Γηροκομείο Χίου «Ζωρζή Γεωργίου Μιχαληνού»

Τρόφιμα

Το Γηροκομείο Χίου «Ζωρζή Γεωργίου Μιχαληνού» ιδρύθηκε το 1962 με σκοπό την πα-ροχή στέγης και φροντίδας σε ηλικιωμένους που έχουν ανάγκη.
Αποδέκτης
Γηροκομείο Χίου «Ζωρζή Γεωργίου Μιχαληνού»
Τίτλος Δωρεάς
Τρόφιμα
Έτος
2023
Τοποθεσία Δωρεάς
Χίος
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2021
Εργασίες Ανακαίνισης
2019
Τρόφιμα, είδη καθημερινής ανάγκης και υγιεινής
2015
Εξοπλισμός & Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων

Είναι το μοναδικό μη κερδοσκοπικό γηροκομείο στην πόλη της Χίου και ένα από τα δύο σε ολόκληρο το νησί. Το Γηροκομείο φιλοξενεί 95 ηλικιωμένους κατοίκων, 40% των οποίων είναι κατάκοιτοι. Το Γηροκομείο «Ζωρζή Μιχαληνού» δέχεται αυτόνομους αλλά και κατάκοιτους ασθενείς και, σύμφωνα με την αποστολή του, μεγαλύτερο από το συνηθισμένο ποσοστό (10%) ηλικιωμένων που δεν είναι σε θέση να κάνουν καμία οικονομική συνεισφορά.

Τρόφιμα

 


Η δωρεά αφορά στη λειτουργική στήριξη του γηροκομείου για την κάλυψη των αναγκών σε τρόφιμα για τους 95 κατοίκους του, καθώς και για 16 ευάλωτους ηλικιωμένους που κατοικούν εκτός της δομής. Θα καλύψει, επίσης, και άλλες βασικές ανάγκες, όπως προϊόντα καθαρισμού.

Είναι το μοναδικό μη κερδοσκοπικό γηροκομείο στην πόλη της Χίου και ένα από τα δύο σε ολόκληρο το νησί. Το Γηροκομείο φιλοξενεί 95 ηλικιωμένους κατοίκων, 40% των οποίων είναι κατάκοιτοι. Το Γηροκομείο «Ζωρζή Μιχαληνού» δέχεται αυτόνομους αλλά και κατάκοιτους ασθενείς και, σύμφωνα με την αποστολή του, μεγαλύτερο από το συνηθισμένο ποσοστό (10%) ηλικιωμένων που δεν είναι σε θέση να κάνουν καμία οικονομική συνεισφορά.

Τρόφιμα

 


Η δωρεά αφορά στη λειτουργική στήριξη του γηροκομείου για την κάλυψη των αναγκών σε τρόφιμα για τους 95 κατοίκους του, καθώς και για 16 ευάλωτους ηλικιωμένους που κατοικούν εκτός της δομής. Θα καλύψει, επίσης, και άλλες βασικές ανάγκες, όπως προϊόντα καθαρισμού.

Αποδέκτης
Γηροκομείο Χίου «Ζωρζή Γεωργίου Μιχαληνού»
Τίτλος Δωρεάς
Τρόφιμα
Έτος
2023
Τοποθεσία Δωρεάς
Χίος
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2021
Εργασίες Ανακαίνισης
2019
Τρόφιμα, είδη καθημερινής ανάγκης και υγιεινής
2015
Εξοπλισμός & Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων

Είναι το μοναδικό μη κερδοσκοπικό γηροκομείο στην πόλη της Χίου και ένα από τα δύο σε ολόκληρο το νησί. Το Γηροκομείο φιλοξενεί 95 ηλικιωμένους κατοίκων, 40% των οποίων είναι κατάκοιτοι. Το Γηροκομείο «Ζωρζή Μιχαληνού» δέχεται αυτόνομους αλλά και κατάκοιτους ασθενείς και, σύμφωνα με την αποστολή του, μεγαλύτερο από το συνηθισμένο ποσοστό (10%) ηλικιωμένων που δεν είναι σε θέση να κάνουν καμία οικονομική συνεισφορά.

Τρόφιμα

 


Η δωρεά αφορά στη λειτουργική στήριξη του γηροκομείου για την κάλυψη των αναγκών σε τρόφιμα για τους 95 κατοίκους του, καθώς και για 16 ευάλωτους ηλικιωμένους που κατοικούν εκτός της δομής. Θα καλύψει, επίσης, και άλλες βασικές ανάγκες, όπως προϊόντα καθαρισμού.

Είναι το μοναδικό μη κερδοσκοπικό γηροκομείο στην πόλη της Χίου και ένα από τα δύο σε ολόκληρο το νησί. Το Γηροκομείο φιλοξενεί 95 ηλικιωμένους κατοίκων, 40% των οποίων είναι κατάκοιτοι. Το Γηροκομείο «Ζωρζή Μιχαληνού» δέχεται αυτόνομους αλλά και κατάκοιτους ασθενείς και, σύμφωνα με την αποστολή του, μεγαλύτερο από το συνηθισμένο ποσοστό (10%) ηλικιωμένων που δεν είναι σε θέση να κάνουν καμία οικονομική συνεισφορά.

Τρόφιμα

 


Η δωρεά αφορά στη λειτουργική στήριξη του γηροκομείου για την κάλυψη των αναγκών σε τρόφιμα για τους 95 κατοίκους του, καθώς και για 16 ευάλωτους ηλικιωμένους που κατοικούν εκτός της δομής. Θα καλύψει, επίσης, και άλλες βασικές ανάγκες, όπως προϊόντα καθαρισμού.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά