Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας

Ιατρικός Εξοπλισμός

Tο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ιδρύθηκε πάνω από 100 χρόνια πριν και είναι ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα, με περισσότερες από 400 κλίνες.
Αποδέκτης
Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας
http://www.asklepieio.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Ιατρικός Εξοπλισμός
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Υγεία

Είναι το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο στη νοτιοανατολική Αττική. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται ετησίως είναι 30.000, με 80.000 περιστατικά στο Τμήμα Επειγόντων, και 75.000 ασθενείς να επισκέπτονται τα εξωτερικά ιατρεία. Το 2005, το Ασκληπιείο μετατράπηκε από εξειδικευμένο ορθοπεδικό σε γενικό νοσοκομείο, διατηρώντας όμως την εξειδίκευσή του στην ορθοπεδική. Η Β’ Χειρουργική Κλινική πραγματοποιεί ένα ευρύ φάσμα επεμβάσεων, 40% των οποίων γίνονται λαπαροσκοπικά στην κοιλιακή χώρα. Το 2017, πραγματοποίησε 735 χειρουργικές επεμβάσεις, εκ των οποίων σχεδόν 300 ήταν λαπαροσκοπικές.

Ιατρικός Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στη αγορά ιατρικού εξοπλισμού που απαιτείται για λαπαροσκοπικές επεμβάσεις όλων των ειδών για την Β’ Χειρουργική Κλινική. Ειδικότερα, ο απαιτούμενος εξοπλισμός είναι λαπαροσκοπικός πύργος, ο οποίος περιλαμβάνει οθόνη-μόνιτορ που επιτρέπει στον χειρούργο να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την περιοχή όπου γίνεται η επέμβαση. Από τη δωρεά θα επωφεληθούν άμεσα οι 500 ασθενείς που υποβάλλονται σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις ετησίως. Περισσότεροι από 50% των εν λόγω ασθενών είναι πάνω από 65 ετών.

Είναι το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο στη νοτιοανατολική Αττική. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται ετησίως είναι 30.000, με 80.000 περιστατικά στο Τμήμα Επειγόντων, και 75.000 ασθενείς να επισκέπτονται τα εξωτερικά ιατρεία. Το 2005, το Ασκληπιείο μετατράπηκε από εξειδικευμένο ορθοπεδικό σε γενικό νοσοκομείο, διατηρώντας όμως την εξειδίκευσή του στην ορθοπεδική. Η Β’ Χειρουργική Κλινική πραγματοποιεί ένα ευρύ φάσμα επεμβάσεων, 40% των οποίων γίνονται λαπαροσκοπικά στην κοιλιακή χώρα. Το 2017, πραγματοποίησε 735 χειρουργικές επεμβάσεις, εκ των οποίων σχεδόν 300 ήταν λαπαροσκοπικές.

Ιατρικός Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στη αγορά ιατρικού εξοπλισμού που απαιτείται για λαπαροσκοπικές επεμβάσεις όλων των ειδών για την Β’ Χειρουργική Κλινική. Ειδικότερα, ο απαιτούμενος εξοπλισμός είναι λαπαροσκοπικός πύργος, ο οποίος περιλαμβάνει οθόνη-μόνιτορ που επιτρέπει στον χειρούργο να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την περιοχή όπου γίνεται η επέμβαση. Από τη δωρεά θα επωφεληθούν άμεσα οι 500 ασθενείς που υποβάλλονται σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις ετησίως. Περισσότεροι από 50% των εν λόγω ασθενών είναι πάνω από 65 ετών.

Αποδέκτης
Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας
http://www.asklepieio.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Ιατρικός Εξοπλισμός
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Υγεία

Είναι το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο στη νοτιοανατολική Αττική. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται ετησίως είναι 30.000, με 80.000 περιστατικά στο Τμήμα Επειγόντων, και 75.000 ασθενείς να επισκέπτονται τα εξωτερικά ιατρεία. Το 2005, το Ασκληπιείο μετατράπηκε από εξειδικευμένο ορθοπεδικό σε γενικό νοσοκομείο, διατηρώντας όμως την εξειδίκευσή του στην ορθοπεδική. Η Β’ Χειρουργική Κλινική πραγματοποιεί ένα ευρύ φάσμα επεμβάσεων, 40% των οποίων γίνονται λαπαροσκοπικά στην κοιλιακή χώρα. Το 2017, πραγματοποίησε 735 χειρουργικές επεμβάσεις, εκ των οποίων σχεδόν 300 ήταν λαπαροσκοπικές.

Ιατρικός Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στη αγορά ιατρικού εξοπλισμού που απαιτείται για λαπαροσκοπικές επεμβάσεις όλων των ειδών για την Β’ Χειρουργική Κλινική. Ειδικότερα, ο απαιτούμενος εξοπλισμός είναι λαπαροσκοπικός πύργος, ο οποίος περιλαμβάνει οθόνη-μόνιτορ που επιτρέπει στον χειρούργο να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την περιοχή όπου γίνεται η επέμβαση. Από τη δωρεά θα επωφεληθούν άμεσα οι 500 ασθενείς που υποβάλλονται σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις ετησίως. Περισσότεροι από 50% των εν λόγω ασθενών είναι πάνω από 65 ετών.

Είναι το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο στη νοτιοανατολική Αττική. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται ετησίως είναι 30.000, με 80.000 περιστατικά στο Τμήμα Επειγόντων, και 75.000 ασθενείς να επισκέπτονται τα εξωτερικά ιατρεία. Το 2005, το Ασκληπιείο μετατράπηκε από εξειδικευμένο ορθοπεδικό σε γενικό νοσοκομείο, διατηρώντας όμως την εξειδίκευσή του στην ορθοπεδική. Η Β’ Χειρουργική Κλινική πραγματοποιεί ένα ευρύ φάσμα επεμβάσεων, 40% των οποίων γίνονται λαπαροσκοπικά στην κοιλιακή χώρα. Το 2017, πραγματοποίησε 735 χειρουργικές επεμβάσεις, εκ των οποίων σχεδόν 300 ήταν λαπαροσκοπικές.

Ιατρικός Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στη αγορά ιατρικού εξοπλισμού που απαιτείται για λαπαροσκοπικές επεμβάσεις όλων των ειδών για την Β’ Χειρουργική Κλινική. Ειδικότερα, ο απαιτούμενος εξοπλισμός είναι λαπαροσκοπικός πύργος, ο οποίος περιλαμβάνει οθόνη-μόνιτορ που επιτρέπει στον χειρούργο να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την περιοχή όπου γίνεται η επέμβαση. Από τη δωρεά θα επωφεληθούν άμεσα οι 500 ασθενείς που υποβάλλονται σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις ετησίως. Περισσότεροι από 50% των εν λόγω ασθενών είναι πάνω από 65 ετών.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά