Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής Μαργαρίτα

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής Μαργαρίτα ιδρύθηκε το 1979 με πρωτοβουλία μιας μητέρας παιδιού με σύνδρομο Down.
Αποδέκτης
Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής Μαργαρίτα
http://www.eeamargarita.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Υποστήριξης
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Επικράτεια
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2018
Βέλτιστες Πρακτικές για Ηλικιωμένους με Νοητική Αναπηρία

Το Μαργαρίτα είναι ένα Κέντρο Ημέρας και Επαγγελματικής Κατάρτισης για άτομα με ήπιες και μέτριες μαθησιακές δυσκολίες. Σήμερα στο κέντρο φοιτούν 100 άτομα, και οι απόφοιτοί του εργάζονται σε διάφορους ρόλους. Τα δίδακτρα είναι δωρεάν και οι σπουδαστές εισάγονται στο Κέντρο κατόπιν αξιολόγησης από ομάδα ειδικών.

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Υποστήριξης

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος συμβουλευτικής υποστήριξης για οικογένειες που έχουν παιδί με νοητική αναπηρία, οι οποίες επισκέπτονται το Κέντρο Μαργαρίτα ή κατοικούν στην τοπική κοινότητα. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε ηλικιωμένους γονείς με ενήλικα παιδιά. Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι η πληροφόρηση και η ευαισθητοποίηση σχετικά με: Α) θέματα υγείας που αφορούν τις οικογένειες και τα παιδιά τους, όπως την εκδήλωση άνοιας, διαταραχές του θυροειδούς, και άλλα. Τα άτομα με σύνδρομο Down έχουν συμπτώματα που εκδηλώνονται νωρίτερα, όπως άνοια. Β) νομικά ζητήματα που ενδεχομένως αφορούν τα παιδιά τους μετά το θάνατό τους, και ειδικότερα θέματα κληρονομιάς. Γ) υποβοηθούμενη διαβίωση, η οποία αποτελεί ρεαλιστική πιθανότητα για τα παιδιά όταν οι γονείς τους δεν είναι πλέον σε θέση να τα υποστηρίξουν. Ο τελικός σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των γονιών και των παιδιών και να τους προετοιμάσει συναισθηματικά και ψυχολογικά για τον αποχωρισμό που θα πρέπει, εν τέλει, να αντιμετωπίσουν. Η διαχείριση του πένθους αποτελεί, επίσης, σημαντικό στοιχείο του προγράμματος. Ο αριθμός των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα αναμένεται να είναι περίπου 400 άτομα.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος “Σημεία Στήριξης”

Το Μαργαρίτα είναι ένα Κέντρο Ημέρας και Επαγγελματικής Κατάρτισης για άτομα με ήπιες και μέτριες μαθησιακές δυσκολίες. Σήμερα στο κέντρο φοιτούν 100 άτομα, και οι απόφοιτοί του εργάζονται σε διάφορους ρόλους. Τα δίδακτρα είναι δωρεάν και οι σπουδαστές εισάγονται στο Κέντρο κατόπιν αξιολόγησης από ομάδα ειδικών.

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Υποστήριξης

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος συμβουλευτικής υποστήριξης για οικογένειες που έχουν παιδί με νοητική αναπηρία, οι οποίες επισκέπτονται το Κέντρο Μαργαρίτα ή κατοικούν στην τοπική κοινότητα. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε ηλικιωμένους γονείς με ενήλικα παιδιά. Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι η πληροφόρηση και η ευαισθητοποίηση σχετικά με: Α) θέματα υγείας που αφορούν τις οικογένειες και τα παιδιά τους, όπως την εκδήλωση άνοιας, διαταραχές του θυροειδούς, και άλλα. Τα άτομα με σύνδρομο Down έχουν συμπτώματα που εκδηλώνονται νωρίτερα, όπως άνοια. Β) νομικά ζητήματα που ενδεχομένως αφορούν τα παιδιά τους μετά το θάνατό τους, και ειδικότερα θέματα κληρονομιάς. Γ) υποβοηθούμενη διαβίωση, η οποία αποτελεί ρεαλιστική πιθανότητα για τα παιδιά όταν οι γονείς τους δεν είναι πλέον σε θέση να τα υποστηρίξουν. Ο τελικός σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των γονιών και των παιδιών και να τους προετοιμάσει συναισθηματικά και ψυχολογικά για τον αποχωρισμό που θα πρέπει, εν τέλει, να αντιμετωπίσουν. Η διαχείριση του πένθους αποτελεί, επίσης, σημαντικό στοιχείο του προγράμματος. Ο αριθμός των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα αναμένεται να είναι περίπου 400 άτομα.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος “Σημεία Στήριξης”

Αποδέκτης
Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής Μαργαρίτα
http://www.eeamargarita.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Υποστήριξης
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Επικράτεια
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2018
Βέλτιστες Πρακτικές για Ηλικιωμένους με Νοητική Αναπηρία

Το Μαργαρίτα είναι ένα Κέντρο Ημέρας και Επαγγελματικής Κατάρτισης για άτομα με ήπιες και μέτριες μαθησιακές δυσκολίες. Σήμερα στο κέντρο φοιτούν 100 άτομα, και οι απόφοιτοί του εργάζονται σε διάφορους ρόλους. Τα δίδακτρα είναι δωρεάν και οι σπουδαστές εισάγονται στο Κέντρο κατόπιν αξιολόγησης από ομάδα ειδικών.

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Υποστήριξης

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος συμβουλευτικής υποστήριξης για οικογένειες που έχουν παιδί με νοητική αναπηρία, οι οποίες επισκέπτονται το Κέντρο Μαργαρίτα ή κατοικούν στην τοπική κοινότητα. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε ηλικιωμένους γονείς με ενήλικα παιδιά. Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι η πληροφόρηση και η ευαισθητοποίηση σχετικά με: Α) θέματα υγείας που αφορούν τις οικογένειες και τα παιδιά τους, όπως την εκδήλωση άνοιας, διαταραχές του θυροειδούς, και άλλα. Τα άτομα με σύνδρομο Down έχουν συμπτώματα που εκδηλώνονται νωρίτερα, όπως άνοια. Β) νομικά ζητήματα που ενδεχομένως αφορούν τα παιδιά τους μετά το θάνατό τους, και ειδικότερα θέματα κληρονομιάς. Γ) υποβοηθούμενη διαβίωση, η οποία αποτελεί ρεαλιστική πιθανότητα για τα παιδιά όταν οι γονείς τους δεν είναι πλέον σε θέση να τα υποστηρίξουν. Ο τελικός σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των γονιών και των παιδιών και να τους προετοιμάσει συναισθηματικά και ψυχολογικά για τον αποχωρισμό που θα πρέπει, εν τέλει, να αντιμετωπίσουν. Η διαχείριση του πένθους αποτελεί, επίσης, σημαντικό στοιχείο του προγράμματος. Ο αριθμός των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα αναμένεται να είναι περίπου 400 άτομα.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος “Σημεία Στήριξης”

Το Μαργαρίτα είναι ένα Κέντρο Ημέρας και Επαγγελματικής Κατάρτισης για άτομα με ήπιες και μέτριες μαθησιακές δυσκολίες. Σήμερα στο κέντρο φοιτούν 100 άτομα, και οι απόφοιτοί του εργάζονται σε διάφορους ρόλους. Τα δίδακτρα είναι δωρεάν και οι σπουδαστές εισάγονται στο Κέντρο κατόπιν αξιολόγησης από ομάδα ειδικών.

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Υποστήριξης

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος συμβουλευτικής υποστήριξης για οικογένειες που έχουν παιδί με νοητική αναπηρία, οι οποίες επισκέπτονται το Κέντρο Μαργαρίτα ή κατοικούν στην τοπική κοινότητα. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε ηλικιωμένους γονείς με ενήλικα παιδιά. Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι η πληροφόρηση και η ευαισθητοποίηση σχετικά με: Α) θέματα υγείας που αφορούν τις οικογένειες και τα παιδιά τους, όπως την εκδήλωση άνοιας, διαταραχές του θυροειδούς, και άλλα. Τα άτομα με σύνδρομο Down έχουν συμπτώματα που εκδηλώνονται νωρίτερα, όπως άνοια. Β) νομικά ζητήματα που ενδεχομένως αφορούν τα παιδιά τους μετά το θάνατό τους, και ειδικότερα θέματα κληρονομιάς. Γ) υποβοηθούμενη διαβίωση, η οποία αποτελεί ρεαλιστική πιθανότητα για τα παιδιά όταν οι γονείς τους δεν είναι πλέον σε θέση να τα υποστηρίξουν. Ο τελικός σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των γονιών και των παιδιών και να τους προετοιμάσει συναισθηματικά και ψυχολογικά για τον αποχωρισμό που θα πρέπει, εν τέλει, να αντιμετωπίσουν. Η διαχείριση του πένθους αποτελεί, επίσης, σημαντικό στοιχείο του προγράμματος. Ο αριθμός των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα αναμένεται να είναι περίπου 400 άτομα.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος “Σημεία Στήριξης”

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά