Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία

Δημιουργία Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης

Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία (Ε.Γ.Γ.Ε.) ιδρύθηκε το 1977 σε ανταπόκριση του νέου δημογραφικού προφίλ του ηλικιωμένου πληθυσμού της χώρας.
Αποδέκτης
Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία
http://www.gerontology.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Δημιουργία Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2020
Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Άνοια
2013
Λειτουργική Στήριξη

Από το 1979, η Εταιρεία αποτελεί μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Γεροντολογίας και Γηριατρικής (International Assosiation of Gerontology and Geriatrics, IAGG). Η Εταιρεία έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών για τους ηλικιωμένους και αποτελεί βασική πηγή εκπαίδευσης, ενημέρωσης και διαλόγου σχετικά με γηριατρικά θέματα. Η Εταιρεία έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών για τους ηλικιωμένους και αποτελεί εστία εκπαίδευσης, ενημέρωσης και διαλόγου σχετικά με τα προβλήματα των ηλικιωμένων. Από ιδρύσεώς της μέχρι και σήμερα, μερικές από τις σημαντικότερες συνεισφορές της ΕΓΓΕ ήταν να πρωτοστάτησει στην ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας των Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), να διοργανώσει το Πανελλήνιο Συνέδριο της Γηριατρικής και Γεροντολογίας και να λειτουργήσει τη γραμμή SOS για την άνοια. Η δράση της περιλαμβάνει, επίσης, εκπαιδευτικά προγράμματα γηριατρικής και γεροντολογίας, τη λειτουργία βιβλιοθήκης στο χώρο της Εταιρείας, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με θέματα που άπτονται της γηριατρικής, σεμινάριο Ψυχογηριατρικής που συνδιοργανώνεται με την Ψυχογηριατρική Εταιρεία “Ο Νέστωρ”, τη διοργάνωση ημερίδων, ομιλιών και εκπαιδευτικών συναντήσεων που απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο κοινό, και τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα.

Δημιουργία Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία διαδικτυακής βιβλιοθήκης για θέματα γήρανσης. Η βιβλιοθήκη θα αποτελέσει βάση δεδομένων ελληνικών και διεθνών εκδόσεων και στοιχείων από παλαιότερες και τρέχουσες έρευνες και έγγραφα αναφοράς. Θα προσφέρει χρήσιμες και προσβάσιμες πληροφορίες για ηλικιωμένους και οικογένειες, καθώς και για επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Αξιοποιώντας την υπάρχουσα βιβλιοθήκη της ΕΓΓΕ και άλλες πηγές, θα δημιουργηθούν ηλεκτρονικές βιβλιογραφίες και σύνδεσμοι, ενώ θα ψηφιοποιηθούν τα πρακτικά συνεδρίων και συναντήσεων ελληνικών οργανισμών με δράση στον τομέα της γήρανσης. Θα δημιουργηθεί, επίσης, ψηφιακή λίστα αναφοράς όλων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για θέματα γήρανσης με συνεργάτες στην Ελλάδα.

Από το 1979, η Εταιρεία αποτελεί μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Γεροντολογίας και Γηριατρικής (International Assosiation of Gerontology and Geriatrics, IAGG). Η Εταιρεία έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών για τους ηλικιωμένους και αποτελεί βασική πηγή εκπαίδευσης, ενημέρωσης και διαλόγου σχετικά με γηριατρικά θέματα. Η Εταιρεία έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών για τους ηλικιωμένους και αποτελεί εστία εκπαίδευσης, ενημέρωσης και διαλόγου σχετικά με τα προβλήματα των ηλικιωμένων. Από ιδρύσεώς της μέχρι και σήμερα, μερικές από τις σημαντικότερες συνεισφορές της ΕΓΓΕ ήταν να πρωτοστάτησει στην ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας των Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), να διοργανώσει το Πανελλήνιο Συνέδριο της Γηριατρικής και Γεροντολογίας και να λειτουργήσει τη γραμμή SOS για την άνοια. Η δράση της περιλαμβάνει, επίσης, εκπαιδευτικά προγράμματα γηριατρικής και γεροντολογίας, τη λειτουργία βιβλιοθήκης στο χώρο της Εταιρείας, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με θέματα που άπτονται της γηριατρικής, σεμινάριο Ψυχογηριατρικής που συνδιοργανώνεται με την Ψυχογηριατρική Εταιρεία “Ο Νέστωρ”, τη διοργάνωση ημερίδων, ομιλιών και εκπαιδευτικών συναντήσεων που απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο κοινό, και τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα.

Δημιουργία Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία διαδικτυακής βιβλιοθήκης για θέματα γήρανσης. Η βιβλιοθήκη θα αποτελέσει βάση δεδομένων ελληνικών και διεθνών εκδόσεων και στοιχείων από παλαιότερες και τρέχουσες έρευνες και έγγραφα αναφοράς. Θα προσφέρει χρήσιμες και προσβάσιμες πληροφορίες για ηλικιωμένους και οικογένειες, καθώς και για επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Αξιοποιώντας την υπάρχουσα βιβλιοθήκη της ΕΓΓΕ και άλλες πηγές, θα δημιουργηθούν ηλεκτρονικές βιβλιογραφίες και σύνδεσμοι, ενώ θα ψηφιοποιηθούν τα πρακτικά συνεδρίων και συναντήσεων ελληνικών οργανισμών με δράση στον τομέα της γήρανσης. Θα δημιουργηθεί, επίσης, ψηφιακή λίστα αναφοράς όλων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για θέματα γήρανσης με συνεργάτες στην Ελλάδα.

Αποδέκτης
Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία
http://www.gerontology.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Δημιουργία Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2020
Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Άνοια
2013
Λειτουργική Στήριξη

Από το 1979, η Εταιρεία αποτελεί μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Γεροντολογίας και Γηριατρικής (International Assosiation of Gerontology and Geriatrics, IAGG). Η Εταιρεία έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών για τους ηλικιωμένους και αποτελεί βασική πηγή εκπαίδευσης, ενημέρωσης και διαλόγου σχετικά με γηριατρικά θέματα. Η Εταιρεία έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών για τους ηλικιωμένους και αποτελεί εστία εκπαίδευσης, ενημέρωσης και διαλόγου σχετικά με τα προβλήματα των ηλικιωμένων. Από ιδρύσεώς της μέχρι και σήμερα, μερικές από τις σημαντικότερες συνεισφορές της ΕΓΓΕ ήταν να πρωτοστάτησει στην ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας των Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), να διοργανώσει το Πανελλήνιο Συνέδριο της Γηριατρικής και Γεροντολογίας και να λειτουργήσει τη γραμμή SOS για την άνοια. Η δράση της περιλαμβάνει, επίσης, εκπαιδευτικά προγράμματα γηριατρικής και γεροντολογίας, τη λειτουργία βιβλιοθήκης στο χώρο της Εταιρείας, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με θέματα που άπτονται της γηριατρικής, σεμινάριο Ψυχογηριατρικής που συνδιοργανώνεται με την Ψυχογηριατρική Εταιρεία “Ο Νέστωρ”, τη διοργάνωση ημερίδων, ομιλιών και εκπαιδευτικών συναντήσεων που απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο κοινό, και τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα.

Δημιουργία Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία διαδικτυακής βιβλιοθήκης για θέματα γήρανσης. Η βιβλιοθήκη θα αποτελέσει βάση δεδομένων ελληνικών και διεθνών εκδόσεων και στοιχείων από παλαιότερες και τρέχουσες έρευνες και έγγραφα αναφοράς. Θα προσφέρει χρήσιμες και προσβάσιμες πληροφορίες για ηλικιωμένους και οικογένειες, καθώς και για επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Αξιοποιώντας την υπάρχουσα βιβλιοθήκη της ΕΓΓΕ και άλλες πηγές, θα δημιουργηθούν ηλεκτρονικές βιβλιογραφίες και σύνδεσμοι, ενώ θα ψηφιοποιηθούν τα πρακτικά συνεδρίων και συναντήσεων ελληνικών οργανισμών με δράση στον τομέα της γήρανσης. Θα δημιουργηθεί, επίσης, ψηφιακή λίστα αναφοράς όλων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για θέματα γήρανσης με συνεργάτες στην Ελλάδα.

Από το 1979, η Εταιρεία αποτελεί μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Γεροντολογίας και Γηριατρικής (International Assosiation of Gerontology and Geriatrics, IAGG). Η Εταιρεία έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών για τους ηλικιωμένους και αποτελεί βασική πηγή εκπαίδευσης, ενημέρωσης και διαλόγου σχετικά με γηριατρικά θέματα. Η Εταιρεία έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών για τους ηλικιωμένους και αποτελεί εστία εκπαίδευσης, ενημέρωσης και διαλόγου σχετικά με τα προβλήματα των ηλικιωμένων. Από ιδρύσεώς της μέχρι και σήμερα, μερικές από τις σημαντικότερες συνεισφορές της ΕΓΓΕ ήταν να πρωτοστάτησει στην ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας των Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), να διοργανώσει το Πανελλήνιο Συνέδριο της Γηριατρικής και Γεροντολογίας και να λειτουργήσει τη γραμμή SOS για την άνοια. Η δράση της περιλαμβάνει, επίσης, εκπαιδευτικά προγράμματα γηριατρικής και γεροντολογίας, τη λειτουργία βιβλιοθήκης στο χώρο της Εταιρείας, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με θέματα που άπτονται της γηριατρικής, σεμινάριο Ψυχογηριατρικής που συνδιοργανώνεται με την Ψυχογηριατρική Εταιρεία “Ο Νέστωρ”, τη διοργάνωση ημερίδων, ομιλιών και εκπαιδευτικών συναντήσεων που απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες υγείας όσο και στο κοινό, και τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα.

Δημιουργία Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία διαδικτυακής βιβλιοθήκης για θέματα γήρανσης. Η βιβλιοθήκη θα αποτελέσει βάση δεδομένων ελληνικών και διεθνών εκδόσεων και στοιχείων από παλαιότερες και τρέχουσες έρευνες και έγγραφα αναφοράς. Θα προσφέρει χρήσιμες και προσβάσιμες πληροφορίες για ηλικιωμένους και οικογένειες, καθώς και για επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Αξιοποιώντας την υπάρχουσα βιβλιοθήκη της ΕΓΓΕ και άλλες πηγές, θα δημιουργηθούν ηλεκτρονικές βιβλιογραφίες και σύνδεσμοι, ενώ θα ψηφιοποιηθούν τα πρακτικά συνεδρίων και συναντήσεων ελληνικών οργανισμών με δράση στον τομέα της γήρανσης. Θα δημιουργηθεί, επίσης, ψηφιακή λίστα αναφοράς όλων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για θέματα γήρανσης με συνεργάτες στην Ελλάδα.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά