Φάρος Τυφλών της Ελλάδας

Εργασίες Ανακαίνισης και Παραγωγή Ομιλούντων Βιβλίων

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδας ιδρύθηκε το 1946 με σκοπό τη στήριξη ατόμων με προβλήματα όρασης, καθώς και την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την τύφλωση.
Αποδέκτης
Φάρος Τυφλών της Ελλάδας
http://www.fte.org.gr/index.php/en/
Τίτλος Δωρεάς
Εργασίες Ανακαίνισης και Παραγωγή Ομιλούντων Βιβλίων
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2021
Πρόγραμμα για την υγιή γήρανση και την ψυχολογική υγεία των ατόμων με τύφλωση
2018
Πρόγραμμα για την Υγιή & Ενεργό Γήρανση των Τυφλών
2014
Εξοπλισμός & Υλικά

Προσφέρει συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη στους τυφλούς, με στόχο τη συμβολή στην κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη. Ο Φάρος περιλαμβάνει μονάδες παραγωγής που προσφέρουν απασχόληση σε άτομα με προβλήματα όρασης και παράγουν μεταλλικά είδη, είδη καθαρισμού και λευκά είδη. Ορισμένους από τους επιμέρους στόχους του οργανισμού είναι η αναξαρτητοποίηση των μελών του, η μείωση των καθημερινών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Ο Φάρος προσφέρει, επίσης, πλήθος υπηρεσιών και προγραμμάτων που περιλαμβάνουν: συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, εκδόσεις Braille, δανειστική βιβλιοθήκη βιβλίων Braille και Μουσείο Αφής. Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδας προσφέρει βοήθεια σε 2.500 άτομα με προβλήματα όρασης ετησίως, 50% των οποίων είναι ηλικιωμένοι.

Εργασίες Ανακαίνισης και Παραγωγή Ομιλούντων Βιβλίων

 

Η δωρεά αφορά στη διεξαγωγή εργασιών ανακαίνισης και στην παραγωγή ομιλούντων βιβλίων. Οι εργασίες ανακαίνισης περιλαμβάνουν την ηχητική μόνωση των τριών στούντιο ηχογράφησης των ομιλούντων βιβλίων. Η παραγωγή θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 88 νέων ομιλούντων βιβλίων. Οι κύριοι χρήστες των ομιλούντων βιβλίων είναι 500 άτομα με προβλήματα όρασης, 60% των οποίων είναι ηλικιωμένοι. Δεδομένου του ότι η συλλογή ομιλούντων βιβλίων του Φάρου Τυφλών χρησιμοποιείται συχνά από ηλικιωμένους, η παραγωγή των νέων βιβλίων θα βελτιώσει τις ψυχαγωγικές δυνατότητες της ηλικιακής αυτής ομάδας. Επιπλέον, η ηχητική μόνωση των στούντιο ηχογράφησης θα βελτιώσει την ποιότητα της παραγωγής ομιλούντων βιβλίων, καθώς και τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού του Φάρου Τυφλών.

Προσφέρει συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη στους τυφλούς, με στόχο τη συμβολή στην κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη. Ο Φάρος περιλαμβάνει μονάδες παραγωγής που προσφέρουν απασχόληση σε άτομα με προβλήματα όρασης και παράγουν μεταλλικά είδη, είδη καθαρισμού και λευκά είδη. Ορισμένους από τους επιμέρους στόχους του οργανισμού είναι η αναξαρτητοποίηση των μελών του, η μείωση των καθημερινών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Ο Φάρος προσφέρει, επίσης, πλήθος υπηρεσιών και προγραμμάτων που περιλαμβάνουν: συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, εκδόσεις Braille, δανειστική βιβλιοθήκη βιβλίων Braille και Μουσείο Αφής. Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδας προσφέρει βοήθεια σε 2.500 άτομα με προβλήματα όρασης ετησίως, 50% των οποίων είναι ηλικιωμένοι.

Εργασίες Ανακαίνισης και Παραγωγή Ομιλούντων Βιβλίων

 

Η δωρεά αφορά στη διεξαγωγή εργασιών ανακαίνισης και στην παραγωγή ομιλούντων βιβλίων. Οι εργασίες ανακαίνισης περιλαμβάνουν την ηχητική μόνωση των τριών στούντιο ηχογράφησης των ομιλούντων βιβλίων. Η παραγωγή θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 88 νέων ομιλούντων βιβλίων. Οι κύριοι χρήστες των ομιλούντων βιβλίων είναι 500 άτομα με προβλήματα όρασης, 60% των οποίων είναι ηλικιωμένοι. Δεδομένου του ότι η συλλογή ομιλούντων βιβλίων του Φάρου Τυφλών χρησιμοποιείται συχνά από ηλικιωμένους, η παραγωγή των νέων βιβλίων θα βελτιώσει τις ψυχαγωγικές δυνατότητες της ηλικιακής αυτής ομάδας. Επιπλέον, η ηχητική μόνωση των στούντιο ηχογράφησης θα βελτιώσει την ποιότητα της παραγωγής ομιλούντων βιβλίων, καθώς και τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού του Φάρου Τυφλών.

Αποδέκτης
Φάρος Τυφλών της Ελλάδας
http://www.fte.org.gr/index.php/en/
Τίτλος Δωρεάς
Εργασίες Ανακαίνισης και Παραγωγή Ομιλούντων Βιβλίων
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2021
Πρόγραμμα για την υγιή γήρανση και την ψυχολογική υγεία των ατόμων με τύφλωση
2018
Πρόγραμμα για την Υγιή & Ενεργό Γήρανση των Τυφλών
2014
Εξοπλισμός & Υλικά

Προσφέρει συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη στους τυφλούς, με στόχο τη συμβολή στην κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη. Ο Φάρος περιλαμβάνει μονάδες παραγωγής που προσφέρουν απασχόληση σε άτομα με προβλήματα όρασης και παράγουν μεταλλικά είδη, είδη καθαρισμού και λευκά είδη. Ορισμένους από τους επιμέρους στόχους του οργανισμού είναι η αναξαρτητοποίηση των μελών του, η μείωση των καθημερινών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Ο Φάρος προσφέρει, επίσης, πλήθος υπηρεσιών και προγραμμάτων που περιλαμβάνουν: συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, εκδόσεις Braille, δανειστική βιβλιοθήκη βιβλίων Braille και Μουσείο Αφής. Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδας προσφέρει βοήθεια σε 2.500 άτομα με προβλήματα όρασης ετησίως, 50% των οποίων είναι ηλικιωμένοι.

Εργασίες Ανακαίνισης και Παραγωγή Ομιλούντων Βιβλίων

 

Η δωρεά αφορά στη διεξαγωγή εργασιών ανακαίνισης και στην παραγωγή ομιλούντων βιβλίων. Οι εργασίες ανακαίνισης περιλαμβάνουν την ηχητική μόνωση των τριών στούντιο ηχογράφησης των ομιλούντων βιβλίων. Η παραγωγή θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 88 νέων ομιλούντων βιβλίων. Οι κύριοι χρήστες των ομιλούντων βιβλίων είναι 500 άτομα με προβλήματα όρασης, 60% των οποίων είναι ηλικιωμένοι. Δεδομένου του ότι η συλλογή ομιλούντων βιβλίων του Φάρου Τυφλών χρησιμοποιείται συχνά από ηλικιωμένους, η παραγωγή των νέων βιβλίων θα βελτιώσει τις ψυχαγωγικές δυνατότητες της ηλικιακής αυτής ομάδας. Επιπλέον, η ηχητική μόνωση των στούντιο ηχογράφησης θα βελτιώσει την ποιότητα της παραγωγής ομιλούντων βιβλίων, καθώς και τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού του Φάρου Τυφλών.

Προσφέρει συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη στους τυφλούς, με στόχο τη συμβολή στην κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη. Ο Φάρος περιλαμβάνει μονάδες παραγωγής που προσφέρουν απασχόληση σε άτομα με προβλήματα όρασης και παράγουν μεταλλικά είδη, είδη καθαρισμού και λευκά είδη. Ορισμένους από τους επιμέρους στόχους του οργανισμού είναι η αναξαρτητοποίηση των μελών του, η μείωση των καθημερινών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Ο Φάρος προσφέρει, επίσης, πλήθος υπηρεσιών και προγραμμάτων που περιλαμβάνουν: συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, εκδόσεις Braille, δανειστική βιβλιοθήκη βιβλίων Braille και Μουσείο Αφής. Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδας προσφέρει βοήθεια σε 2.500 άτομα με προβλήματα όρασης ετησίως, 50% των οποίων είναι ηλικιωμένοι.

Εργασίες Ανακαίνισης και Παραγωγή Ομιλούντων Βιβλίων

 

Η δωρεά αφορά στη διεξαγωγή εργασιών ανακαίνισης και στην παραγωγή ομιλούντων βιβλίων. Οι εργασίες ανακαίνισης περιλαμβάνουν την ηχητική μόνωση των τριών στούντιο ηχογράφησης των ομιλούντων βιβλίων. Η παραγωγή θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 88 νέων ομιλούντων βιβλίων. Οι κύριοι χρήστες των ομιλούντων βιβλίων είναι 500 άτομα με προβλήματα όρασης, 60% των οποίων είναι ηλικιωμένοι. Δεδομένου του ότι η συλλογή ομιλούντων βιβλίων του Φάρου Τυφλών χρησιμοποιείται συχνά από ηλικιωμένους, η παραγωγή των νέων βιβλίων θα βελτιώσει τις ψυχαγωγικές δυνατότητες της ηλικιακής αυτής ομάδας. Επιπλέον, η ηχητική μόνωση των στούντιο ηχογράφησης θα βελτιώσει την ποιότητα της παραγωγής ομιλούντων βιβλίων, καθώς και τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού του Φάρου Τυφλών.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά