Φάρος Τυφλών της Ελλάδας

Πρόγραμμα για την Υγιή & Ενεργό Γήρανση των Τυφλών

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδας ιδρύθηκε το 1946 με σκοπό τη στήριξη των ατόμων με προβλήματα όρασης καθώς και την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την τυφλότητα.
Αποδέκτης
Φάρος Τυφλών της Ελλάδας
http://www.fte.org.gr/index.php/en/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα για την Υγιή & Ενεργό Γήρανση των Τυφλών
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2021
Πρόγραμμα για την υγιή γήρανση και την ψυχολογική υγεία των ατόμων με τύφλωση
2016
Εργασίες Ανακαίνισης και Παραγωγή Ομιλούντων Βιβλίων
2014
Εξοπλισμός & Υλικά

Προσφέρει συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη με στόχο τη συμβολή στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των τυφλών. Ο Φάρος περιλαμβάνει μονάδες παραγωγής που προσφέρουν εργασία σε άτομα με προβλήματα όρασης, όπου παράγονται μεταλλικά προϊόντα, προϊόντα καθαριότητας και λευκά είδη. Ορισμένοι από τους επιμέρους στόχους του είναι η ανεξαρτητοποίηση των ατόμων με προβλήματα όρασης, η μείωση των καθημερινών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Ο Φάρος προσφέρει επίσης πλήθος υπηρεσιών και προγραμμάτων που περιλαμβάνουν: α) Κοινωνική Υπηρεσία, β) Μουσείο Αφής, γ) Δανειστική Βιβλιοθήκη Βιβλίων Braille, δ) Κέντρο Εκμάθησης της γραφής Braille, ε) Στούντιο Ηχογράφησης και Δανειστική Βιβλιοθήκη Ομιλούντων Βιβλίων, στ) Γυμναστήριο, ζ) Εργαστήριο Εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η) Εργαστήρια Κεραμικής, Γλυπτικής, Κομποδετικής και Πλεκτού, και πολλές ακόμα. Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδας προσφέρει υπηρεσίες σε 2.500 άτομα με προβλήματα όρασης ετησίως, 50% των οποίων είναι ηλικιωμένοι.

Πρόγραμμα για την Υγιή & Ενεργό Γήρανση των Τυφλών

 

Η δωρεά αφορά στην ανάπτυξη προγράμματος για την προαγωγή της υγιούς και ενεργού γήρανσης των ατόμων με τύφλωση, με έμφαση σε εκείνους που έχουν χάσει πρόσφατα την όρασή τους. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τρεις άξονες: επισκέψεις στο σπίτι από βοηθούς υγείας για την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών, υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, με τη μορφή ατομικών, οικογενειακών και ομαδικών συνεδριών συμβουλευτικής, καθώς και εργαστηρίων για διάφορα θέματα που σχετίζονται με την προαγωγή της υγείας, και μεταφορά και συνοδεία ατόμων με τύφλωση σε υπηρεσίες υγείας, δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Επιπλέον, ο Φάρος Τυφλών υλοποιεί πρόγραμμα ιατρικών εξετάσεων, σε συνεργασία με το Δημόσιο Κέντρο Υγείας Καλλιθέας, από το 2015, προσφέροντας στους τυφλούς δωρεάν αιματολογικές, καρδιολογικές και ακτινολογικές εξετάσεις, μία φορά την εβδομάδα. Σε συνεργασία με κοινωνικό λειτουργό, θα εντάσσονται στο πρόγραμμα άτομα με πρόσφατη απώλεια όρασης που χρειάζεται να υποβληθούν σε εξετάσεις. Οι άμεσοι δικαιούχοι θα είναι τουλάχιστον 100 κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα με πρόσφατη απώλεια όρασης που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, 85% των οποίων είναι ηλικιωμένοι.

Προσφέρει συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη με στόχο τη συμβολή στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των τυφλών. Ο Φάρος περιλαμβάνει μονάδες παραγωγής που προσφέρουν εργασία σε άτομα με προβλήματα όρασης, όπου παράγονται μεταλλικά προϊόντα, προϊόντα καθαριότητας και λευκά είδη. Ορισμένοι από τους επιμέρους στόχους του είναι η ανεξαρτητοποίηση των ατόμων με προβλήματα όρασης, η μείωση των καθημερινών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Ο Φάρος προσφέρει επίσης πλήθος υπηρεσιών και προγραμμάτων που περιλαμβάνουν: α) Κοινωνική Υπηρεσία, β) Μουσείο Αφής, γ) Δανειστική Βιβλιοθήκη Βιβλίων Braille, δ) Κέντρο Εκμάθησης της γραφής Braille, ε) Στούντιο Ηχογράφησης και Δανειστική Βιβλιοθήκη Ομιλούντων Βιβλίων, στ) Γυμναστήριο, ζ) Εργαστήριο Εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η) Εργαστήρια Κεραμικής, Γλυπτικής, Κομποδετικής και Πλεκτού, και πολλές ακόμα. Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδας προσφέρει υπηρεσίες σε 2.500 άτομα με προβλήματα όρασης ετησίως, 50% των οποίων είναι ηλικιωμένοι.

Πρόγραμμα για την Υγιή & Ενεργό Γήρανση των Τυφλών

 

Η δωρεά αφορά στην ανάπτυξη προγράμματος για την προαγωγή της υγιούς και ενεργού γήρανσης των ατόμων με τύφλωση, με έμφαση σε εκείνους που έχουν χάσει πρόσφατα την όρασή τους. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τρεις άξονες: επισκέψεις στο σπίτι από βοηθούς υγείας για την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών, υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, με τη μορφή ατομικών, οικογενειακών και ομαδικών συνεδριών συμβουλευτικής, καθώς και εργαστηρίων για διάφορα θέματα που σχετίζονται με την προαγωγή της υγείας, και μεταφορά και συνοδεία ατόμων με τύφλωση σε υπηρεσίες υγείας, δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Επιπλέον, ο Φάρος Τυφλών υλοποιεί πρόγραμμα ιατρικών εξετάσεων, σε συνεργασία με το Δημόσιο Κέντρο Υγείας Καλλιθέας, από το 2015, προσφέροντας στους τυφλούς δωρεάν αιματολογικές, καρδιολογικές και ακτινολογικές εξετάσεις, μία φορά την εβδομάδα. Σε συνεργασία με κοινωνικό λειτουργό, θα εντάσσονται στο πρόγραμμα άτομα με πρόσφατη απώλεια όρασης που χρειάζεται να υποβληθούν σε εξετάσεις. Οι άμεσοι δικαιούχοι θα είναι τουλάχιστον 100 κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα με πρόσφατη απώλεια όρασης που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, 85% των οποίων είναι ηλικιωμένοι.

Αποδέκτης
Φάρος Τυφλών της Ελλάδας
http://www.fte.org.gr/index.php/en/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα για την Υγιή & Ενεργό Γήρανση των Τυφλών
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2021
Πρόγραμμα για την υγιή γήρανση και την ψυχολογική υγεία των ατόμων με τύφλωση
2016
Εργασίες Ανακαίνισης και Παραγωγή Ομιλούντων Βιβλίων
2014
Εξοπλισμός & Υλικά

Προσφέρει συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη με στόχο τη συμβολή στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των τυφλών. Ο Φάρος περιλαμβάνει μονάδες παραγωγής που προσφέρουν εργασία σε άτομα με προβλήματα όρασης, όπου παράγονται μεταλλικά προϊόντα, προϊόντα καθαριότητας και λευκά είδη. Ορισμένοι από τους επιμέρους στόχους του είναι η ανεξαρτητοποίηση των ατόμων με προβλήματα όρασης, η μείωση των καθημερινών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Ο Φάρος προσφέρει επίσης πλήθος υπηρεσιών και προγραμμάτων που περιλαμβάνουν: α) Κοινωνική Υπηρεσία, β) Μουσείο Αφής, γ) Δανειστική Βιβλιοθήκη Βιβλίων Braille, δ) Κέντρο Εκμάθησης της γραφής Braille, ε) Στούντιο Ηχογράφησης και Δανειστική Βιβλιοθήκη Ομιλούντων Βιβλίων, στ) Γυμναστήριο, ζ) Εργαστήριο Εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η) Εργαστήρια Κεραμικής, Γλυπτικής, Κομποδετικής και Πλεκτού, και πολλές ακόμα. Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδας προσφέρει υπηρεσίες σε 2.500 άτομα με προβλήματα όρασης ετησίως, 50% των οποίων είναι ηλικιωμένοι.

Πρόγραμμα για την Υγιή & Ενεργό Γήρανση των Τυφλών

 

Η δωρεά αφορά στην ανάπτυξη προγράμματος για την προαγωγή της υγιούς και ενεργού γήρανσης των ατόμων με τύφλωση, με έμφαση σε εκείνους που έχουν χάσει πρόσφατα την όρασή τους. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τρεις άξονες: επισκέψεις στο σπίτι από βοηθούς υγείας για την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών, υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, με τη μορφή ατομικών, οικογενειακών και ομαδικών συνεδριών συμβουλευτικής, καθώς και εργαστηρίων για διάφορα θέματα που σχετίζονται με την προαγωγή της υγείας, και μεταφορά και συνοδεία ατόμων με τύφλωση σε υπηρεσίες υγείας, δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Επιπλέον, ο Φάρος Τυφλών υλοποιεί πρόγραμμα ιατρικών εξετάσεων, σε συνεργασία με το Δημόσιο Κέντρο Υγείας Καλλιθέας, από το 2015, προσφέροντας στους τυφλούς δωρεάν αιματολογικές, καρδιολογικές και ακτινολογικές εξετάσεις, μία φορά την εβδομάδα. Σε συνεργασία με κοινωνικό λειτουργό, θα εντάσσονται στο πρόγραμμα άτομα με πρόσφατη απώλεια όρασης που χρειάζεται να υποβληθούν σε εξετάσεις. Οι άμεσοι δικαιούχοι θα είναι τουλάχιστον 100 κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα με πρόσφατη απώλεια όρασης που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, 85% των οποίων είναι ηλικιωμένοι.

Προσφέρει συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη με στόχο τη συμβολή στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των τυφλών. Ο Φάρος περιλαμβάνει μονάδες παραγωγής που προσφέρουν εργασία σε άτομα με προβλήματα όρασης, όπου παράγονται μεταλλικά προϊόντα, προϊόντα καθαριότητας και λευκά είδη. Ορισμένοι από τους επιμέρους στόχους του είναι η ανεξαρτητοποίηση των ατόμων με προβλήματα όρασης, η μείωση των καθημερινών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Ο Φάρος προσφέρει επίσης πλήθος υπηρεσιών και προγραμμάτων που περιλαμβάνουν: α) Κοινωνική Υπηρεσία, β) Μουσείο Αφής, γ) Δανειστική Βιβλιοθήκη Βιβλίων Braille, δ) Κέντρο Εκμάθησης της γραφής Braille, ε) Στούντιο Ηχογράφησης και Δανειστική Βιβλιοθήκη Ομιλούντων Βιβλίων, στ) Γυμναστήριο, ζ) Εργαστήριο Εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η) Εργαστήρια Κεραμικής, Γλυπτικής, Κομποδετικής και Πλεκτού, και πολλές ακόμα. Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδας προσφέρει υπηρεσίες σε 2.500 άτομα με προβλήματα όρασης ετησίως, 50% των οποίων είναι ηλικιωμένοι.

Πρόγραμμα για την Υγιή & Ενεργό Γήρανση των Τυφλών

 

Η δωρεά αφορά στην ανάπτυξη προγράμματος για την προαγωγή της υγιούς και ενεργού γήρανσης των ατόμων με τύφλωση, με έμφαση σε εκείνους που έχουν χάσει πρόσφατα την όρασή τους. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τρεις άξονες: επισκέψεις στο σπίτι από βοηθούς υγείας για την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών, υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, με τη μορφή ατομικών, οικογενειακών και ομαδικών συνεδριών συμβουλευτικής, καθώς και εργαστηρίων για διάφορα θέματα που σχετίζονται με την προαγωγή της υγείας, και μεταφορά και συνοδεία ατόμων με τύφλωση σε υπηρεσίες υγείας, δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Επιπλέον, ο Φάρος Τυφλών υλοποιεί πρόγραμμα ιατρικών εξετάσεων, σε συνεργασία με το Δημόσιο Κέντρο Υγείας Καλλιθέας, από το 2015, προσφέροντας στους τυφλούς δωρεάν αιματολογικές, καρδιολογικές και ακτινολογικές εξετάσεις, μία φορά την εβδομάδα. Σε συνεργασία με κοινωνικό λειτουργό, θα εντάσσονται στο πρόγραμμα άτομα με πρόσφατη απώλεια όρασης που χρειάζεται να υποβληθούν σε εξετάσεις. Οι άμεσοι δικαιούχοι θα είναι τουλάχιστον 100 κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα με πρόσφατη απώλεια όρασης που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, 85% των οποίων είναι ηλικιωμένοι.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά