Γιατροί του Κόσμου

Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων Ατόμων ηλικίας 60+

Η οργάνωση Γιατροί του Κόσμου - Ελληνική Αντιπροσωπεία ιδρύθηκε το 1990 με σκοπό την προσφορά ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας σε όσους την έχουν ανάγκη, στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.
Αποδέκτης
Γιατροί του Κόσμου
https://mdmgreece.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων Ατόμων ηλικίας 60+
Έτος
2023
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2023
Πρόγραμμα για τους Πλημμυρόπληκτους στη Θεσσαλία
2021
Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων ατόμων 60+
2020
Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων ατόμων 60+
2013
Πρόγραμμα «Μήνυμα Ζωής»
2012
Πρόγραμμα «Μήνυμα Ζωής»

Στα χρόνια της λειτουργίας τους, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία έχουν διοργανώσει αποστολές ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας σε περισσότερα από 50 κράτη. Στην Ελλάδα, προσφέρουν πολλαπλές υπηρεσίες και προγράμματα, όπως την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ψυχολογικής υποστήριξης σε άτομα τα οποία δεν έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και κινητές ιατρικές μονάδες που διενεργούν διαγνωστικές και προληπτικές εξετάσεις σε απομακρυσμένες περιοχές.

Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων Ατόμων ηλικίας 60+ 

 

 

Η δωρεά αφορά στην επέκταση του προηγούμενου προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΤΙΜΑ το 2020 και το 2021, για τη στήριξη απομονωμένων και ευάλωτων ηλικιωμένων. Στους αποδέκτες περιλαμβάνονται ηλικιωμένοι που έχουν κινητικές δυσκολίες, είναι εντελώς μόνοι τους, ή είναι ιδιαίτερα κοινωνικά και οικονομικά  ευάλωτοι. Το πρόγραμμα θα προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Υποστήριξη από γεροντολόγο, ψυχολόγο, και κοινωνικό λειτουργό, οι οποίος θα συντονίζει τις ατομικές ανάγκες του κάθε ηλικιωμένου.
 • Δωρεάν παράδοση στο σπίτι φαρμάκων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τροφίμων, για ιδιαίτερα ευάλωτους ηλικιωμένους.
 • Παροχή εξοπλισμού tablet σε απομονωμένα άτομα για πρόσβαση σε διαδικτυακή παρέα, καθώς και διαδικτυακές ομιλίες και άμεση σύνδεση στις υπηρεσίες των Γιατρών του Κόσμου (γεροντολόγος, ψυχολόγος).
 • Κατάρτιση για τους ηλικιωμένους μέσω εκπαιδευτικού προγράμματος σεμιναρίων με θέμα την αυτοεξυπηρέτηση στα 25 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) της Περιφέρειας Αττικής.

Οι αποδέκτες του προγράμματος θα είναι, κατ’ εκτίμηση, 800 απομονωμένοι ηλικιωμένοι πολίτες στην περιοχή της Αττικής, οι οποίοι χρειάζονται άμεση ιατρική υποστήριξη, και 1.200 ακόμα ηλικιωμένοι οι οποίοι θα πάρουν μέρος στα εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Στα χρόνια της λειτουργίας τους, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία έχουν διοργανώσει αποστολές ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας σε περισσότερα από 50 κράτη. Στην Ελλάδα, προσφέρουν πολλαπλές υπηρεσίες και προγράμματα, όπως την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ψυχολογικής υποστήριξης σε άτομα τα οποία δεν έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και κινητές ιατρικές μονάδες που διενεργούν διαγνωστικές και προληπτικές εξετάσεις σε απομακρυσμένες περιοχές.

Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων Ατόμων ηλικίας 60+ 

 

 

Η δωρεά αφορά στην επέκταση του προηγούμενου προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΤΙΜΑ το 2020 και το 2021, για τη στήριξη απομονωμένων και ευάλωτων ηλικιωμένων. Στους αποδέκτες περιλαμβάνονται ηλικιωμένοι που έχουν κινητικές δυσκολίες, είναι εντελώς μόνοι τους, ή είναι ιδιαίτερα κοινωνικά και οικονομικά  ευάλωτοι. Το πρόγραμμα θα προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Υποστήριξη από γεροντολόγο, ψυχολόγο, και κοινωνικό λειτουργό, οι οποίος θα συντονίζει τις ατομικές ανάγκες του κάθε ηλικιωμένου.
 • Δωρεάν παράδοση στο σπίτι φαρμάκων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τροφίμων, για ιδιαίτερα ευάλωτους ηλικιωμένους.
 • Παροχή εξοπλισμού tablet σε απομονωμένα άτομα για πρόσβαση σε διαδικτυακή παρέα, καθώς και διαδικτυακές ομιλίες και άμεση σύνδεση στις υπηρεσίες των Γιατρών του Κόσμου (γεροντολόγος, ψυχολόγος).
 • Κατάρτιση για τους ηλικιωμένους μέσω εκπαιδευτικού προγράμματος σεμιναρίων με θέμα την αυτοεξυπηρέτηση στα 25 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) της Περιφέρειας Αττικής.

Οι αποδέκτες του προγράμματος θα είναι, κατ’ εκτίμηση, 800 απομονωμένοι ηλικιωμένοι πολίτες στην περιοχή της Αττικής, οι οποίοι χρειάζονται άμεση ιατρική υποστήριξη, και 1.200 ακόμα ηλικιωμένοι οι οποίοι θα πάρουν μέρος στα εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Αποδέκτης
Γιατροί του Κόσμου
https://mdmgreece.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων Ατόμων ηλικίας 60+
Έτος
2023
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2023
Πρόγραμμα για τους Πλημμυρόπληκτους στη Θεσσαλία
2021
Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων ατόμων 60+
2020
Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων ατόμων 60+
2013
Πρόγραμμα «Μήνυμα Ζωής»
2012
Πρόγραμμα «Μήνυμα Ζωής»

Στα χρόνια της λειτουργίας τους, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία έχουν διοργανώσει αποστολές ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας σε περισσότερα από 50 κράτη. Στην Ελλάδα, προσφέρουν πολλαπλές υπηρεσίες και προγράμματα, όπως την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ψυχολογικής υποστήριξης σε άτομα τα οποία δεν έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και κινητές ιατρικές μονάδες που διενεργούν διαγνωστικές και προληπτικές εξετάσεις σε απομακρυσμένες περιοχές.

Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων Ατόμων ηλικίας 60+ 

 

 

Η δωρεά αφορά στην επέκταση του προηγούμενου προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΤΙΜΑ το 2020 και το 2021, για τη στήριξη απομονωμένων και ευάλωτων ηλικιωμένων. Στους αποδέκτες περιλαμβάνονται ηλικιωμένοι που έχουν κινητικές δυσκολίες, είναι εντελώς μόνοι τους, ή είναι ιδιαίτερα κοινωνικά και οικονομικά  ευάλωτοι. Το πρόγραμμα θα προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Υποστήριξη από γεροντολόγο, ψυχολόγο, και κοινωνικό λειτουργό, οι οποίος θα συντονίζει τις ατομικές ανάγκες του κάθε ηλικιωμένου.
 • Δωρεάν παράδοση στο σπίτι φαρμάκων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τροφίμων, για ιδιαίτερα ευάλωτους ηλικιωμένους.
 • Παροχή εξοπλισμού tablet σε απομονωμένα άτομα για πρόσβαση σε διαδικτυακή παρέα, καθώς και διαδικτυακές ομιλίες και άμεση σύνδεση στις υπηρεσίες των Γιατρών του Κόσμου (γεροντολόγος, ψυχολόγος).
 • Κατάρτιση για τους ηλικιωμένους μέσω εκπαιδευτικού προγράμματος σεμιναρίων με θέμα την αυτοεξυπηρέτηση στα 25 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) της Περιφέρειας Αττικής.

Οι αποδέκτες του προγράμματος θα είναι, κατ’ εκτίμηση, 800 απομονωμένοι ηλικιωμένοι πολίτες στην περιοχή της Αττικής, οι οποίοι χρειάζονται άμεση ιατρική υποστήριξη, και 1.200 ακόμα ηλικιωμένοι οι οποίοι θα πάρουν μέρος στα εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Στα χρόνια της λειτουργίας τους, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία έχουν διοργανώσει αποστολές ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας σε περισσότερα από 50 κράτη. Στην Ελλάδα, προσφέρουν πολλαπλές υπηρεσίες και προγράμματα, όπως την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ψυχολογικής υποστήριξης σε άτομα τα οποία δεν έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και κινητές ιατρικές μονάδες που διενεργούν διαγνωστικές και προληπτικές εξετάσεις σε απομακρυσμένες περιοχές.

Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων Ατόμων ηλικίας 60+ 

 

 

Η δωρεά αφορά στην επέκταση του προηγούμενου προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΤΙΜΑ το 2020 και το 2021, για τη στήριξη απομονωμένων και ευάλωτων ηλικιωμένων. Στους αποδέκτες περιλαμβάνονται ηλικιωμένοι που έχουν κινητικές δυσκολίες, είναι εντελώς μόνοι τους, ή είναι ιδιαίτερα κοινωνικά και οικονομικά  ευάλωτοι. Το πρόγραμμα θα προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Υποστήριξη από γεροντολόγο, ψυχολόγο, και κοινωνικό λειτουργό, οι οποίος θα συντονίζει τις ατομικές ανάγκες του κάθε ηλικιωμένου.
 • Δωρεάν παράδοση στο σπίτι φαρμάκων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τροφίμων, για ιδιαίτερα ευάλωτους ηλικιωμένους.
 • Παροχή εξοπλισμού tablet σε απομονωμένα άτομα για πρόσβαση σε διαδικτυακή παρέα, καθώς και διαδικτυακές ομιλίες και άμεση σύνδεση στις υπηρεσίες των Γιατρών του Κόσμου (γεροντολόγος, ψυχολόγος).
 • Κατάρτιση για τους ηλικιωμένους μέσω εκπαιδευτικού προγράμματος σεμιναρίων με θέμα την αυτοεξυπηρέτηση στα 25 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) της Περιφέρειας Αττικής.

Οι αποδέκτες του προγράμματος θα είναι, κατ’ εκτίμηση, 800 απομονωμένοι ηλικιωμένοι πολίτες στην περιοχή της Αττικής, οι οποίοι χρειάζονται άμεση ιατρική υποστήριξη, και 1.200 ακόμα ηλικιωμένοι οι οποίοι θα πάρουν μέρος στα εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά