Γηροκομείο Χίου «Ζωρζή Γεωργίου Μιχαληνού»

Εργασίες Ανακαίνισης

Το Γηροκομείο Χίου «Ζωρζή Γεωργίου Μιχαληνού» ιδρύθηκε το 1962 με σκοπό την παροχή στέγης και φροντίδας σε ηλικιωμένους που έχουν ανάγκη.
Αποδέκτης
Γηροκομείο Χίου «Ζωρζή Γεωργίου Μιχαληνού»
Τίτλος Δωρεάς
Εργασίες Ανακαίνισης
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Χίος
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2023
Τρόφιμα
2019
Τρόφιμα, είδη καθημερινής ανάγκης και υγιεινής
2015
Εξοπλισμός & Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων

Είναι το μοναδικό μη κερδοσκοπικό γηροκομείο στην πόλη της Χίου και ένα από τα δύο σε ολόκληρο το νησί. Το Γηροκομείο έχει δυνατότητα φιλοξενίας έως και 90 ηλικιωμένων κατοίκων, 40% των οποίων είναι κατάκοιτοι. Το Γηροκομείο «Ζωρζή Μιχαληνού» δέχεται αυτόνομους αλλά και κατάκοιτους ασθενείς και, σύμφωνα με την αποστολή του, μεγαλύτερο από το συνηθισμένο ποσοστό (10%) ηλικιωμένων που δεν είναι σε θέση να κάνουν καμία οικονομική συνεισφορά.

Εργασίες Ανακαίνισης

 

Η δωρεά αφορά στην ανακαίνιση του εξωτερικού των κτιρίων που φιλοξενούν τους κατοίκους. Λόγω οικονομικών περιορισμών, το γηροκομείο δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει τη συντήρηση του εξωτερικού. Η ανακαίνιση θα εστιάσει στα δομικά προβλήματα του κτιρίου, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι θα είναι ασφαλές και κατοικήσιμο για τα επόμενα 20-25 χρόνια.

Είναι το μοναδικό μη κερδοσκοπικό γηροκομείο στην πόλη της Χίου και ένα από τα δύο σε ολόκληρο το νησί. Το Γηροκομείο έχει δυνατότητα φιλοξενίας έως και 90 ηλικιωμένων κατοίκων, 40% των οποίων είναι κατάκοιτοι. Το Γηροκομείο «Ζωρζή Μιχαληνού» δέχεται αυτόνομους αλλά και κατάκοιτους ασθενείς και, σύμφωνα με την αποστολή του, μεγαλύτερο από το συνηθισμένο ποσοστό (10%) ηλικιωμένων που δεν είναι σε θέση να κάνουν καμία οικονομική συνεισφορά.

Εργασίες Ανακαίνισης

 

Η δωρεά αφορά στην ανακαίνιση του εξωτερικού των κτιρίων που φιλοξενούν τους κατοίκους. Λόγω οικονομικών περιορισμών, το γηροκομείο δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει τη συντήρηση του εξωτερικού. Η ανακαίνιση θα εστιάσει στα δομικά προβλήματα του κτιρίου, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι θα είναι ασφαλές και κατοικήσιμο για τα επόμενα 20-25 χρόνια.

Αποδέκτης
Γηροκομείο Χίου «Ζωρζή Γεωργίου Μιχαληνού»
Τίτλος Δωρεάς
Εργασίες Ανακαίνισης
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Χίος
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2023
Τρόφιμα
2019
Τρόφιμα, είδη καθημερινής ανάγκης και υγιεινής
2015
Εξοπλισμός & Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων

Είναι το μοναδικό μη κερδοσκοπικό γηροκομείο στην πόλη της Χίου και ένα από τα δύο σε ολόκληρο το νησί. Το Γηροκομείο έχει δυνατότητα φιλοξενίας έως και 90 ηλικιωμένων κατοίκων, 40% των οποίων είναι κατάκοιτοι. Το Γηροκομείο «Ζωρζή Μιχαληνού» δέχεται αυτόνομους αλλά και κατάκοιτους ασθενείς και, σύμφωνα με την αποστολή του, μεγαλύτερο από το συνηθισμένο ποσοστό (10%) ηλικιωμένων που δεν είναι σε θέση να κάνουν καμία οικονομική συνεισφορά.

Εργασίες Ανακαίνισης

 

Η δωρεά αφορά στην ανακαίνιση του εξωτερικού των κτιρίων που φιλοξενούν τους κατοίκους. Λόγω οικονομικών περιορισμών, το γηροκομείο δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει τη συντήρηση του εξωτερικού. Η ανακαίνιση θα εστιάσει στα δομικά προβλήματα του κτιρίου, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι θα είναι ασφαλές και κατοικήσιμο για τα επόμενα 20-25 χρόνια.

Είναι το μοναδικό μη κερδοσκοπικό γηροκομείο στην πόλη της Χίου και ένα από τα δύο σε ολόκληρο το νησί. Το Γηροκομείο έχει δυνατότητα φιλοξενίας έως και 90 ηλικιωμένων κατοίκων, 40% των οποίων είναι κατάκοιτοι. Το Γηροκομείο «Ζωρζή Μιχαληνού» δέχεται αυτόνομους αλλά και κατάκοιτους ασθενείς και, σύμφωνα με την αποστολή του, μεγαλύτερο από το συνηθισμένο ποσοστό (10%) ηλικιωμένων που δεν είναι σε θέση να κάνουν καμία οικονομική συνεισφορά.

Εργασίες Ανακαίνισης

 

Η δωρεά αφορά στην ανακαίνιση του εξωτερικού των κτιρίων που φιλοξενούν τους κατοίκους. Λόγω οικονομικών περιορισμών, το γηροκομείο δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει τη συντήρηση του εξωτερικού. Η ανακαίνιση θα εστιάσει στα δομικά προβλήματα του κτιρίου, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι θα είναι ασφαλές και κατοικήσιμο για τα επόμενα 20-25 χρόνια.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά