Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής Μαργαρίτα

Βέλτιστες Πρακτικές για Ηλικιωμένους με Νοητική Αναπηρία

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής Μαργαρίτα ιδρύθηκε το 1979 με πρωτοβουλία μίας μητέρας παιδιού με σύνδρομο Down.
Αποδέκτης
Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής Μαργαρίτα
http://www.eeamargarita.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Βέλτιστες Πρακτικές για Ηλικιωμένους με Νοητική Αναπηρία
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Επικράτεια
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2016
Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Το Μαργαρίτα είναι Κέντρο Ημέρας και Επαγγελματικής Κατάρτισης για άτομα με ελαφριά και μέτρια νοητική υστέρηση. Σήμερα εκπαιδεύσει 100 άτομα και οι απόφοιτοί του εργάζονται σε διάφορους ρόλους. Η εκπαίδευση είναι δωρεάν και οι σπουδαστές γίνονται δεκτοί από το Κέντρο κατόπιν αξιολόγησης από ομάδα ειδικών.

 

Βέλτιστες Πρακτικές για Ηλικιωμένους με Νοητική Αναπηρία

 

Η δωρεά αφορά στην καταγραφή των οργανισμών και των βέλτιστων πρακτικών για ηλικιωμένους με νοητική αναπηρία, σε συνεργασία με την Ένωση Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων. Σκοπός είναι η πληροφόρηση, η καταγραφή και η διάδοση βέλτιστων πρακτικών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής ατόμων τρίτης ηλικίας με νοητική υστέρηση, διευκολύνοντας την αυτόνομη διαβίωση και τη συμμετοχή τους στην κοινωνία. Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, καθώς και σε συνέδριο, το οποίο θα είναι ανοιχτό στο ευρύ κοινό.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος «Σημεία Στήριξης»

Το Μαργαρίτα είναι Κέντρο Ημέρας και Επαγγελματικής Κατάρτισης για άτομα με ελαφριά και μέτρια νοητική υστέρηση. Σήμερα εκπαιδεύσει 100 άτομα και οι απόφοιτοί του εργάζονται σε διάφορους ρόλους. Η εκπαίδευση είναι δωρεάν και οι σπουδαστές γίνονται δεκτοί από το Κέντρο κατόπιν αξιολόγησης από ομάδα ειδικών.

 

Βέλτιστες Πρακτικές για Ηλικιωμένους με Νοητική Αναπηρία

 

Η δωρεά αφορά στην καταγραφή των οργανισμών και των βέλτιστων πρακτικών για ηλικιωμένους με νοητική αναπηρία, σε συνεργασία με την Ένωση Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων. Σκοπός είναι η πληροφόρηση, η καταγραφή και η διάδοση βέλτιστων πρακτικών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής ατόμων τρίτης ηλικίας με νοητική υστέρηση, διευκολύνοντας την αυτόνομη διαβίωση και τη συμμετοχή τους στην κοινωνία. Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, καθώς και σε συνέδριο, το οποίο θα είναι ανοιχτό στο ευρύ κοινό.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος «Σημεία Στήριξης»

Αποδέκτης
Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής Μαργαρίτα
http://www.eeamargarita.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Βέλτιστες Πρακτικές για Ηλικιωμένους με Νοητική Αναπηρία
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Επικράτεια
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2016
Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Το Μαργαρίτα είναι Κέντρο Ημέρας και Επαγγελματικής Κατάρτισης για άτομα με ελαφριά και μέτρια νοητική υστέρηση. Σήμερα εκπαιδεύσει 100 άτομα και οι απόφοιτοί του εργάζονται σε διάφορους ρόλους. Η εκπαίδευση είναι δωρεάν και οι σπουδαστές γίνονται δεκτοί από το Κέντρο κατόπιν αξιολόγησης από ομάδα ειδικών.

 

Βέλτιστες Πρακτικές για Ηλικιωμένους με Νοητική Αναπηρία

 

Η δωρεά αφορά στην καταγραφή των οργανισμών και των βέλτιστων πρακτικών για ηλικιωμένους με νοητική αναπηρία, σε συνεργασία με την Ένωση Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων. Σκοπός είναι η πληροφόρηση, η καταγραφή και η διάδοση βέλτιστων πρακτικών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής ατόμων τρίτης ηλικίας με νοητική υστέρηση, διευκολύνοντας την αυτόνομη διαβίωση και τη συμμετοχή τους στην κοινωνία. Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, καθώς και σε συνέδριο, το οποίο θα είναι ανοιχτό στο ευρύ κοινό.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος «Σημεία Στήριξης»

Το Μαργαρίτα είναι Κέντρο Ημέρας και Επαγγελματικής Κατάρτισης για άτομα με ελαφριά και μέτρια νοητική υστέρηση. Σήμερα εκπαιδεύσει 100 άτομα και οι απόφοιτοί του εργάζονται σε διάφορους ρόλους. Η εκπαίδευση είναι δωρεάν και οι σπουδαστές γίνονται δεκτοί από το Κέντρο κατόπιν αξιολόγησης από ομάδα ειδικών.

 

Βέλτιστες Πρακτικές για Ηλικιωμένους με Νοητική Αναπηρία

 

Η δωρεά αφορά στην καταγραφή των οργανισμών και των βέλτιστων πρακτικών για ηλικιωμένους με νοητική αναπηρία, σε συνεργασία με την Ένωση Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων. Σκοπός είναι η πληροφόρηση, η καταγραφή και η διάδοση βέλτιστων πρακτικών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής ατόμων τρίτης ηλικίας με νοητική υστέρηση, διευκολύνοντας την αυτόνομη διαβίωση και τη συμμετοχή τους στην κοινωνία. Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, καθώς και σε συνέδριο, το οποίο θα είναι ανοιχτό στο ευρύ κοινό.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος «Σημεία Στήριξης»

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά