Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ»

Χρηματοδότηση Προγράμματος

Η Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό τη δωρεάν προσφορά ιατρικής βοήθειας σε άτομα ή πληθυσμούς που έχουν ανάγκη σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, χωρίς καμία φυλετική, πολιτική, θρησκευτική ή άλλου είδους διάκριση.
Αποδέκτης
Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ»
https://www.missionanthropos.com/
Τίτλος Δωρεάς
Χρηματοδότηση Προγράμματος
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Υγεία
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2023
Πρόγραμμα «Βελτιώνουμε τη Ζωή των Ηλικιωμένων ΙΙ»
2021
«Βελτιώνουμε τη Ζωή των Ηλικιωμένων»
2017
Ιατρικό Πρόγραμμα

Η λειτουργία της βασίζεται στο εθελοντικό έργο ιατρών, νοσηλευτών και άλλου προσωπικού. Στα χρόνια από την ίδρυσή της, η Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» έχει υλοποιήσει ποικίλα προγράμματα στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Έχει οργανώσει τρεις ιατρικές – ανθρωπιστικές αποστολές στην Αιθιοπία. Στην Ελλάδα το Πρόγραμμα «Εμβολιά-ζουμε: παιδιά ανασφάλιστα, όχι απροστάτευτα» ξεκίνησε το 2012, με στόχο τον εμβολιασμό παιδιών, ηλικίας 2 μηνών έως 18 ετών που κατοικούν στην Ελλάδα και μεγαλώνουν σε οικογένειες χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Από τον Ιούλιο του 2012 μέχρι και τον Αύγουστο του 2015 χορηγήθηκαν 11.219 εμβόλια σε 3.588 παιδιά. Για την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος, η Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» συνεργάζεται με 48 εθελοντές παιδίατρους, 8 εθελοντές νοσηλευτές και 14 εθελοντές γενικών καθηκόντων. Σε ανταπόκριση των διαφόρων αιτημάτων ιατροφαρμακευτικής φροντίδας που λαμβάνει, η Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» δημιούργησε από το Φεβρουάριο του 2013 το Πρόγραμμα «Στηρί-ζουμε: Ιατροφαρμακευτική φροντίδα για όλους». Aιτήματα που έχουν καλυφθεί από την έναρξη του προγράμματος περιλαμβάνουν ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις, φάρμακα, προμήθειες ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών και γεννήσεις. Από την έναρξη του προγράμματος μέχρι και τον Αύγουστο 2015, συνολικά καλύφθηκαν 248 ιατροφαρμακευτικά αιτήματα.

Χρηματοδότηση Προγράμματος

 

Η δωρεά αφορά στην επέκταση του Προγράμματος «Στηρί-ζουμε: Ιατροφαρμακευτική φροντίδα για όλους» προκειμένου να συμπεριληφθούν οι ηλικιωμένοι. Τα αιτήματα που θα καλυφθούν ανήκουν σε τρεις κατηγορίες ιατροφαρμακευτικής φροντίδας: φάρμακα, παροχή ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ιατρικής φροντίδας και εξετάσεων, καθώς και ιατροφαρμακευτικός εξοπλισμός και προμήθειες.

Η λειτουργία της βασίζεται στο εθελοντικό έργο ιατρών, νοσηλευτών και άλλου προσωπικού. Στα χρόνια από την ίδρυσή της, η Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» έχει υλοποιήσει ποικίλα προγράμματα στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Έχει οργανώσει τρεις ιατρικές – ανθρωπιστικές αποστολές στην Αιθιοπία. Στην Ελλάδα το Πρόγραμμα «Εμβολιά-ζουμε: παιδιά ανασφάλιστα, όχι απροστάτευτα» ξεκίνησε το 2012, με στόχο τον εμβολιασμό παιδιών, ηλικίας 2 μηνών έως 18 ετών που κατοικούν στην Ελλάδα και μεγαλώνουν σε οικογένειες χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Από τον Ιούλιο του 2012 μέχρι και τον Αύγουστο του 2015 χορηγήθηκαν 11.219 εμβόλια σε 3.588 παιδιά. Για την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος, η Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» συνεργάζεται με 48 εθελοντές παιδίατρους, 8 εθελοντές νοσηλευτές και 14 εθελοντές γενικών καθηκόντων. Σε ανταπόκριση των διαφόρων αιτημάτων ιατροφαρμακευτικής φροντίδας που λαμβάνει, η Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» δημιούργησε από το Φεβρουάριο του 2013 το Πρόγραμμα «Στηρί-ζουμε: Ιατροφαρμακευτική φροντίδα για όλους». Aιτήματα που έχουν καλυφθεί από την έναρξη του προγράμματος περιλαμβάνουν ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις, φάρμακα, προμήθειες ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών και γεννήσεις. Από την έναρξη του προγράμματος μέχρι και τον Αύγουστο 2015, συνολικά καλύφθηκαν 248 ιατροφαρμακευτικά αιτήματα.

Χρηματοδότηση Προγράμματος

 

Η δωρεά αφορά στην επέκταση του Προγράμματος «Στηρί-ζουμε: Ιατροφαρμακευτική φροντίδα για όλους» προκειμένου να συμπεριληφθούν οι ηλικιωμένοι. Τα αιτήματα που θα καλυφθούν ανήκουν σε τρεις κατηγορίες ιατροφαρμακευτικής φροντίδας: φάρμακα, παροχή ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ιατρικής φροντίδας και εξετάσεων, καθώς και ιατροφαρμακευτικός εξοπλισμός και προμήθειες.

Αποδέκτης
Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ»
https://www.missionanthropos.com/
Τίτλος Δωρεάς
Χρηματοδότηση Προγράμματος
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Υγεία
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2023
Πρόγραμμα «Βελτιώνουμε τη Ζωή των Ηλικιωμένων ΙΙ»
2021
«Βελτιώνουμε τη Ζωή των Ηλικιωμένων»
2017
Ιατρικό Πρόγραμμα

Η λειτουργία της βασίζεται στο εθελοντικό έργο ιατρών, νοσηλευτών και άλλου προσωπικού. Στα χρόνια από την ίδρυσή της, η Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» έχει υλοποιήσει ποικίλα προγράμματα στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Έχει οργανώσει τρεις ιατρικές – ανθρωπιστικές αποστολές στην Αιθιοπία. Στην Ελλάδα το Πρόγραμμα «Εμβολιά-ζουμε: παιδιά ανασφάλιστα, όχι απροστάτευτα» ξεκίνησε το 2012, με στόχο τον εμβολιασμό παιδιών, ηλικίας 2 μηνών έως 18 ετών που κατοικούν στην Ελλάδα και μεγαλώνουν σε οικογένειες χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Από τον Ιούλιο του 2012 μέχρι και τον Αύγουστο του 2015 χορηγήθηκαν 11.219 εμβόλια σε 3.588 παιδιά. Για την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος, η Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» συνεργάζεται με 48 εθελοντές παιδίατρους, 8 εθελοντές νοσηλευτές και 14 εθελοντές γενικών καθηκόντων. Σε ανταπόκριση των διαφόρων αιτημάτων ιατροφαρμακευτικής φροντίδας που λαμβάνει, η Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» δημιούργησε από το Φεβρουάριο του 2013 το Πρόγραμμα «Στηρί-ζουμε: Ιατροφαρμακευτική φροντίδα για όλους». Aιτήματα που έχουν καλυφθεί από την έναρξη του προγράμματος περιλαμβάνουν ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις, φάρμακα, προμήθειες ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών και γεννήσεις. Από την έναρξη του προγράμματος μέχρι και τον Αύγουστο 2015, συνολικά καλύφθηκαν 248 ιατροφαρμακευτικά αιτήματα.

Χρηματοδότηση Προγράμματος

 

Η δωρεά αφορά στην επέκταση του Προγράμματος «Στηρί-ζουμε: Ιατροφαρμακευτική φροντίδα για όλους» προκειμένου να συμπεριληφθούν οι ηλικιωμένοι. Τα αιτήματα που θα καλυφθούν ανήκουν σε τρεις κατηγορίες ιατροφαρμακευτικής φροντίδας: φάρμακα, παροχή ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ιατρικής φροντίδας και εξετάσεων, καθώς και ιατροφαρμακευτικός εξοπλισμός και προμήθειες.

Η λειτουργία της βασίζεται στο εθελοντικό έργο ιατρών, νοσηλευτών και άλλου προσωπικού. Στα χρόνια από την ίδρυσή της, η Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» έχει υλοποιήσει ποικίλα προγράμματα στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Έχει οργανώσει τρεις ιατρικές – ανθρωπιστικές αποστολές στην Αιθιοπία. Στην Ελλάδα το Πρόγραμμα «Εμβολιά-ζουμε: παιδιά ανασφάλιστα, όχι απροστάτευτα» ξεκίνησε το 2012, με στόχο τον εμβολιασμό παιδιών, ηλικίας 2 μηνών έως 18 ετών που κατοικούν στην Ελλάδα και μεγαλώνουν σε οικογένειες χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Από τον Ιούλιο του 2012 μέχρι και τον Αύγουστο του 2015 χορηγήθηκαν 11.219 εμβόλια σε 3.588 παιδιά. Για την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος, η Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» συνεργάζεται με 48 εθελοντές παιδίατρους, 8 εθελοντές νοσηλευτές και 14 εθελοντές γενικών καθηκόντων. Σε ανταπόκριση των διαφόρων αιτημάτων ιατροφαρμακευτικής φροντίδας που λαμβάνει, η Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» δημιούργησε από το Φεβρουάριο του 2013 το Πρόγραμμα «Στηρί-ζουμε: Ιατροφαρμακευτική φροντίδα για όλους». Aιτήματα που έχουν καλυφθεί από την έναρξη του προγράμματος περιλαμβάνουν ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις, φάρμακα, προμήθειες ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών και γεννήσεις. Από την έναρξη του προγράμματος μέχρι και τον Αύγουστο 2015, συνολικά καλύφθηκαν 248 ιατροφαρμακευτικά αιτήματα.

Χρηματοδότηση Προγράμματος

 

Η δωρεά αφορά στην επέκταση του Προγράμματος «Στηρί-ζουμε: Ιατροφαρμακευτική φροντίδα για όλους» προκειμένου να συμπεριληφθούν οι ηλικιωμένοι. Τα αιτήματα που θα καλυφθούν ανήκουν σε τρεις κατηγορίες ιατροφαρμακευτικής φροντίδας: φάρμακα, παροχή ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ιατρικής φροντίδας και εξετάσεων, καθώς και ιατροφαρμακευτικός εξοπλισμός και προμήθειες.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά