Κ3

Καθοδήγηση-Στήριξη για Καρκινοπαθείς Ασθενείς στο Θεαγένειο Νοσοκομείο & το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θράκης

Η αποστολή του Κέντρου Καθοδήγησης Καρκινοπαθών (Κ3) είναι να προσφέρει βοή-θεια σε όλους όσους πάσχουν από καρκίνο, σε όλες τις διαστάσεις της ασθένειάς τους, μέσω της παροχής κάθε δυνατής βοήθειας και υπηρεσιών, μη ιατρικής φύσεως, για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.
Αποδέκτης
Κ3
https://www.kapa3.gr
Τίτλος Δωρεάς
Καθοδήγηση-Στήριξη για Καρκινοπαθείς Ασθενείς στο Θεαγένειο Νοσοκομείο & το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θράκης
Έτος
2023
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2021
Καθοδήγηση-Στήριξη για Καρκινοπαθείς Ασθενείς στο Θεαγένειο Νοσοκομείο & Στήριξη για Πυρόπληκτους Ηλικιωμένους στο Δήμο Αχαρνών-Βαρυμπόμπης
2020
Πρόγραμμα για τη Βελτίωση της Πρόσβασης των Καρκινοπαθών σε Υπηρεσίες

Το Κέντρο ιδρύθηκε το 2020 με σκοπό τη συγκέντρωση όλων των χρήσιμων πληροφοριών σε μία ιστοσελίδα, με αναφορές σε δραστηριότητες ή νομικά μέτρα που αφορούν καρκινοπαθείς ή άτομα που έχουν περάσει καρκίνο. Η προτεραιότητα του Κ3 είναι η πρόσβαση των πολιτών σε ωφέλιμες  νομικές διατάξεις, καθώς και η αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών και υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα. Το Κ3 προσφέρει, επίσης, νομική συμβουλευτική και υποστήριξη σε καρκινοπαθείς και εργάζεται για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε όλη την Ελλάδα σχετικά με τον καρκίνο. Το 2021, το ΤΙΜΑ στήριξε το Κ3 κατά την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος στο Θεαγένειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, χρηματοδοτώντας την ίδρυση βοηθητικού γραφείου, με περισσότερους από 500 αποδέκτες.

Καθοδήγηση-Στήριξη για Καρκινοπαθείς Ασθενείς στο Θεαγένειο Νοσοκομείο & το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θράκης 

 

Η δωρεά αφορά στη συνέχιση της στήριξης για ασθενείς στο Θεαγένειο, το  μεγαλύτερο ογκολογικό νοσοκομείο της Βόρειας Ελλάδας, και την επέκταση του προγράμματος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θράκης στην Αλεξανδρούπολη. Στο νοσοκομείο, προσωπικό και εθελοντές της Κ3 θα επεξεργάζονται τις αιτήσεις των ασθενών προς υποβολή στους αντίστοιχους δήμους. Με την ίδρυση γραφείου εντός του νοσοκομείου, στον χώρο όπου οι ασθενείς λαμβάνουν τη διάγνωση ή/και τη θεραπεία τους, το νοσοκομείο θα μπορέσει να επεκτείνει τις υπηρεσίες υγείας που παρέχει στους ασθενείς του, προσφέροντάς τους, εκτός της καθαρά ιατρικής περίθαλψης, και κοινωνική φροντίδα.

Το Κέντρο ιδρύθηκε το 2020 με σκοπό τη συγκέντρωση όλων των χρήσιμων πληροφοριών σε μία ιστοσελίδα, με αναφορές σε δραστηριότητες ή νομικά μέτρα που αφορούν καρκινοπαθείς ή άτομα που έχουν περάσει καρκίνο. Η προτεραιότητα του Κ3 είναι η πρόσβαση των πολιτών σε ωφέλιμες  νομικές διατάξεις, καθώς και η αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών και υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα. Το Κ3 προσφέρει, επίσης, νομική συμβουλευτική και υποστήριξη σε καρκινοπαθείς και εργάζεται για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε όλη την Ελλάδα σχετικά με τον καρκίνο. Το 2021, το ΤΙΜΑ στήριξε το Κ3 κατά την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος στο Θεαγένειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, χρηματοδοτώντας την ίδρυση βοηθητικού γραφείου, με περισσότερους από 500 αποδέκτες.

Καθοδήγηση-Στήριξη για Καρκινοπαθείς Ασθενείς στο Θεαγένειο Νοσοκομείο & το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θράκης 

 

Η δωρεά αφορά στη συνέχιση της στήριξης για ασθενείς στο Θεαγένειο, το  μεγαλύτερο ογκολογικό νοσοκομείο της Βόρειας Ελλάδας, και την επέκταση του προγράμματος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θράκης στην Αλεξανδρούπολη. Στο νοσοκομείο, προσωπικό και εθελοντές της Κ3 θα επεξεργάζονται τις αιτήσεις των ασθενών προς υποβολή στους αντίστοιχους δήμους. Με την ίδρυση γραφείου εντός του νοσοκομείου, στον χώρο όπου οι ασθενείς λαμβάνουν τη διάγνωση ή/και τη θεραπεία τους, το νοσοκομείο θα μπορέσει να επεκτείνει τις υπηρεσίες υγείας που παρέχει στους ασθενείς του, προσφέροντάς τους, εκτός της καθαρά ιατρικής περίθαλψης, και κοινωνική φροντίδα.

Αποδέκτης
Κ3
https://www.kapa3.gr
Τίτλος Δωρεάς
Καθοδήγηση-Στήριξη για Καρκινοπαθείς Ασθενείς στο Θεαγένειο Νοσοκομείο & το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θράκης
Έτος
2023
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2021
Καθοδήγηση-Στήριξη για Καρκινοπαθείς Ασθενείς στο Θεαγένειο Νοσοκομείο & Στήριξη για Πυρόπληκτους Ηλικιωμένους στο Δήμο Αχαρνών-Βαρυμπόμπης
2020
Πρόγραμμα για τη Βελτίωση της Πρόσβασης των Καρκινοπαθών σε Υπηρεσίες

Το Κέντρο ιδρύθηκε το 2020 με σκοπό τη συγκέντρωση όλων των χρήσιμων πληροφοριών σε μία ιστοσελίδα, με αναφορές σε δραστηριότητες ή νομικά μέτρα που αφορούν καρκινοπαθείς ή άτομα που έχουν περάσει καρκίνο. Η προτεραιότητα του Κ3 είναι η πρόσβαση των πολιτών σε ωφέλιμες  νομικές διατάξεις, καθώς και η αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών και υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα. Το Κ3 προσφέρει, επίσης, νομική συμβουλευτική και υποστήριξη σε καρκινοπαθείς και εργάζεται για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε όλη την Ελλάδα σχετικά με τον καρκίνο. Το 2021, το ΤΙΜΑ στήριξε το Κ3 κατά την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος στο Θεαγένειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, χρηματοδοτώντας την ίδρυση βοηθητικού γραφείου, με περισσότερους από 500 αποδέκτες.

Καθοδήγηση-Στήριξη για Καρκινοπαθείς Ασθενείς στο Θεαγένειο Νοσοκομείο & το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θράκης 

 

Η δωρεά αφορά στη συνέχιση της στήριξης για ασθενείς στο Θεαγένειο, το  μεγαλύτερο ογκολογικό νοσοκομείο της Βόρειας Ελλάδας, και την επέκταση του προγράμματος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θράκης στην Αλεξανδρούπολη. Στο νοσοκομείο, προσωπικό και εθελοντές της Κ3 θα επεξεργάζονται τις αιτήσεις των ασθενών προς υποβολή στους αντίστοιχους δήμους. Με την ίδρυση γραφείου εντός του νοσοκομείου, στον χώρο όπου οι ασθενείς λαμβάνουν τη διάγνωση ή/και τη θεραπεία τους, το νοσοκομείο θα μπορέσει να επεκτείνει τις υπηρεσίες υγείας που παρέχει στους ασθενείς του, προσφέροντάς τους, εκτός της καθαρά ιατρικής περίθαλψης, και κοινωνική φροντίδα.

Το Κέντρο ιδρύθηκε το 2020 με σκοπό τη συγκέντρωση όλων των χρήσιμων πληροφοριών σε μία ιστοσελίδα, με αναφορές σε δραστηριότητες ή νομικά μέτρα που αφορούν καρκινοπαθείς ή άτομα που έχουν περάσει καρκίνο. Η προτεραιότητα του Κ3 είναι η πρόσβαση των πολιτών σε ωφέλιμες  νομικές διατάξεις, καθώς και η αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών και υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα. Το Κ3 προσφέρει, επίσης, νομική συμβουλευτική και υποστήριξη σε καρκινοπαθείς και εργάζεται για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε όλη την Ελλάδα σχετικά με τον καρκίνο. Το 2021, το ΤΙΜΑ στήριξε το Κ3 κατά την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος στο Θεαγένειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, χρηματοδοτώντας την ίδρυση βοηθητικού γραφείου, με περισσότερους από 500 αποδέκτες.

Καθοδήγηση-Στήριξη για Καρκινοπαθείς Ασθενείς στο Θεαγένειο Νοσοκομείο & το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θράκης 

 

Η δωρεά αφορά στη συνέχιση της στήριξης για ασθενείς στο Θεαγένειο, το  μεγαλύτερο ογκολογικό νοσοκομείο της Βόρειας Ελλάδας, και την επέκταση του προγράμματος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θράκης στην Αλεξανδρούπολη. Στο νοσοκομείο, προσωπικό και εθελοντές της Κ3 θα επεξεργάζονται τις αιτήσεις των ασθενών προς υποβολή στους αντίστοιχους δήμους. Με την ίδρυση γραφείου εντός του νοσοκομείου, στον χώρο όπου οι ασθενείς λαμβάνουν τη διάγνωση ή/και τη θεραπεία τους, το νοσοκομείο θα μπορέσει να επεκτείνει τις υπηρεσίες υγείας που παρέχει στους ασθενείς του, προσφέροντάς τους, εκτός της καθαρά ιατρικής περίθαλψης, και κοινωνική φροντίδα.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά