Κ3

Πρόγραμμα για τη Βελτίωση της Πρόσβασης των Καρκινοπαθών σε Υπηρεσίες

Η αποστολή του Κέντρου Καθοδήγησης Καρκινοπαθών (Κ3) είναι να προσφέρει βοήθεια σε όλους όσους πάσχουν από καρκίνο, σε όλες τις διαστάσεις της ασθένειάς τους, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους.
Αποδέκτης
Κ3
https://www.kapa3.gr
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα για τη Βελτίωση της Πρόσβασης των Καρκινοπαθών σε Υπηρεσίες
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2023
Καθοδήγηση-Στήριξη για Καρκινοπαθείς Ασθενείς στο Θεαγένειο Νοσοκομείο & το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θράκης
2021
Καθοδήγηση-Στήριξη για Καρκινοπαθείς Ασθενείς στο Θεαγένειο Νοσοκομείο & Στήριξη για Πυρόπληκτους Ηλικιωμένους στο Δήμο Αχαρνών-Βαρυμπόμπης

Το Κέντρο ιδρύθηκε το 2020 με σκοπό τη συγκέντρωση όλων των χρήσιμων πληροφοριών σε μία ιστοσελίδα, με αναφορές σε δραστηριότητες ή νομικά μέτρα που αφορούν καρκινοπαθείς ή άτομα που έχουν περάσει καρκίνο. Η προτεραιότητα του Κ3 είναι η πρόσβαση των πολιτών σε ωφέλιμες  νομικές διατάξεις, καθώς και η αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών και υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα. Το Κ3 προσφέρει, επίσης, νομική συμβουλευτική και υποστήριξη σε καρκινοπαθείς και εργάζεται για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον καρκίνο.

Πρόγραμμα για τη Βελτίωση της Πρόσβασης των Καρκινοπαθών σε Υπηρεσίες

 

Η δωρεά, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με το Σύλλογο Κ.Ε.Φ.Ι., αφορά πολύπλευρο πρόγραμμα διάρκειας 12 μηνών,  σχεδιασμένο με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των καρκινοπαθών, μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασής τους στις υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες που δικαιούνται, και της ίσης ένταξής τους στην κοινωνία. Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας στοχευμένων παρεμβάσεων με αντικείμενο την αύξηση της επίγνωσής τους σχετικά με τα δικαιώματά τους, καθώς και της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης σε νομικά θέματα. Θα δημιουργηθεί ψηφιακή πλατφόρμα που θα εξυπηρετεί 100 ασθενείς με καρκίνο· ο προσωπικός αυτός «βοηθός» υγείας θα προσφέρει εξατομικευμένες πληροφορίες και υποστήριξη στον κάθε χρήστη. Ο απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η ίση ένταξη των καρκινοπαθών στην κοινωνία, μέσω της κατάργησης των παραγόντων που οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό των αποδεκτών, αλλά και των οικογενειών τους.

 

 

Το Κέντρο ιδρύθηκε το 2020 με σκοπό τη συγκέντρωση όλων των χρήσιμων πληροφοριών σε μία ιστοσελίδα, με αναφορές σε δραστηριότητες ή νομικά μέτρα που αφορούν καρκινοπαθείς ή άτομα που έχουν περάσει καρκίνο. Η προτεραιότητα του Κ3 είναι η πρόσβαση των πολιτών σε ωφέλιμες  νομικές διατάξεις, καθώς και η αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών και υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα. Το Κ3 προσφέρει, επίσης, νομική συμβουλευτική και υποστήριξη σε καρκινοπαθείς και εργάζεται για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον καρκίνο.

Πρόγραμμα για τη Βελτίωση της Πρόσβασης των Καρκινοπαθών σε Υπηρεσίες

 

Η δωρεά, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με το Σύλλογο Κ.Ε.Φ.Ι., αφορά πολύπλευρο πρόγραμμα διάρκειας 12 μηνών,  σχεδιασμένο με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των καρκινοπαθών, μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασής τους στις υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες που δικαιούνται, και της ίσης ένταξής τους στην κοινωνία. Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας στοχευμένων παρεμβάσεων με αντικείμενο την αύξηση της επίγνωσής τους σχετικά με τα δικαιώματά τους, καθώς και της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης σε νομικά θέματα. Θα δημιουργηθεί ψηφιακή πλατφόρμα που θα εξυπηρετεί 100 ασθενείς με καρκίνο· ο προσωπικός αυτός «βοηθός» υγείας θα προσφέρει εξατομικευμένες πληροφορίες και υποστήριξη στον κάθε χρήστη. Ο απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η ίση ένταξη των καρκινοπαθών στην κοινωνία, μέσω της κατάργησης των παραγόντων που οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό των αποδεκτών, αλλά και των οικογενειών τους.

 

 

Αποδέκτης
Κ3
https://www.kapa3.gr
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα για τη Βελτίωση της Πρόσβασης των Καρκινοπαθών σε Υπηρεσίες
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2023
Καθοδήγηση-Στήριξη για Καρκινοπαθείς Ασθενείς στο Θεαγένειο Νοσοκομείο & το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θράκης
2021
Καθοδήγηση-Στήριξη για Καρκινοπαθείς Ασθενείς στο Θεαγένειο Νοσοκομείο & Στήριξη για Πυρόπληκτους Ηλικιωμένους στο Δήμο Αχαρνών-Βαρυμπόμπης

Το Κέντρο ιδρύθηκε το 2020 με σκοπό τη συγκέντρωση όλων των χρήσιμων πληροφοριών σε μία ιστοσελίδα, με αναφορές σε δραστηριότητες ή νομικά μέτρα που αφορούν καρκινοπαθείς ή άτομα που έχουν περάσει καρκίνο. Η προτεραιότητα του Κ3 είναι η πρόσβαση των πολιτών σε ωφέλιμες  νομικές διατάξεις, καθώς και η αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών και υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα. Το Κ3 προσφέρει, επίσης, νομική συμβουλευτική και υποστήριξη σε καρκινοπαθείς και εργάζεται για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον καρκίνο.

Πρόγραμμα για τη Βελτίωση της Πρόσβασης των Καρκινοπαθών σε Υπηρεσίες

 

Η δωρεά, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με το Σύλλογο Κ.Ε.Φ.Ι., αφορά πολύπλευρο πρόγραμμα διάρκειας 12 μηνών,  σχεδιασμένο με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των καρκινοπαθών, μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασής τους στις υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες που δικαιούνται, και της ίσης ένταξής τους στην κοινωνία. Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας στοχευμένων παρεμβάσεων με αντικείμενο την αύξηση της επίγνωσής τους σχετικά με τα δικαιώματά τους, καθώς και της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης σε νομικά θέματα. Θα δημιουργηθεί ψηφιακή πλατφόρμα που θα εξυπηρετεί 100 ασθενείς με καρκίνο· ο προσωπικός αυτός «βοηθός» υγείας θα προσφέρει εξατομικευμένες πληροφορίες και υποστήριξη στον κάθε χρήστη. Ο απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η ίση ένταξη των καρκινοπαθών στην κοινωνία, μέσω της κατάργησης των παραγόντων που οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό των αποδεκτών, αλλά και των οικογενειών τους.

 

 

Το Κέντρο ιδρύθηκε το 2020 με σκοπό τη συγκέντρωση όλων των χρήσιμων πληροφοριών σε μία ιστοσελίδα, με αναφορές σε δραστηριότητες ή νομικά μέτρα που αφορούν καρκινοπαθείς ή άτομα που έχουν περάσει καρκίνο. Η προτεραιότητα του Κ3 είναι η πρόσβαση των πολιτών σε ωφέλιμες  νομικές διατάξεις, καθώς και η αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών και υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα. Το Κ3 προσφέρει, επίσης, νομική συμβουλευτική και υποστήριξη σε καρκινοπαθείς και εργάζεται για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον καρκίνο.

Πρόγραμμα για τη Βελτίωση της Πρόσβασης των Καρκινοπαθών σε Υπηρεσίες

 

Η δωρεά, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με το Σύλλογο Κ.Ε.Φ.Ι., αφορά πολύπλευρο πρόγραμμα διάρκειας 12 μηνών,  σχεδιασμένο με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των καρκινοπαθών, μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασής τους στις υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες που δικαιούνται, και της ίσης ένταξής τους στην κοινωνία. Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας στοχευμένων παρεμβάσεων με αντικείμενο την αύξηση της επίγνωσής τους σχετικά με τα δικαιώματά τους, καθώς και της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης σε νομικά θέματα. Θα δημιουργηθεί ψηφιακή πλατφόρμα που θα εξυπηρετεί 100 ασθενείς με καρκίνο· ο προσωπικός αυτός «βοηθός» υγείας θα προσφέρει εξατομικευμένες πληροφορίες και υποστήριξη στον κάθε χρήστη. Ο απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η ίση ένταξη των καρκινοπαθών στην κοινωνία, μέσω της κατάργησης των παραγόντων που οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό των αποδεκτών, αλλά και των οικογενειών τους.

 

 

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά