Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Άνοια

Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1977 σε ανταπόκριση του νέου δημογραφικού προφίλ του ηλικιωμένου πληθυσμού της χώρας.
Αποδέκτης
Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία
http://www.gerontology.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Άνοια
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Επικράτεια
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2016
Δημιουργία Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης
2013
Λειτουργική Στήριξη

Από το 1979, η Εταιρεία αποτελεί μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Γεροντολογίας και Γηριατρικής (International Association of Gerontology and Geriatrics). Η Εταιρεία έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών για τους ηλικιωμένους και αποτελεί εστία εκπαίδευσης, ενημέρωσης και διαλόγου σχετικά με τα προβλήματα των ηλικιωμένων. Από ιδρύσεώς της μέχρι και σήμερα, μερικές από τις σημαντικότερες συνεισφορές της Εταιρείας ήταν να πρωτοστατήσει στην ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας των Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και να διοργανώσει το Πανελλήνιο Συνέδριο της Γηριατρικής και Γεροντολογίας. Η δράση της περιλαμβάνει, επίσης, εκπαιδευτικά προγράμματα γηριατρικής και γεροντολογίας, τη λειτουργία βιβλιοθήκης στο χώρο της Εταιρείας, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με θέματα που άπτονται της γηριατρικής, τη διοργάνωση ημερίδων, ομιλιών και εκπαιδευτικών συναντήσεων που απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο κοινό, και τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα.

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Άνοια

 

Η δωρεά αφορά στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σχολή Φροντιστών Ασθενών με νόσο Alzheimer», σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας «Εύξεινη Πόλη». Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε δύο άξονες: α) Τη διαδικτυακή εκπαίδευση περίπου 500 φροντιστών ατόμων με άνοια σε όλη την Ελλάδα, και β) Διαδικτυακό σεμινάριο ευαισθητοποίησης για 60 επαγγελματίες υγείας (ιατρούς, νοσοκόμους, ψυχολόγους, φυσιοθεραπευτές, κλπ.) σχετικά με την άνοια.

 

Από το 1979, η Εταιρεία αποτελεί μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Γεροντολογίας και Γηριατρικής (International Association of Gerontology and Geriatrics). Η Εταιρεία έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών για τους ηλικιωμένους και αποτελεί εστία εκπαίδευσης, ενημέρωσης και διαλόγου σχετικά με τα προβλήματα των ηλικιωμένων. Από ιδρύσεώς της μέχρι και σήμερα, μερικές από τις σημαντικότερες συνεισφορές της Εταιρείας ήταν να πρωτοστατήσει στην ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας των Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και να διοργανώσει το Πανελλήνιο Συνέδριο της Γηριατρικής και Γεροντολογίας. Η δράση της περιλαμβάνει, επίσης, εκπαιδευτικά προγράμματα γηριατρικής και γεροντολογίας, τη λειτουργία βιβλιοθήκης στο χώρο της Εταιρείας, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με θέματα που άπτονται της γηριατρικής, τη διοργάνωση ημερίδων, ομιλιών και εκπαιδευτικών συναντήσεων που απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο κοινό, και τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα.

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Άνοια

 

Η δωρεά αφορά στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σχολή Φροντιστών Ασθενών με νόσο Alzheimer», σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας «Εύξεινη Πόλη». Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε δύο άξονες: α) Τη διαδικτυακή εκπαίδευση περίπου 500 φροντιστών ατόμων με άνοια σε όλη την Ελλάδα, και β) Διαδικτυακό σεμινάριο ευαισθητοποίησης για 60 επαγγελματίες υγείας (ιατρούς, νοσοκόμους, ψυχολόγους, φυσιοθεραπευτές, κλπ.) σχετικά με την άνοια.

 

Αποδέκτης
Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία
http://www.gerontology.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Άνοια
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Επικράτεια
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2016
Δημιουργία Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης
2013
Λειτουργική Στήριξη

Από το 1979, η Εταιρεία αποτελεί μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Γεροντολογίας και Γηριατρικής (International Association of Gerontology and Geriatrics). Η Εταιρεία έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών για τους ηλικιωμένους και αποτελεί εστία εκπαίδευσης, ενημέρωσης και διαλόγου σχετικά με τα προβλήματα των ηλικιωμένων. Από ιδρύσεώς της μέχρι και σήμερα, μερικές από τις σημαντικότερες συνεισφορές της Εταιρείας ήταν να πρωτοστατήσει στην ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας των Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και να διοργανώσει το Πανελλήνιο Συνέδριο της Γηριατρικής και Γεροντολογίας. Η δράση της περιλαμβάνει, επίσης, εκπαιδευτικά προγράμματα γηριατρικής και γεροντολογίας, τη λειτουργία βιβλιοθήκης στο χώρο της Εταιρείας, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με θέματα που άπτονται της γηριατρικής, τη διοργάνωση ημερίδων, ομιλιών και εκπαιδευτικών συναντήσεων που απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο κοινό, και τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα.

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Άνοια

 

Η δωρεά αφορά στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σχολή Φροντιστών Ασθενών με νόσο Alzheimer», σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας «Εύξεινη Πόλη». Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε δύο άξονες: α) Τη διαδικτυακή εκπαίδευση περίπου 500 φροντιστών ατόμων με άνοια σε όλη την Ελλάδα, και β) Διαδικτυακό σεμινάριο ευαισθητοποίησης για 60 επαγγελματίες υγείας (ιατρούς, νοσοκόμους, ψυχολόγους, φυσιοθεραπευτές, κλπ.) σχετικά με την άνοια.

 

Από το 1979, η Εταιρεία αποτελεί μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Γεροντολογίας και Γηριατρικής (International Association of Gerontology and Geriatrics). Η Εταιρεία έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών για τους ηλικιωμένους και αποτελεί εστία εκπαίδευσης, ενημέρωσης και διαλόγου σχετικά με τα προβλήματα των ηλικιωμένων. Από ιδρύσεώς της μέχρι και σήμερα, μερικές από τις σημαντικότερες συνεισφορές της Εταιρείας ήταν να πρωτοστατήσει στην ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας των Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και να διοργανώσει το Πανελλήνιο Συνέδριο της Γηριατρικής και Γεροντολογίας. Η δράση της περιλαμβάνει, επίσης, εκπαιδευτικά προγράμματα γηριατρικής και γεροντολογίας, τη λειτουργία βιβλιοθήκης στο χώρο της Εταιρείας, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με θέματα που άπτονται της γηριατρικής, τη διοργάνωση ημερίδων, ομιλιών και εκπαιδευτικών συναντήσεων που απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο κοινό, και τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα.

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Άνοια

 

Η δωρεά αφορά στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σχολή Φροντιστών Ασθενών με νόσο Alzheimer», σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας «Εύξεινη Πόλη». Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε δύο άξονες: α) Τη διαδικτυακή εκπαίδευση περίπου 500 φροντιστών ατόμων με άνοια σε όλη την Ελλάδα, και β) Διαδικτυακό σεμινάριο ευαισθητοποίησης για 60 επαγγελματίες υγείας (ιατρούς, νοσοκόμους, ψυχολόγους, φυσιοθεραπευτές, κλπ.) σχετικά με την άνοια.

 

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά