Δεσμός

Τροφή για τις Μέλισσες στη Βόρεια Ελλάδα

Ο Δεσμός ιδρύθηκε το 2012 με σκοπό την αξιοποίηση περισσευούμενων προϊόντων και υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών ευπαθών ομάδων και ατόμων.
Αποδέκτης
Δεσμός
http://www.desmos.org
Τίτλος Δωρεάς
Τροφή για τις Μέλισσες στη Βόρεια Ελλάδα
Έτος
2023
Τοποθεσία Δωρεάς
Έβρος
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2016
Πρόγραμμα «Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά»
2015
Πρόγραμμα “Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά”
2014
Κρεβάτια για το Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου

Ο Δεσμός επικοινωνεί με οργανισμούς σε όλη την Ελλάδα και καταγράφει τις άμεσες και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες τους. Παράλληλα, απευθύνεται σε εταιρίες με στόχο την κάλυψη των εν λόγω αναγκών. Ο Δεσμός προάγει, επίσης, την κοινωνική ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της προσφοράς και της μείωσης της σπατάλης. Απώτερος σκοπός του Δεσμού είναι η δημιουργία δικτύων αλληλεγγύης και η καλλιέργεια κοινωνικής και ανθρωπιστικής υπευθυνότητας.

Τροφή για τις Μέλισσες στη Βόρεια Ελλάδα 

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή ζάχαρης και πρωτεϊνούχας τροφής στους μελισσοκόμους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2023 στην περιοχή του Σουφλίου στον Έβρο. Στην περιοχή αυτή δεν υπάρχουν πια φυσικοί πόροι για να τραφούν οι μέλισσες. Η τροφή θα εξασφαλίσει την επιβίωσή τους καθώς και την συνέχιση της δραστηριότητας των μελισσοκόμων. Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι βασίζονται στις μέλισσες για ένα σημαντικό ποσοστό του εισοδήματός τους. Περίπου 70 μελισσοκόμοι θα λάβουν τροφή για περισσότερα από 4.000 μελίσσια. Οι μέλισσες είναι επίσης οι βασικοί παράγοντες της επικονίασης και θα βοηθήσουν στη στήριξη της τοπικής αγροτικής ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, καθώς και στην άνθιση των δέντρων και των φυτών, συμβάλλοντας έτσι στην αναδάσωση της περιοχής.

Ο Δεσμός επικοινωνεί με οργανισμούς σε όλη την Ελλάδα και καταγράφει τις άμεσες και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες τους. Παράλληλα, απευθύνεται σε εταιρίες με στόχο την κάλυψη των εν λόγω αναγκών. Ο Δεσμός προάγει, επίσης, την κοινωνική ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της προσφοράς και της μείωσης της σπατάλης. Απώτερος σκοπός του Δεσμού είναι η δημιουργία δικτύων αλληλεγγύης και η καλλιέργεια κοινωνικής και ανθρωπιστικής υπευθυνότητας.

Τροφή για τις Μέλισσες στη Βόρεια Ελλάδα 

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή ζάχαρης και πρωτεϊνούχας τροφής στους μελισσοκόμους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2023 στην περιοχή του Σουφλίου στον Έβρο. Στην περιοχή αυτή δεν υπάρχουν πια φυσικοί πόροι για να τραφούν οι μέλισσες. Η τροφή θα εξασφαλίσει την επιβίωσή τους καθώς και την συνέχιση της δραστηριότητας των μελισσοκόμων. Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι βασίζονται στις μέλισσες για ένα σημαντικό ποσοστό του εισοδήματός τους. Περίπου 70 μελισσοκόμοι θα λάβουν τροφή για περισσότερα από 4.000 μελίσσια. Οι μέλισσες είναι επίσης οι βασικοί παράγοντες της επικονίασης και θα βοηθήσουν στη στήριξη της τοπικής αγροτικής ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, καθώς και στην άνθιση των δέντρων και των φυτών, συμβάλλοντας έτσι στην αναδάσωση της περιοχής.

Αποδέκτης
Δεσμός
http://www.desmos.org
Τίτλος Δωρεάς
Τροφή για τις Μέλισσες στη Βόρεια Ελλάδα
Έτος
2023
Τοποθεσία Δωρεάς
Έβρος
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2016
Πρόγραμμα «Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά»
2015
Πρόγραμμα “Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά”
2014
Κρεβάτια για το Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου

Ο Δεσμός επικοινωνεί με οργανισμούς σε όλη την Ελλάδα και καταγράφει τις άμεσες και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες τους. Παράλληλα, απευθύνεται σε εταιρίες με στόχο την κάλυψη των εν λόγω αναγκών. Ο Δεσμός προάγει, επίσης, την κοινωνική ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της προσφοράς και της μείωσης της σπατάλης. Απώτερος σκοπός του Δεσμού είναι η δημιουργία δικτύων αλληλεγγύης και η καλλιέργεια κοινωνικής και ανθρωπιστικής υπευθυνότητας.

Τροφή για τις Μέλισσες στη Βόρεια Ελλάδα 

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή ζάχαρης και πρωτεϊνούχας τροφής στους μελισσοκόμους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2023 στην περιοχή του Σουφλίου στον Έβρο. Στην περιοχή αυτή δεν υπάρχουν πια φυσικοί πόροι για να τραφούν οι μέλισσες. Η τροφή θα εξασφαλίσει την επιβίωσή τους καθώς και την συνέχιση της δραστηριότητας των μελισσοκόμων. Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι βασίζονται στις μέλισσες για ένα σημαντικό ποσοστό του εισοδήματός τους. Περίπου 70 μελισσοκόμοι θα λάβουν τροφή για περισσότερα από 4.000 μελίσσια. Οι μέλισσες είναι επίσης οι βασικοί παράγοντες της επικονίασης και θα βοηθήσουν στη στήριξη της τοπικής αγροτικής ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, καθώς και στην άνθιση των δέντρων και των φυτών, συμβάλλοντας έτσι στην αναδάσωση της περιοχής.

Ο Δεσμός επικοινωνεί με οργανισμούς σε όλη την Ελλάδα και καταγράφει τις άμεσες και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες τους. Παράλληλα, απευθύνεται σε εταιρίες με στόχο την κάλυψη των εν λόγω αναγκών. Ο Δεσμός προάγει, επίσης, την κοινωνική ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της προσφοράς και της μείωσης της σπατάλης. Απώτερος σκοπός του Δεσμού είναι η δημιουργία δικτύων αλληλεγγύης και η καλλιέργεια κοινωνικής και ανθρωπιστικής υπευθυνότητας.

Τροφή για τις Μέλισσες στη Βόρεια Ελλάδα 

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή ζάχαρης και πρωτεϊνούχας τροφής στους μελισσοκόμους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2023 στην περιοχή του Σουφλίου στον Έβρο. Στην περιοχή αυτή δεν υπάρχουν πια φυσικοί πόροι για να τραφούν οι μέλισσες. Η τροφή θα εξασφαλίσει την επιβίωσή τους καθώς και την συνέχιση της δραστηριότητας των μελισσοκόμων. Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι βασίζονται στις μέλισσες για ένα σημαντικό ποσοστό του εισοδήματός τους. Περίπου 70 μελισσοκόμοι θα λάβουν τροφή για περισσότερα από 4.000 μελίσσια. Οι μέλισσες είναι επίσης οι βασικοί παράγοντες της επικονίασης και θα βοηθήσουν στη στήριξη της τοπικής αγροτικής ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, καθώς και στην άνθιση των δέντρων και των φυτών, συμβάλλοντας έτσι στην αναδάσωση της περιοχής.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά