Διαβάζω για τους άλλους

Πρόγραμμα Ανάγνωσης για Ηλικιωμένους

Η «Διαβάζω για τους άλλους» είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε το 2015 με σκοπό να καταστήσει την ανάγνωση προσβάσιμη σε όλους.
Αποδέκτης
Διαβάζω για τους άλλους
www.giatousallous.gr
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα Ανάγνωσης για Ηλικιωμένους
Έτος
2023
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2018
Πρόγραμμα Ανάγνωσης για Ηλικιωμένους

Στα τρία πρώτα χρόνια της δράσης της, η «Διαβάζω για τους άλλους» ανέπτυξε δίκτυο εθελοντών, οι οποίοι διαβάζουν σε άτομα με τύφλωση και ηλικιωμένους σε γηροκομεία και άλλα ιδρύματα για ανθρώπους με αναπηρίες, οι οποίοι δε μπορούν να διαβάζουν. Τα προγράμματά της έχουν υλοποιηθεί κυρίως στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο και τα Χανιά. Η «Διαβάζω για τους άλλους» έχει δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα εθελοντών για ΜΚΟ στην Ελλάδα, και τους προσφέρει κατάρτιση και υποστήριξη με την βοήθεια του προσωπικού της.

Πρόγραμμα Ανάγνωσης για Ηλικιωμένους

 

Η δωρεά αφορά στη διοργάνωση προγράμματος ανάγνωσης για 10 γηροκομεία στην Αθήνα, ένα στο Ηράκλειο και ένα στα Χανιά. Επιπλέον, ο οργανισμός θα προσφέρει ιδιωτικές συνεδρίες σε απομονωμένους και τυφλούς ηλικιωμένους σε χωριά της Κρήτης και της Χίου. Το πρόγραμμα στοχεύει σε απομονωμένους ηλικιωμένους, στους οποίους θα προσφέρει συντροφιά, αλλά και σε εκείνους που δε μπορούν να διαβάσουν λόγω ασθένειας ή τύφλωσης. Θα προσφέρει συνεδρίες ανάγνωσης σε περίπου 190 απομονωμένους ηλικιωμένους την εβδομάδα, και θα εκπαιδεύσει 70 νέους εθελοντές ειδικά για αυτό το σκοπό.

Στα τρία πρώτα χρόνια της δράσης της, η «Διαβάζω για τους άλλους» ανέπτυξε δίκτυο εθελοντών, οι οποίοι διαβάζουν σε άτομα με τύφλωση και ηλικιωμένους σε γηροκομεία και άλλα ιδρύματα για ανθρώπους με αναπηρίες, οι οποίοι δε μπορούν να διαβάζουν. Τα προγράμματά της έχουν υλοποιηθεί κυρίως στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο και τα Χανιά. Η «Διαβάζω για τους άλλους» έχει δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα εθελοντών για ΜΚΟ στην Ελλάδα, και τους προσφέρει κατάρτιση και υποστήριξη με την βοήθεια του προσωπικού της.

Πρόγραμμα Ανάγνωσης για Ηλικιωμένους

 

Η δωρεά αφορά στη διοργάνωση προγράμματος ανάγνωσης για 10 γηροκομεία στην Αθήνα, ένα στο Ηράκλειο και ένα στα Χανιά. Επιπλέον, ο οργανισμός θα προσφέρει ιδιωτικές συνεδρίες σε απομονωμένους και τυφλούς ηλικιωμένους σε χωριά της Κρήτης και της Χίου. Το πρόγραμμα στοχεύει σε απομονωμένους ηλικιωμένους, στους οποίους θα προσφέρει συντροφιά, αλλά και σε εκείνους που δε μπορούν να διαβάσουν λόγω ασθένειας ή τύφλωσης. Θα προσφέρει συνεδρίες ανάγνωσης σε περίπου 190 απομονωμένους ηλικιωμένους την εβδομάδα, και θα εκπαιδεύσει 70 νέους εθελοντές ειδικά για αυτό το σκοπό.

Αποδέκτης
Διαβάζω για τους άλλους
www.giatousallous.gr
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα Ανάγνωσης για Ηλικιωμένους
Έτος
2023
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2018
Πρόγραμμα Ανάγνωσης για Ηλικιωμένους

Στα τρία πρώτα χρόνια της δράσης της, η «Διαβάζω για τους άλλους» ανέπτυξε δίκτυο εθελοντών, οι οποίοι διαβάζουν σε άτομα με τύφλωση και ηλικιωμένους σε γηροκομεία και άλλα ιδρύματα για ανθρώπους με αναπηρίες, οι οποίοι δε μπορούν να διαβάζουν. Τα προγράμματά της έχουν υλοποιηθεί κυρίως στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο και τα Χανιά. Η «Διαβάζω για τους άλλους» έχει δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα εθελοντών για ΜΚΟ στην Ελλάδα, και τους προσφέρει κατάρτιση και υποστήριξη με την βοήθεια του προσωπικού της.

Πρόγραμμα Ανάγνωσης για Ηλικιωμένους

 

Η δωρεά αφορά στη διοργάνωση προγράμματος ανάγνωσης για 10 γηροκομεία στην Αθήνα, ένα στο Ηράκλειο και ένα στα Χανιά. Επιπλέον, ο οργανισμός θα προσφέρει ιδιωτικές συνεδρίες σε απομονωμένους και τυφλούς ηλικιωμένους σε χωριά της Κρήτης και της Χίου. Το πρόγραμμα στοχεύει σε απομονωμένους ηλικιωμένους, στους οποίους θα προσφέρει συντροφιά, αλλά και σε εκείνους που δε μπορούν να διαβάσουν λόγω ασθένειας ή τύφλωσης. Θα προσφέρει συνεδρίες ανάγνωσης σε περίπου 190 απομονωμένους ηλικιωμένους την εβδομάδα, και θα εκπαιδεύσει 70 νέους εθελοντές ειδικά για αυτό το σκοπό.

Στα τρία πρώτα χρόνια της δράσης της, η «Διαβάζω για τους άλλους» ανέπτυξε δίκτυο εθελοντών, οι οποίοι διαβάζουν σε άτομα με τύφλωση και ηλικιωμένους σε γηροκομεία και άλλα ιδρύματα για ανθρώπους με αναπηρίες, οι οποίοι δε μπορούν να διαβάζουν. Τα προγράμματά της έχουν υλοποιηθεί κυρίως στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο και τα Χανιά. Η «Διαβάζω για τους άλλους» έχει δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα εθελοντών για ΜΚΟ στην Ελλάδα, και τους προσφέρει κατάρτιση και υποστήριξη με την βοήθεια του προσωπικού της.

Πρόγραμμα Ανάγνωσης για Ηλικιωμένους

 

Η δωρεά αφορά στη διοργάνωση προγράμματος ανάγνωσης για 10 γηροκομεία στην Αθήνα, ένα στο Ηράκλειο και ένα στα Χανιά. Επιπλέον, ο οργανισμός θα προσφέρει ιδιωτικές συνεδρίες σε απομονωμένους και τυφλούς ηλικιωμένους σε χωριά της Κρήτης και της Χίου. Το πρόγραμμα στοχεύει σε απομονωμένους ηλικιωμένους, στους οποίους θα προσφέρει συντροφιά, αλλά και σε εκείνους που δε μπορούν να διαβάσουν λόγω ασθένειας ή τύφλωσης. Θα προσφέρει συνεδρίες ανάγνωσης σε περίπου 190 απομονωμένους ηλικιωμένους την εβδομάδα, και θα εκπαιδεύσει 70 νέους εθελοντές ειδικά για αυτό το σκοπό.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά