Σκακιστικός Όμιλος Χαλανδρίου

Διαγενεακό Πρόγραμμα Σκακιού

Ο Σκακιστικός Όμιλος Χαλανδρίου ιδρύθηκε το 1982 και είναι μέλος της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας από την ίδρυσή του.
Αποδέκτης
Σκακιστικός Όμιλος Χαλανδρίου
http://halandrichess.gr
Τίτλος Δωρεάς
Διαγενεακό Πρόγραμμα Σκακιού
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Ο Όμιλος έχει περισσότερα από 100 ενεργά μέλη και οι ομάδες του συναγωγίζονται σε εθνικό επίπεδο. Σκοπός του Ομίλου είναι η διάδοση του σκακιού στο Χαλάνδρι και τις γύρω περιοχές. Ειδικότερα, προάγει το σκάκι σε σχολεία, καθώς το παιχνίδι αυτό καλλιεργεί τη φαντασία, την αναλυτική σκέψη, την υπομονή και τη διαχείριση χρόνου ενώ, παράλληλα, ενσταλλάζει αξίες όπως ο σεβασμός προς τον αντίπαλο και το ομαδικό πνεύμα. Επιπλέον, ο Όμιλος διοργανώνει τουρνουά σκακιού που απευθύνονται σε άτομα όλων των ηλικιών και επιπέδων, καθώς και διάφορες εκδηλώσεις για την προαγωγή του σκακιού. Τέλος. διοργανώνει συχνά ομιλίες και συζητήσεις σχετικά με το σκάκι και άλλα συναφή εκπαιδευτικά θέματα.

Διαγενεακό Πρόγραμμα Σκακιού

 

Η δωρεά αφορά σε διαγενεακό πρόγραμμα σκακιού για παιδιά και ηλικιωμένους. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω παιχνιδιών σκακιού ανάμεσα σε παιδιά και ηλικιωμένους. Έχει αποδειχθεί ιατρικά ότι το σκάκι έχει πολύ θετικά αποτελέσματα στην καταπολέμηση της νόσου Alzheimer και συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της καθημερινότητας των ηλικιωμένων. Για τους νέους, τα οφέλη του περιλαμβάνουν την ανάπτυξη μιας αίσθησης κοινότητας και “ιδιοκτησίας”, καθώς και του σεβασμού που αναπτύσσουν σταδιακά προς τους ηλικιωμένους. Επιπλέον, θα βελτιωθεί η ψυχολογική και ψυχική κατάσταση των ηλικιωμένων, ενώ θα χτιστούν και γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο γενεές. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στα τρία Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου Χαλανδρίου, και θα ζητηθεί από έμπειρους ηλικιωμένους παίκτες να αναλάβουν ένα πιο ενεργό, ηγετικό ρόλο στη διεξαγωγή του προγράμματος. Το πρόγραμμα είναι καινοτόμο, καθώς χρησιμοποιεί το σκάκι ως όχημα κοινωνικής σύνδεσης ανάμεσα σε παιδιά και ηλικιωμένους, και είναι η πρώτη φορά που υλοποιείται τέτοιου είδους πρόγραμμα στην Ελλάδα.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος “Σημεία Στήριξης”

Ο Όμιλος έχει περισσότερα από 100 ενεργά μέλη και οι ομάδες του συναγωγίζονται σε εθνικό επίπεδο. Σκοπός του Ομίλου είναι η διάδοση του σκακιού στο Χαλάνδρι και τις γύρω περιοχές. Ειδικότερα, προάγει το σκάκι σε σχολεία, καθώς το παιχνίδι αυτό καλλιεργεί τη φαντασία, την αναλυτική σκέψη, την υπομονή και τη διαχείριση χρόνου ενώ, παράλληλα, ενσταλλάζει αξίες όπως ο σεβασμός προς τον αντίπαλο και το ομαδικό πνεύμα. Επιπλέον, ο Όμιλος διοργανώνει τουρνουά σκακιού που απευθύνονται σε άτομα όλων των ηλικιών και επιπέδων, καθώς και διάφορες εκδηλώσεις για την προαγωγή του σκακιού. Τέλος. διοργανώνει συχνά ομιλίες και συζητήσεις σχετικά με το σκάκι και άλλα συναφή εκπαιδευτικά θέματα.

Διαγενεακό Πρόγραμμα Σκακιού

 

Η δωρεά αφορά σε διαγενεακό πρόγραμμα σκακιού για παιδιά και ηλικιωμένους. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω παιχνιδιών σκακιού ανάμεσα σε παιδιά και ηλικιωμένους. Έχει αποδειχθεί ιατρικά ότι το σκάκι έχει πολύ θετικά αποτελέσματα στην καταπολέμηση της νόσου Alzheimer και συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της καθημερινότητας των ηλικιωμένων. Για τους νέους, τα οφέλη του περιλαμβάνουν την ανάπτυξη μιας αίσθησης κοινότητας και “ιδιοκτησίας”, καθώς και του σεβασμού που αναπτύσσουν σταδιακά προς τους ηλικιωμένους. Επιπλέον, θα βελτιωθεί η ψυχολογική και ψυχική κατάσταση των ηλικιωμένων, ενώ θα χτιστούν και γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο γενεές. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στα τρία Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου Χαλανδρίου, και θα ζητηθεί από έμπειρους ηλικιωμένους παίκτες να αναλάβουν ένα πιο ενεργό, ηγετικό ρόλο στη διεξαγωγή του προγράμματος. Το πρόγραμμα είναι καινοτόμο, καθώς χρησιμοποιεί το σκάκι ως όχημα κοινωνικής σύνδεσης ανάμεσα σε παιδιά και ηλικιωμένους, και είναι η πρώτη φορά που υλοποιείται τέτοιου είδους πρόγραμμα στην Ελλάδα.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος “Σημεία Στήριξης”

Αποδέκτης
Σκακιστικός Όμιλος Χαλανδρίου
http://halandrichess.gr
Τίτλος Δωρεάς
Διαγενεακό Πρόγραμμα Σκακιού
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Ο Όμιλος έχει περισσότερα από 100 ενεργά μέλη και οι ομάδες του συναγωγίζονται σε εθνικό επίπεδο. Σκοπός του Ομίλου είναι η διάδοση του σκακιού στο Χαλάνδρι και τις γύρω περιοχές. Ειδικότερα, προάγει το σκάκι σε σχολεία, καθώς το παιχνίδι αυτό καλλιεργεί τη φαντασία, την αναλυτική σκέψη, την υπομονή και τη διαχείριση χρόνου ενώ, παράλληλα, ενσταλλάζει αξίες όπως ο σεβασμός προς τον αντίπαλο και το ομαδικό πνεύμα. Επιπλέον, ο Όμιλος διοργανώνει τουρνουά σκακιού που απευθύνονται σε άτομα όλων των ηλικιών και επιπέδων, καθώς και διάφορες εκδηλώσεις για την προαγωγή του σκακιού. Τέλος. διοργανώνει συχνά ομιλίες και συζητήσεις σχετικά με το σκάκι και άλλα συναφή εκπαιδευτικά θέματα.

Διαγενεακό Πρόγραμμα Σκακιού

 

Η δωρεά αφορά σε διαγενεακό πρόγραμμα σκακιού για παιδιά και ηλικιωμένους. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω παιχνιδιών σκακιού ανάμεσα σε παιδιά και ηλικιωμένους. Έχει αποδειχθεί ιατρικά ότι το σκάκι έχει πολύ θετικά αποτελέσματα στην καταπολέμηση της νόσου Alzheimer και συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της καθημερινότητας των ηλικιωμένων. Για τους νέους, τα οφέλη του περιλαμβάνουν την ανάπτυξη μιας αίσθησης κοινότητας και “ιδιοκτησίας”, καθώς και του σεβασμού που αναπτύσσουν σταδιακά προς τους ηλικιωμένους. Επιπλέον, θα βελτιωθεί η ψυχολογική και ψυχική κατάσταση των ηλικιωμένων, ενώ θα χτιστούν και γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο γενεές. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στα τρία Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου Χαλανδρίου, και θα ζητηθεί από έμπειρους ηλικιωμένους παίκτες να αναλάβουν ένα πιο ενεργό, ηγετικό ρόλο στη διεξαγωγή του προγράμματος. Το πρόγραμμα είναι καινοτόμο, καθώς χρησιμοποιεί το σκάκι ως όχημα κοινωνικής σύνδεσης ανάμεσα σε παιδιά και ηλικιωμένους, και είναι η πρώτη φορά που υλοποιείται τέτοιου είδους πρόγραμμα στην Ελλάδα.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος “Σημεία Στήριξης”

Ο Όμιλος έχει περισσότερα από 100 ενεργά μέλη και οι ομάδες του συναγωγίζονται σε εθνικό επίπεδο. Σκοπός του Ομίλου είναι η διάδοση του σκακιού στο Χαλάνδρι και τις γύρω περιοχές. Ειδικότερα, προάγει το σκάκι σε σχολεία, καθώς το παιχνίδι αυτό καλλιεργεί τη φαντασία, την αναλυτική σκέψη, την υπομονή και τη διαχείριση χρόνου ενώ, παράλληλα, ενσταλλάζει αξίες όπως ο σεβασμός προς τον αντίπαλο και το ομαδικό πνεύμα. Επιπλέον, ο Όμιλος διοργανώνει τουρνουά σκακιού που απευθύνονται σε άτομα όλων των ηλικιών και επιπέδων, καθώς και διάφορες εκδηλώσεις για την προαγωγή του σκακιού. Τέλος. διοργανώνει συχνά ομιλίες και συζητήσεις σχετικά με το σκάκι και άλλα συναφή εκπαιδευτικά θέματα.

Διαγενεακό Πρόγραμμα Σκακιού

 

Η δωρεά αφορά σε διαγενεακό πρόγραμμα σκακιού για παιδιά και ηλικιωμένους. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω παιχνιδιών σκακιού ανάμεσα σε παιδιά και ηλικιωμένους. Έχει αποδειχθεί ιατρικά ότι το σκάκι έχει πολύ θετικά αποτελέσματα στην καταπολέμηση της νόσου Alzheimer και συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της καθημερινότητας των ηλικιωμένων. Για τους νέους, τα οφέλη του περιλαμβάνουν την ανάπτυξη μιας αίσθησης κοινότητας και “ιδιοκτησίας”, καθώς και του σεβασμού που αναπτύσσουν σταδιακά προς τους ηλικιωμένους. Επιπλέον, θα βελτιωθεί η ψυχολογική και ψυχική κατάσταση των ηλικιωμένων, ενώ θα χτιστούν και γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο γενεές. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στα τρία Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου Χαλανδρίου, και θα ζητηθεί από έμπειρους ηλικιωμένους παίκτες να αναλάβουν ένα πιο ενεργό, ηγετικό ρόλο στη διεξαγωγή του προγράμματος. Το πρόγραμμα είναι καινοτόμο, καθώς χρησιμοποιεί το σκάκι ως όχημα κοινωνικής σύνδεσης ανάμεσα σε παιδιά και ηλικιωμένους, και είναι η πρώτη φορά που υλοποιείται τέτοιου είδους πρόγραμμα στην Ελλάδα.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος “Σημεία Στήριξης”

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά