Φάρος Τυφλών της Ελλάδας

Πρόγραμμα για την υγιή γήρανση και την ψυχολογική υγεία των ατόμων με τύφλωση

Φάρος Τυφλών της Ελλάδας ιδρύθηκε το 1946 με σκοπό τη στήριξη των ατόμων με προβλήματα όρασης καθώς και την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την τυφλότητα.
Αποδέκτης
Φάρος Τυφλών της Ελλάδας
http://www.fte.org.gr/index.php/en/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα για την υγιή γήρανση και την ψυχολογική υγεία των ατόμων με τύφλωση
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2018
Πρόγραμμα για την Υγιή & Ενεργό Γήρανση των Τυφλών
2016
Εργασίες Ανακαίνισης και Παραγωγή Ομιλούντων Βιβλίων
2014
Εξοπλισμός & Υλικά

Προσφέρει συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη με στόχο τη συμβολή στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των τυφλών. Ο Φάρος προσφέρει επίσης πλήθος υπηρεσιών και προγραμμάτων που περιλαμβάνουν: α) Κοινωνική Υπηρεσία, β) Μουσείο Αφής, γ) Δανειστική Βιβλιοθήκη Βιβλίων Braille, δ) Κέντρο Εκμάθησης της γραφής Braille, ε) Στούντιο Ηχογράφησης και Δανειστική Βιβλιοθήκη Ομιλούντων Βιβλίων, στ) Γυμναστήριο, ζ) Εργαστήριο Εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η) Εργαστήρια Κεραμικής, Γλυπτικής, Κομποδετικής και Πλεκτού, και πολλές ακόμα. Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδας προσφέρει υπηρεσίες σε 2.500 άτομα με προβλήματα όρασης ετησίως, 50% των οποίων είναι ηλικιωμένοι.

Πρόγραμμα για την υγιή γήρανση και την ψυχολογική υγεία των ατόμων με τύφλωση

 

Η δωρεά αφορά στην ανάπτυξη προγράμματος για την προαγωγή της υγιούς γήρανσης και της ψυχολογικής υγείας των ηλικιωμένων ατόμων με τύφλωση. Λόγω της πανδημίας, οι περιπτώσεις τυφλών ηλικιωμένων ατόμων σε συνθήκες κοινωνικής απομόνωσης και κατάθλιψης είναι περισσότερες από ποτέ. Το πρόγραμμα έχει σκοπό να διευκολύνει την πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες και να βοηθήσει τους τυφλούς να συνδεθούν με άτομα από το κοντινό τους περιβάλλον. Οι δύο βασικοί άξονες του προγράμματος είναι: 1) η παροχή υπηρεσιών υγείας προς τα ηλικιωμένα άτομα με τύφλωση, οι οποίες θα προσφέρονται μέσω α) επισκέψεων στο σπίτι από επαγγελματία υγείας, και β) συνοδείας και μεταφοράς των ηλικιωμένων σε διάφορες ιατρικές υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία, και 2) η παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υγείας και συμβουλευτικής υποστήριξης, που θα προσφέρονται είτε από το τηλέφωνο, είτε μέσω επισκέψεων στο σπίτι. Οι άμεσοι δικαιούχοι θα είναι τουλάχιστον 100 κοινωνικά αποκλεισμένοι ηλικιωμένοι με τύφλωση που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

 

Προσφέρει συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη με στόχο τη συμβολή στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των τυφλών. Ο Φάρος προσφέρει επίσης πλήθος υπηρεσιών και προγραμμάτων που περιλαμβάνουν: α) Κοινωνική Υπηρεσία, β) Μουσείο Αφής, γ) Δανειστική Βιβλιοθήκη Βιβλίων Braille, δ) Κέντρο Εκμάθησης της γραφής Braille, ε) Στούντιο Ηχογράφησης και Δανειστική Βιβλιοθήκη Ομιλούντων Βιβλίων, στ) Γυμναστήριο, ζ) Εργαστήριο Εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η) Εργαστήρια Κεραμικής, Γλυπτικής, Κομποδετικής και Πλεκτού, και πολλές ακόμα. Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδας προσφέρει υπηρεσίες σε 2.500 άτομα με προβλήματα όρασης ετησίως, 50% των οποίων είναι ηλικιωμένοι.

Πρόγραμμα για την υγιή γήρανση και την ψυχολογική υγεία των ατόμων με τύφλωση

 

Η δωρεά αφορά στην ανάπτυξη προγράμματος για την προαγωγή της υγιούς γήρανσης και της ψυχολογικής υγείας των ηλικιωμένων ατόμων με τύφλωση. Λόγω της πανδημίας, οι περιπτώσεις τυφλών ηλικιωμένων ατόμων σε συνθήκες κοινωνικής απομόνωσης και κατάθλιψης είναι περισσότερες από ποτέ. Το πρόγραμμα έχει σκοπό να διευκολύνει την πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες και να βοηθήσει τους τυφλούς να συνδεθούν με άτομα από το κοντινό τους περιβάλλον. Οι δύο βασικοί άξονες του προγράμματος είναι: 1) η παροχή υπηρεσιών υγείας προς τα ηλικιωμένα άτομα με τύφλωση, οι οποίες θα προσφέρονται μέσω α) επισκέψεων στο σπίτι από επαγγελματία υγείας, και β) συνοδείας και μεταφοράς των ηλικιωμένων σε διάφορες ιατρικές υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία, και 2) η παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υγείας και συμβουλευτικής υποστήριξης, που θα προσφέρονται είτε από το τηλέφωνο, είτε μέσω επισκέψεων στο σπίτι. Οι άμεσοι δικαιούχοι θα είναι τουλάχιστον 100 κοινωνικά αποκλεισμένοι ηλικιωμένοι με τύφλωση που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

 

Αποδέκτης
Φάρος Τυφλών της Ελλάδας
http://www.fte.org.gr/index.php/en/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα για την υγιή γήρανση και την ψυχολογική υγεία των ατόμων με τύφλωση
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2018
Πρόγραμμα για την Υγιή & Ενεργό Γήρανση των Τυφλών
2016
Εργασίες Ανακαίνισης και Παραγωγή Ομιλούντων Βιβλίων
2014
Εξοπλισμός & Υλικά

Προσφέρει συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη με στόχο τη συμβολή στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των τυφλών. Ο Φάρος προσφέρει επίσης πλήθος υπηρεσιών και προγραμμάτων που περιλαμβάνουν: α) Κοινωνική Υπηρεσία, β) Μουσείο Αφής, γ) Δανειστική Βιβλιοθήκη Βιβλίων Braille, δ) Κέντρο Εκμάθησης της γραφής Braille, ε) Στούντιο Ηχογράφησης και Δανειστική Βιβλιοθήκη Ομιλούντων Βιβλίων, στ) Γυμναστήριο, ζ) Εργαστήριο Εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η) Εργαστήρια Κεραμικής, Γλυπτικής, Κομποδετικής και Πλεκτού, και πολλές ακόμα. Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδας προσφέρει υπηρεσίες σε 2.500 άτομα με προβλήματα όρασης ετησίως, 50% των οποίων είναι ηλικιωμένοι.

Πρόγραμμα για την υγιή γήρανση και την ψυχολογική υγεία των ατόμων με τύφλωση

 

Η δωρεά αφορά στην ανάπτυξη προγράμματος για την προαγωγή της υγιούς γήρανσης και της ψυχολογικής υγείας των ηλικιωμένων ατόμων με τύφλωση. Λόγω της πανδημίας, οι περιπτώσεις τυφλών ηλικιωμένων ατόμων σε συνθήκες κοινωνικής απομόνωσης και κατάθλιψης είναι περισσότερες από ποτέ. Το πρόγραμμα έχει σκοπό να διευκολύνει την πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες και να βοηθήσει τους τυφλούς να συνδεθούν με άτομα από το κοντινό τους περιβάλλον. Οι δύο βασικοί άξονες του προγράμματος είναι: 1) η παροχή υπηρεσιών υγείας προς τα ηλικιωμένα άτομα με τύφλωση, οι οποίες θα προσφέρονται μέσω α) επισκέψεων στο σπίτι από επαγγελματία υγείας, και β) συνοδείας και μεταφοράς των ηλικιωμένων σε διάφορες ιατρικές υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία, και 2) η παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υγείας και συμβουλευτικής υποστήριξης, που θα προσφέρονται είτε από το τηλέφωνο, είτε μέσω επισκέψεων στο σπίτι. Οι άμεσοι δικαιούχοι θα είναι τουλάχιστον 100 κοινωνικά αποκλεισμένοι ηλικιωμένοι με τύφλωση που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

 

Προσφέρει συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη με στόχο τη συμβολή στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των τυφλών. Ο Φάρος προσφέρει επίσης πλήθος υπηρεσιών και προγραμμάτων που περιλαμβάνουν: α) Κοινωνική Υπηρεσία, β) Μουσείο Αφής, γ) Δανειστική Βιβλιοθήκη Βιβλίων Braille, δ) Κέντρο Εκμάθησης της γραφής Braille, ε) Στούντιο Ηχογράφησης και Δανειστική Βιβλιοθήκη Ομιλούντων Βιβλίων, στ) Γυμναστήριο, ζ) Εργαστήριο Εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η) Εργαστήρια Κεραμικής, Γλυπτικής, Κομποδετικής και Πλεκτού, και πολλές ακόμα. Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδας προσφέρει υπηρεσίες σε 2.500 άτομα με προβλήματα όρασης ετησίως, 50% των οποίων είναι ηλικιωμένοι.

Πρόγραμμα για την υγιή γήρανση και την ψυχολογική υγεία των ατόμων με τύφλωση

 

Η δωρεά αφορά στην ανάπτυξη προγράμματος για την προαγωγή της υγιούς γήρανσης και της ψυχολογικής υγείας των ηλικιωμένων ατόμων με τύφλωση. Λόγω της πανδημίας, οι περιπτώσεις τυφλών ηλικιωμένων ατόμων σε συνθήκες κοινωνικής απομόνωσης και κατάθλιψης είναι περισσότερες από ποτέ. Το πρόγραμμα έχει σκοπό να διευκολύνει την πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες και να βοηθήσει τους τυφλούς να συνδεθούν με άτομα από το κοντινό τους περιβάλλον. Οι δύο βασικοί άξονες του προγράμματος είναι: 1) η παροχή υπηρεσιών υγείας προς τα ηλικιωμένα άτομα με τύφλωση, οι οποίες θα προσφέρονται μέσω α) επισκέψεων στο σπίτι από επαγγελματία υγείας, και β) συνοδείας και μεταφοράς των ηλικιωμένων σε διάφορες ιατρικές υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία, και 2) η παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υγείας και συμβουλευτικής υποστήριξης, που θα προσφέρονται είτε από το τηλέφωνο, είτε μέσω επισκέψεων στο σπίτι. Οι άμεσοι δικαιούχοι θα είναι τουλάχιστον 100 κοινωνικά αποκλεισμένοι ηλικιωμένοι με τύφλωση που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

 

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά