Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Διοργάνωση Σεμιναρίου «Εργαλεία Αποτελεσματικής Διαχείρισης και Βιωσιμότητας για Δομές Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων»

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αποτελεί το νεότερο ακαδημαϊκό ίδρυμα της χώρας. Δραστηριοποιείται σε 5 διαφορετικές πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έχει αναπτύξει μια σαφή ερευνητική ταυτότητα και έχει ηγηθεί ή συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών έργων, πολλά εκ των οποίων ξεχωρίζουν για τις πρακτικές τους εφαρμογές.
Αποδέκτης
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
https://pedis.uop.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Διοργάνωση Σεμιναρίου «Εργαλεία Αποτελεσματικής Διαχείρισης και Βιωσιμότητας για Δομές Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων»
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Επικράτεια
Τομέας Προγράμματος
Παιδεία
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2015
Διοργάνωση Σεμιναρίου «Εργαλεία Αποτελεσματικής Διαχείρισης και Βιωσιμότητας για Δομές Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων»

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων έχει την έδρα του στην Κόρινθο, και αποτελεί ένα ιδιαίτερα δυναμικό πανεπιστημιακό τμήμα το οποίο προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Το Τμήμα συνδυάζει την ακαδημαϊκή έρευνα με έργα που προσφέρουν απτά αποτελέσματα στην ευρύτερη κοινωνία. Το προσωπικό του Τμήματος παρουσιάζει μια πολύπλευρη ερευνητική δραστηριότητα η οποία συνδυάζεται με σημαντική εμπειρία διαχείρισης έργων. Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων έχει υλοποιήσει μια σειρά από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, ένα εκ των οποίων, το πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, αφορά στην αξιολόγηση των ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Παράλληλα, το Τμήμα έχει αναλάβει την υλοποίηση μιας σειράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων με τίτλο «Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων» για στελέχη ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε όλη την Ελλάδα, με περισσότερους από 180 επωφελούμενους οργανισμούς έως σήμερα.

Διοργάνωση Σεμιναρίου «Εργαλεία Αποτελεσματικής Διαχείρισης και Βιωσιμότητας για Δομές Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων»

 

Η δωρεά αφορά στη διοργάνωση ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου διάρκειας δύο τριημέρων στο οποίο θα συμμετάσχουν 41 στελέχη μη κερδοσκοπικών δομών μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων απ’ όλη την Ελλάδα. Το σεμινάριο εστιάζει τόσο σε ζητήματα καθημερινής διαχείρισης και λειτουργίας όσο και σε θέματα γεροντολογίας. Στο σεμινάριο συμμετέχουν οι υπεύθυνοι διοίκησης και οι προϊσταμένες νοσηλεύτριες 19 δομών που προσφέρουν μακροχρόνια φροντίδα σε περίπου 1.000 ηλικιωμένους.

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων έχει την έδρα του στην Κόρινθο, και αποτελεί ένα ιδιαίτερα δυναμικό πανεπιστημιακό τμήμα το οποίο προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Το Τμήμα συνδυάζει την ακαδημαϊκή έρευνα με έργα που προσφέρουν απτά αποτελέσματα στην ευρύτερη κοινωνία. Το προσωπικό του Τμήματος παρουσιάζει μια πολύπλευρη ερευνητική δραστηριότητα η οποία συνδυάζεται με σημαντική εμπειρία διαχείρισης έργων. Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων έχει υλοποιήσει μια σειρά από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, ένα εκ των οποίων, το πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, αφορά στην αξιολόγηση των ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Παράλληλα, το Τμήμα έχει αναλάβει την υλοποίηση μιας σειράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων με τίτλο «Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων» για στελέχη ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε όλη την Ελλάδα, με περισσότερους από 180 επωφελούμενους οργανισμούς έως σήμερα.

Διοργάνωση Σεμιναρίου «Εργαλεία Αποτελεσματικής Διαχείρισης και Βιωσιμότητας για Δομές Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων»

 

Η δωρεά αφορά στη διοργάνωση ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου διάρκειας δύο τριημέρων στο οποίο θα συμμετάσχουν 41 στελέχη μη κερδοσκοπικών δομών μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων απ’ όλη την Ελλάδα. Το σεμινάριο εστιάζει τόσο σε ζητήματα καθημερινής διαχείρισης και λειτουργίας όσο και σε θέματα γεροντολογίας. Στο σεμινάριο συμμετέχουν οι υπεύθυνοι διοίκησης και οι προϊσταμένες νοσηλεύτριες 19 δομών που προσφέρουν μακροχρόνια φροντίδα σε περίπου 1.000 ηλικιωμένους.

Αποδέκτης
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
https://pedis.uop.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Διοργάνωση Σεμιναρίου «Εργαλεία Αποτελεσματικής Διαχείρισης και Βιωσιμότητας για Δομές Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων»
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Επικράτεια
Τομέας Προγράμματος
Παιδεία
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2015
Διοργάνωση Σεμιναρίου «Εργαλεία Αποτελεσματικής Διαχείρισης και Βιωσιμότητας για Δομές Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων»

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων έχει την έδρα του στην Κόρινθο, και αποτελεί ένα ιδιαίτερα δυναμικό πανεπιστημιακό τμήμα το οποίο προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Το Τμήμα συνδυάζει την ακαδημαϊκή έρευνα με έργα που προσφέρουν απτά αποτελέσματα στην ευρύτερη κοινωνία. Το προσωπικό του Τμήματος παρουσιάζει μια πολύπλευρη ερευνητική δραστηριότητα η οποία συνδυάζεται με σημαντική εμπειρία διαχείρισης έργων. Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων έχει υλοποιήσει μια σειρά από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, ένα εκ των οποίων, το πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, αφορά στην αξιολόγηση των ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Παράλληλα, το Τμήμα έχει αναλάβει την υλοποίηση μιας σειράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων με τίτλο «Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων» για στελέχη ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε όλη την Ελλάδα, με περισσότερους από 180 επωφελούμενους οργανισμούς έως σήμερα.

Διοργάνωση Σεμιναρίου «Εργαλεία Αποτελεσματικής Διαχείρισης και Βιωσιμότητας για Δομές Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων»

 

Η δωρεά αφορά στη διοργάνωση ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου διάρκειας δύο τριημέρων στο οποίο θα συμμετάσχουν 41 στελέχη μη κερδοσκοπικών δομών μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων απ’ όλη την Ελλάδα. Το σεμινάριο εστιάζει τόσο σε ζητήματα καθημερινής διαχείρισης και λειτουργίας όσο και σε θέματα γεροντολογίας. Στο σεμινάριο συμμετέχουν οι υπεύθυνοι διοίκησης και οι προϊσταμένες νοσηλεύτριες 19 δομών που προσφέρουν μακροχρόνια φροντίδα σε περίπου 1.000 ηλικιωμένους.

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων έχει την έδρα του στην Κόρινθο, και αποτελεί ένα ιδιαίτερα δυναμικό πανεπιστημιακό τμήμα το οποίο προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Το Τμήμα συνδυάζει την ακαδημαϊκή έρευνα με έργα που προσφέρουν απτά αποτελέσματα στην ευρύτερη κοινωνία. Το προσωπικό του Τμήματος παρουσιάζει μια πολύπλευρη ερευνητική δραστηριότητα η οποία συνδυάζεται με σημαντική εμπειρία διαχείρισης έργων. Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων έχει υλοποιήσει μια σειρά από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, ένα εκ των οποίων, το πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, αφορά στην αξιολόγηση των ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Παράλληλα, το Τμήμα έχει αναλάβει την υλοποίηση μιας σειράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων με τίτλο «Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων» για στελέχη ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε όλη την Ελλάδα, με περισσότερους από 180 επωφελούμενους οργανισμούς έως σήμερα.

Διοργάνωση Σεμιναρίου «Εργαλεία Αποτελεσματικής Διαχείρισης και Βιωσιμότητας για Δομές Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων»

 

Η δωρεά αφορά στη διοργάνωση ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου διάρκειας δύο τριημέρων στο οποίο θα συμμετάσχουν 41 στελέχη μη κερδοσκοπικών δομών μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων απ’ όλη την Ελλάδα. Το σεμινάριο εστιάζει τόσο σε ζητήματα καθημερινής διαχείρισης και λειτουργίας όσο και σε θέματα γεροντολογίας. Στο σεμινάριο συμμετέχουν οι υπεύθυνοι διοίκησης και οι προϊσταμένες νοσηλεύτριες 19 δομών που προσφέρουν μακροχρόνια φροντίδα σε περίπου 1.000 ηλικιωμένους.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά