Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία

Λειτουργική Στήριξη

Το 1977, μια ομάδα επιστημόνων ίδρυσε την Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία. Βασικός λόγος για την ίδρυσή της αποτέλεσε το δημογραφικό προφίλ του πληθυσμού της χώρας μας, το οποίο χαρακτηριζόταν από τη συνεχή μείωση των γεννήσεων και την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης.
Αποδέκτης
Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία
http://www.gerontology.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Λειτουργική Στήριξη
Έτος
2013
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2020
Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Άνοια
2016
Δημιουργία Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης

Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών για τους ηλικιωμένους τα χρόνια που ακολούθησαν και αποτέλεσε εστία εκπαίδευσης, ενημέρωσης και διαλόγου σχετικά με τα προβλήματα των ηλικιωμένων. Από ιδρύσεώς της μέχρι και σήμερα, μερικές από τις σημαντικότερες συνεισφορές της Εταιρείας ήταν να πρωτοστάτησει στην ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας των Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), να διοργανώσει το Πανελλήνιο Συνέδριο της Γηριατρικής και Γεροντολογίας και να λειτουργήσει τη γραμμή SOS για την άνοια. Από το 1979 αποτελεί μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Γεροντολογίας και Γηριατρικής.

Λειτουργική Στήριξη

 

Η δωρεά αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών για τους ηλικιωμένους τα χρόνια που ακολούθησαν και αποτέλεσε εστία εκπαίδευσης, ενημέρωσης και διαλόγου σχετικά με τα προβλήματα των ηλικιωμένων. Από ιδρύσεώς της μέχρι και σήμερα, μερικές από τις σημαντικότερες συνεισφορές της Εταιρείας ήταν να πρωτοστάτησει στην ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας των Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), να διοργανώσει το Πανελλήνιο Συνέδριο της Γηριατρικής και Γεροντολογίας και να λειτουργήσει τη γραμμή SOS για την άνοια. Από το 1979 αποτελεί μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Γεροντολογίας και Γηριατρικής.

Λειτουργική Στήριξη

 

Η δωρεά αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Αποδέκτης
Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία
http://www.gerontology.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Λειτουργική Στήριξη
Έτος
2013
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2020
Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Άνοια
2016
Δημιουργία Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης

Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών για τους ηλικιωμένους τα χρόνια που ακολούθησαν και αποτέλεσε εστία εκπαίδευσης, ενημέρωσης και διαλόγου σχετικά με τα προβλήματα των ηλικιωμένων. Από ιδρύσεώς της μέχρι και σήμερα, μερικές από τις σημαντικότερες συνεισφορές της Εταιρείας ήταν να πρωτοστάτησει στην ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας των Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), να διοργανώσει το Πανελλήνιο Συνέδριο της Γηριατρικής και Γεροντολογίας και να λειτουργήσει τη γραμμή SOS για την άνοια. Από το 1979 αποτελεί μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Γεροντολογίας και Γηριατρικής.

Λειτουργική Στήριξη

 

Η δωρεά αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών για τους ηλικιωμένους τα χρόνια που ακολούθησαν και αποτέλεσε εστία εκπαίδευσης, ενημέρωσης και διαλόγου σχετικά με τα προβλήματα των ηλικιωμένων. Από ιδρύσεώς της μέχρι και σήμερα, μερικές από τις σημαντικότερες συνεισφορές της Εταιρείας ήταν να πρωτοστάτησει στην ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας των Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), να διοργανώσει το Πανελλήνιο Συνέδριο της Γηριατρικής και Γεροντολογίας και να λειτουργήσει τη γραμμή SOS για την άνοια. Από το 1979 αποτελεί μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Γεροντολογίας και Γηριατρικής.

Λειτουργική Στήριξη

 

Η δωρεά αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά