμματος, θα εκπαιδευτούν επίσης 150 εθελοντές για να αναλάβουν έναν πιο μόνιμο ρόλο στις δραστηριότητες του οργανισμού.

Προσφέρει καθημερινή βασική φροντίδα σε μοναχικούς ενήλικες ασθενείς και εγκαταλελειμμένα παιδιά κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους σε νοσοκομεία. Ο σύλλογος έχει εκπαιδεύσει και συντονίζει 500 εθελοντές, οι οποίοι προσφέρουν παρηγοριά και φροντίδα σε μοναχικούς ασθενείς κατά την παραμονή τους στο νοσοκομείο.

Πρόγραμμα Στήριξης Μοναχικών Ηλικιωμένων Ασθενών

 

Η δωρεά αφορά στη στήριξη 50 μοναχικών ηλικιωμένων ασθενών για 1.500 ώρες σε διάστημα 6 μηνών. Οι εν λόγω ασθενείς αντιμετωπίζουν σε πολλές περιπτώσεις σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, είναι άστεγοι, μοναχικοί και περιθωριοποιημένοι. Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας τους, παραμένουν στους θαλάμους των νοσοκομείων ώσπου να μπορέσουν να βρουν κατάλληλη στέγαση. Η εμπειρία του Συλλόγου υποδεικνύει ότι η καλή ψυχολογία επηρεάζει θετικά την εξέλιξη και την έκβαση της ασθένειάς τους: οι ασθενείς νιώθουν λιγότερο περιθωριοποιημένοι και η αυτοπεποίθησή τους αυξάνεται. Στα πλαίσια του προγράμματος, θα εκπαιδευτούν επίσης 150 εθελοντές για να αναλάβουν έναν πιο μόνιμο ρόλο στις δραστηριότητες του οργανισμού.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά