Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων

Λειτουργική Στήριξη

Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
Αποδέκτης
Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
https://www.diaconia.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Λειτουργική Στήριξη
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2020
Πρόγραμμα Στήριξης Μοναχικών Ηλικιωμένων Ασθενών

Ο Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ιδρύθηκε το 2007 με σκοπό την παροχή φροντίδας από εθελοντές σε άπορους μοναχικούς ασθενείς δημόσιων νοσοκομείων της Αττικής. Το 2013, 400 εθελοντές προσέφεραν 30.000 ώρες ατομικής διακονίας σε 150 μοναχικούς ασθενείς, πολλοί εκ των οποίων ηλικιωμένοι, στα δημόσια νοσοκομεία της Αττικής. Εκτός από την παροχή φροντίδας, οι εθελοντές του Συλλόγου προσφέρουν επίσης στους μοναχικούς ασθενείς συνοδεία από το νοσοκομείο στο σπίτι ή προς κάποιον άλλο προορισμό καθώς και εξυπηρέτηση για γραφειοκρατικά θέματα όπως ανανέωση βιβλιαρίου και παραλαβή εξετάσεων. Η θεωρητική εκπαίδευση των εθελοντών διαρκεί 7 εβδομάδες και καλύπτει 14 θεματικές ενότητες, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η φροντίδα ηλικιωμένων ασθενών. Όλα τα μαθήματα διδάσκονται από ειδικούς σε εθελοντική βάση. Για την πρακτική τους εκπαίδευση, οι νέοι εθελοντές παρακολουθούν 5 βάρδιες ατομικής φροντίδας που υλοποιούνται από έμπειρους εθελοντές.

Λειτουργική Στήριξη

Η δωρεά αφορά στην παροχή υποστήριξης για τους εθελοντές, το συντονισμό της διαδικασίας απασχόλησης των εθελοντών και τη σύνδεση με τα δημόσια νοσοκομεία της Αττικής. Η δωρεά θα επιτρέψει, επίσης, στο Σύλλογο να επεκτείνει τα υπάρχοντα προγράμματά του και να δημιουργήσει νέα προγράμματα με στόχο τη στήριξη μοναχικών ασθενών.

Ο Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ιδρύθηκε το 2007 με σκοπό την παροχή φροντίδας από εθελοντές σε άπορους μοναχικούς ασθενείς δημόσιων νοσοκομείων της Αττικής. Το 2013, 400 εθελοντές προσέφεραν 30.000 ώρες ατομικής διακονίας σε 150 μοναχικούς ασθενείς, πολλοί εκ των οποίων ηλικιωμένοι, στα δημόσια νοσοκομεία της Αττικής. Εκτός από την παροχή φροντίδας, οι εθελοντές του Συλλόγου προσφέρουν επίσης στους μοναχικούς ασθενείς συνοδεία από το νοσοκομείο στο σπίτι ή προς κάποιον άλλο προορισμό καθώς και εξυπηρέτηση για γραφειοκρατικά θέματα όπως ανανέωση βιβλιαρίου και παραλαβή εξετάσεων. Η θεωρητική εκπαίδευση των εθελοντών διαρκεί 7 εβδομάδες και καλύπτει 14 θεματικές ενότητες, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η φροντίδα ηλικιωμένων ασθενών. Όλα τα μαθήματα διδάσκονται από ειδικούς σε εθελοντική βάση. Για την πρακτική τους εκπαίδευση, οι νέοι εθελοντές παρακολουθούν 5 βάρδιες ατομικής φροντίδας που υλοποιούνται από έμπειρους εθελοντές.

Λειτουργική Στήριξη

Η δωρεά αφορά στην παροχή υποστήριξης για τους εθελοντές, το συντονισμό της διαδικασίας απασχόλησης των εθελοντών και τη σύνδεση με τα δημόσια νοσοκομεία της Αττικής. Η δωρεά θα επιτρέψει, επίσης, στο Σύλλογο να επεκτείνει τα υπάρχοντα προγράμματά του και να δημιουργήσει νέα προγράμματα με στόχο τη στήριξη μοναχικών ασθενών.

Αποδέκτης
Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
https://www.diaconia.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Λειτουργική Στήριξη
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2020
Πρόγραμμα Στήριξης Μοναχικών Ηλικιωμένων Ασθενών

Ο Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ιδρύθηκε το 2007 με σκοπό την παροχή φροντίδας από εθελοντές σε άπορους μοναχικούς ασθενείς δημόσιων νοσοκομείων της Αττικής. Το 2013, 400 εθελοντές προσέφεραν 30.000 ώρες ατομικής διακονίας σε 150 μοναχικούς ασθενείς, πολλοί εκ των οποίων ηλικιωμένοι, στα δημόσια νοσοκομεία της Αττικής. Εκτός από την παροχή φροντίδας, οι εθελοντές του Συλλόγου προσφέρουν επίσης στους μοναχικούς ασθενείς συνοδεία από το νοσοκομείο στο σπίτι ή προς κάποιον άλλο προορισμό καθώς και εξυπηρέτηση για γραφειοκρατικά θέματα όπως ανανέωση βιβλιαρίου και παραλαβή εξετάσεων. Η θεωρητική εκπαίδευση των εθελοντών διαρκεί 7 εβδομάδες και καλύπτει 14 θεματικές ενότητες, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η φροντίδα ηλικιωμένων ασθενών. Όλα τα μαθήματα διδάσκονται από ειδικούς σε εθελοντική βάση. Για την πρακτική τους εκπαίδευση, οι νέοι εθελοντές παρακολουθούν 5 βάρδιες ατομικής φροντίδας που υλοποιούνται από έμπειρους εθελοντές.

Λειτουργική Στήριξη

Η δωρεά αφορά στην παροχή υποστήριξης για τους εθελοντές, το συντονισμό της διαδικασίας απασχόλησης των εθελοντών και τη σύνδεση με τα δημόσια νοσοκομεία της Αττικής. Η δωρεά θα επιτρέψει, επίσης, στο Σύλλογο να επεκτείνει τα υπάρχοντα προγράμματά του και να δημιουργήσει νέα προγράμματα με στόχο τη στήριξη μοναχικών ασθενών.

Ο Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ιδρύθηκε το 2007 με σκοπό την παροχή φροντίδας από εθελοντές σε άπορους μοναχικούς ασθενείς δημόσιων νοσοκομείων της Αττικής. Το 2013, 400 εθελοντές προσέφεραν 30.000 ώρες ατομικής διακονίας σε 150 μοναχικούς ασθενείς, πολλοί εκ των οποίων ηλικιωμένοι, στα δημόσια νοσοκομεία της Αττικής. Εκτός από την παροχή φροντίδας, οι εθελοντές του Συλλόγου προσφέρουν επίσης στους μοναχικούς ασθενείς συνοδεία από το νοσοκομείο στο σπίτι ή προς κάποιον άλλο προορισμό καθώς και εξυπηρέτηση για γραφειοκρατικά θέματα όπως ανανέωση βιβλιαρίου και παραλαβή εξετάσεων. Η θεωρητική εκπαίδευση των εθελοντών διαρκεί 7 εβδομάδες και καλύπτει 14 θεματικές ενότητες, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η φροντίδα ηλικιωμένων ασθενών. Όλα τα μαθήματα διδάσκονται από ειδικούς σε εθελοντική βάση. Για την πρακτική τους εκπαίδευση, οι νέοι εθελοντές παρακολουθούν 5 βάρδιες ατομικής φροντίδας που υλοποιούνται από έμπειρους εθελοντές.

Λειτουργική Στήριξη

Η δωρεά αφορά στην παροχή υποστήριξης για τους εθελοντές, το συντονισμό της διαδικασίας απασχόλησης των εθελοντών και τη σύνδεση με τα δημόσια νοσοκομεία της Αττικής. Η δωρεά θα επιτρέψει, επίσης, στο Σύλλογο να επεκτείνει τα υπάρχοντα προγράμματά του και να δημιουργήσει νέα προγράμματα με στόχο τη στήριξη μοναχικών ασθενών.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά